Lõimingutunnid 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Toimumise aeg
KlassÕppeainedÕpetajadTeemaEesmärgidMuud märkused,
link
2
22.01.201910.klassajalugu, füüsika
Katrin Kool ja
Marietta Lõo
Teaduse ja tehnika arengu
mõju inimeste igapäevaelule
Eesmärgid:
1) uurida teaduse ja tehnika arengu mõju inimeste
igapäevaelule
2) luua seoseid õppeainete vahe
l (keemia, füüsika, ajalugu)
3) õppida ühistöö tegemist google drive keskkonnas
Viide tunnile
3
23.11.2018 ja 27.11.20185.a ja 5.b klassloodusõpetus, kirjandus, I. Undrus, I.Reile, Ü.AnierJõed ja järvedEesmärk oli laste teadmiste kinnistamine atlast kasutades ning laste loovuse arendamine kohanimede ja muistendite kirjutamisel.Lõiming Jõgi ja järv
4
14.02.20196.a klassloodusõpetus, tehnoloogiaõpetus, matemaatikaÜ.Anier ja T.Kont"Puit ja puidu kasutus"Eesmärk kinnistada tunnis õpitut praktilise osaga. Tunda ära erinevate puitude näidised. Saada infot puidu omaduste kohta (tihedus, värvus, töödeldavus jne), milleks ja millist puitu kasutatakse. Õppida mõisteid seoses puidu kasutamisega. Lõiming - Puit ja selle kasutamine
5
19.02.20194.a ja 4.b klassloodusõpetus, matemaatika, õpioskused, inglise ja eesti keelH. Soikka, M.Hanimägi ja Ü.AnierEesti Vabariik 101Eesmärgiks oli korrata teemat "Kaardi mõõtkava" ja õppida arvutama erinevate kaartide põhjal, kui kaugel asuvad erinevad kohad linnulennult ja kui kaugel on nad siis, kui peame sõitma mööda maanteed või mööda raudteed. Kinnistame teadmisi Eesti kohanimedest, koha- ja isikunimede kirjutamisest ja kaardi registri kasutamisest. Osata tõlkida Eesti Vabariigiga seotud mõisteid eesti keelest inglise keeldeLõimingutund EV101
6
13.03.2019 ja 14.03.20196.b klass ja 6.a klassloodusõpetus, kirjandus ja kunstiõpetusÜ.Anier, H.Vänzel ja keskkonnahariduse spetsialis Helen KivisildNoor dendroloogEsmalt õpitakse määrama puid pungade järgi määramistabeli abil. Kooli ümbruse pargis määratakse puid pungade järgi ning tutvutakse teiste Eesti tavalisemate puu- ja põõsaliikidega. Osalejad jõuavad läbi arutelu selgusele, milliste tunnuste järgi erinevaid liike ära tunda erinevatel aastaaegadel. Valmistatakse ühe puu liigikaart.
7
04.03.20192.a, 2.b ja 9.klass (8 õpilast)loodusõpetus, eesti keel, tööõpetus, kehaline kasvatusE.Hirson, H.Kuusk, K.KiidronHeategevuslik koostööpäev NõiariigisLõimingupäev Nõiariigis. Matk Nõiariigi ürgorus, luuavise, vastlaliu tegemine, sõit tõukekelkudel, lõkkel toidu küpsetamine. TERVES KEHAS TERVE VAIM. Eesmärk: koostöö tugiõpilastega ja õppimine-õpetamine ühistegevuste kaudu.https://noiariik.ee/
8
05.03.20197.a ja 7.b klass
loodusõpetus
ajalugu
eesti keel ja
kirjandus
inglise keel
K.Kool
M.Paat
K.Noor
I.Reile
A.Silm
M.Lõo

Ebausk
Eesmärgid:
1) arendada õpilastes ettevõtlikkust;
2) arendada õpiastes suhtlemis- ja esinemisoskust;
3) luua seoseid erinevate õppeainete
vahel ebausu teema käsitlemisel
;4) õppida teatrietenduse analüüsimist,
5) õppida küsimuste koostamist.
Lõiminguprojekt "Ebausk"
9
05.03.20196. a+b klass
inglise keel
ja inimeseõpetus
M.Kõivisto, I.UndrusStress
Eesmärk: Mõista stressi olemust. Tunda seda
ära ja osata sellest ka inglise keeles rääkida.
10
08.10.20186.a+b klassinglise keel
, tööõpetus,
(füüsika)
loodusõpetus
M.Kõivisto
M.Lõo
Kuidas valmistada tuulelohetEesmärk: inglisekeelse juhendi järgi tuulelohe valmistamine; koostöö rühmasLõiming "Tuulelohe"
11
29.03.20197a ja 7b
matemaatika,
tehnoloogia-
õpetus, käsitöö
ja kodundus
Maris Hanimägi
Mare Mägi
Merle Tuulas
Talvo Kont
7a ja 7b klasside lõimingutund
teemal: Ring ja protsent teoorias
ja praktikas.
