DS GV coi thi tuan 16 nam 2018-2019 (22-12-2018) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm1Sáng19/1/20197161
3
7
QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm1Sáng19/1/20197161
4
7ThuyXNPhan Thị Thu ThủyXét nghiệm1Sáng19/1/20197161
5
7KhanhXNNguyễn Xuân KhanhXét nghiệm1Sáng19/1/20197161
6
7NoDDVõ Trung Nở
Điều Dưỡng
1Sáng19/1/20197161
7
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng19/1/20197161PM4
8
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh1Sáng19/1/20197161PM4
9
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng19/1/20197161PM3
10
7HungNGNguyễn Trọng HùngNgoại1Sáng19/1/20197161PM3
11
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng19/1/20197161PM4
12
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh2Sáng19/1/20197161PM4
13
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí2Sáng19/1/20197161PM3
14
7HungNGNguyễn Trọng HùngNgoại2Sáng19/1/20197161PM3
15
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng19/1/20197161PM4
16
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh3Sáng19/1/20197161PM4
17
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí3Sáng19/1/20197161PM3
18
7HungNGNguyễn Trọng HùngNgoại3Sáng19/1/20197161PM3
Loading...