Lõimuvad ained: tehnoloogiaõpetus ja matemaatika.
Eesmärgid: matemaatiliste ja tehnoloogiaõpetuse
teadmiste ning oskuste rakendamine igapäevaelus
praktilise töö kaudu.
12
12.03.2019I kooliastme tüdrukudinimeseõpetus, matemaatika, eesti keelLy Raudsepp, Helina Kuusk, Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu, Piia Mandli, Kristina Kiidron, Kaire NiilusTutvumine rätsepa, juuksuri, pagari ja balletitantsija ametiga. Osalemine Tartu Kutsehariduskeskuse ja teater Vanemuine töötubades.Eesmärk: erinevate ametitega tutvumine, käitumise ja viisakusreeglite järgimine väljaspool koolikeskkonda, iseseisev rahaga majandamine, üksteisega arvestamine.http://agloodus.blogspot.com/2019/03/antsla-gumnaasiumi-1-3-klassi-tudrukute.html
13
11.033.b
eesti keel,
loodusõp,
muusika
E.Sarapu, T.Raud
Lõimingutund Eesti kaart ja
kohanimed
Eesmaärk: Tutvumine Eestimaa erinevate kohtadega,
Ija nende leidmine kaardilt. Ilmakaared:liikumine
ilmakaarte järgi. Rütmilised tegevused.
14
07.03-08.03
9.a klass
9.b klass
kirjandus
ajalugu
keemia
M.Lõo
I. Reile
A. Silm
K.Kool
Wikmani poisid
Eesmärgid:
1) tuletada meelde eesti ajaloo sündmusi aastatel 1939-1947 ja
kuidas need mõjutasid inimeste igapäevaelu;
2) seostada raamatu ühe põhisündmuse toimumise sisu loodusainetega
15
14.03.20191. ja 12. klass
eesti keel,
kirjandus,
draamaõpetus,
matemaatika
P. Mandli
L. Raudsepp
A. Silm
Teeme teatrit.
U. Tinnuri "Laisk
nõudepesumasin"-
emakeelepäeva koostöötund.
Eesmärgid:
praktilise tegevuse kaudu erinevate oskuste arendamine (eri vanuses õpilaste
koostööoskus, esinemisjulgus, ettevõtlikkus, planeerimisoskus, arvutamisoskus,
kõneosavus, fantaasia, füüsiline aktiivsus).
http://www.antslakk.edu.ee/et/node/655
16
12.03.20195.b klass
kirjandus
matemaatika
tööõpetus
I.Undrus
H.Vänzel
Teema: murrud ja retseptid
17
8.03.20193.a klass
loodusõpetus
tööõpetus
inimeseõpetus
T. Kübarsepp
H. Kivisild
Teema: jäätmete sorteerimine
ja taaskasutus
Eesmärk: arutlus prügi tekkimisest, prügi sorteerimise vajalikkusest
ja prügi mõjust keskkonnale.
Läbi praktilise tegevuse loovuse, ettevõtlikkuse arendamine ja
uue elu andmine vanadele asjadele.
18
14.03.20193.a klass
kunstiõpetus
eesti keel
T. Kübarsepp
Teema: Plakatid loetud jutu-
raamatust ning selle esitlemine.
Eesmärk:loetud juturaamatute tutvustamine kaaslastele,
raamatu kohta plakati
joonistamine ja esinemisjulguse arendamine.
Lõiming eesti keele aastaga ja emakeele päevaga.
19
21.03.20197a ja 7b
keh.kasv. arvuti,
L. Kukk, K. Samarüütel
Pulss ja taastumine, orienteeru-
Eesmärk; kindlaks teha oma treenituse aste pulsi taastumise abil,
orienteerumine etteantud punkide järgi
20
, in.õp, biol. M. Puhmasmine tahvelarvuti abil
21
22,03,20195aajalugu, eesti keelE. Kubi, I. ReileMurdmaasuusatamine Eesmärk: tutvustada murdmaasuusatamise ajalugu
22
19.03.2019
5., 6., 7. ja 10. kl
vene k, inglise k,
meedia, kunst
T. Potter, L.Rebane,
K.Noor, I.Reile
Keeltekohvik Lüllemäe PK
Tutvuda California kohvikukultuuriga, Venemaa teejoomise rituaalidega. Suhelda
kohvikus inglise ja vene keeles. Õpetajatevahelise koostöö planeerimine.
Liisa Sacris koostab esitluse ja tutvustab oma endise kooli traditsiooni
kaasõpilastele ja avaldab koolilehes KooliSilm.
Keeltekohvik
23
19.03.20191.b klass 4. klasseesti keel, inglise keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, arvutiõpetus, muusikaM. Kõivisto, L. RaudseppSuurem sõber õpetab väiksele sõbrale inglise keeltEesmärk: 4. klassi õpilased õpetavad pärlimänguna 1.b kl õpilastele inglise keelt; aktiivse ainetunni käigus liigutakse koolimajas ja lahendatakse koos erinevaid ülesandeid.
Väikese sõbra
inglise keele tund
24
27.03.20196.a, 6.b klasssaksa keel vene keel kunstiõpetusT. Potter, A. Trummal H. VänzelKordamine jaamadesEesmärk: õpitud materjali kordamine liikumisülesannetega, paaristöö, oskus leida ja kasutada abimaterjali, valminud töölehtede köitmine põimimistehnikas
25
27.03.20195b klassajalugu, eesti keel, kirjandusE. Kubi, I. UndrusMurdmaasuusatamine
Eesmärk: tutvustada murdmaasuusatamise ajalugu ja propageerida
suusatamist kui ühte tervislikku eluviisi
26
28.03.20191.a, 1.b klasseesti keel, matemaatika, muusika, tööõpetus, kunstiõpetus, loodusõpetus
P. Mandli, L. Raudsepp,
T. Raud, P. Taniel
1.a ja 1.b klassi lõimingupäev "Seiklus A. Lindgreni tegelastega" Eesmärk: tutvuda Astrid Lindgreni elulooga ja tema raamatute tegelastega; paaristööna lahendada kordamisülesandeid (peastarvutamine 20 piires, tekstülesande lahendamine, lausete moodustamine, suur algustäht, kevade tunnused); meeskonnatööd tehes õppida lugema retsepti, mõõtma ja kaaluma toiduaineid ning küpsetama retsepti järgi pannkooke; tunda rõõmu laulmisest, rütmimängudest, liikumisest ja ühistegevustest.http://agloodus.blogspot.com/2019/03/loimingupaev-seiklus-astrid-lindgreni.html
27
04.04. 201910. klassinglise, eesti kM.Paat, I.Reileteema "Foobiad"
Eesmärk: uurida foobiate olemasolu (liikumisega kõnnikoosolek), kaaslastele
tutvustamine; rühmatöö (internetist etteantud foobiate selgitused) - kaaslastele
ülevaate andmine
28
Kuulsuste foobiad, arutelu, foobiatest vabanemise võimalused.
29
08.04.201910. klasssaksa , vene, eesti keelA. Trummal, T. Potter Ettevõtlik inimeneEesmärk: oma ettevõtlikkuse tutvustamine esitluste kaudu, õpilane õpetab õpilast. Teemad: reisimine, töötamine Soomes, Keeltekohvik Lüllemäe Põhikoolis
30
20.05.20192.a,2.b.5.a, 5.b
draamaõpetus
inimeseõpetus
eesti keel
kirjandus
K. Kiidron, H. Kuusk,
A. Silm
Draamatänav
Eesmärk:1. Läbi viia erinevad draamategevused koos liikumisega 5. klassi
õpilaselt 2. klassi õpilasele.
2. Arendada kõneoskust/diktsiooni, mälu, füüsilist liikuvust.
3. Arendada koostööoskust.
31
3.05.20193.aloodusõpetus
T. Kübarsepp, H. Kivisld
teema " Samblad ja samblikud"
Eesmärgiks:õppida tundma kodukohas kasvavaid samblike.Samblad- samblikud,
nende elupaigad ja kasvukohad, kasutamine ja tähtsus, tundmine ja määramine.
32
3.05.20195a ja 5b
loodusõpetus
inimeseõpetus
H.Kivisild, Ü. Anier,
I. Undrus
"Minu elustiil ja mõju keskkonna-
le"
Tunni eesmärgiks oli mõelda oma tarbimisharjumustele ning eluviisile seoses
keskkonnamõjudega.Analüüsiti vee, elektri, toidu tarbimist, jäätmete tekkimist,
soojuse kadu, heaoluteenuseid. Mängiti keskkonnamängu "Kus on elu säästlikum
ja mõistlikum?"
33
29.05., 04.066.a ja 6.bajalugu, kirjandus, kehaline kasvatus

K. Kool. M. Kõivisto, I. Reile, Lea Kukk, Kalle Samarüütel
Olümpiamängud Vana-Kreekas
Eesmärk: õppida tundma antiikseid olümpiamänge: uurida kirjanduslikke tekste olümpiamängude kohta; antiiksed võistlusalad praktiliselt (jooksud, viievõistlus); autasustamine (luuletused võitjatele).
34
23.058. klass
keemia
füüsika
ajalgu
M.Lõo
K.Kool
I maailmasõda
Eesmärgid:
Esimese maailmasõja aegse koduloolise materjaliga tutvumine.
Sõjas kasutatud uute relvadega tutvumine.
Empaatiavõime/emotsioonid ajaloo suursündmuste õppimisel.
Tund algas ruumis nr. 309 jätkus VUNK rajal ja suures arvutiklassis.
35
29.11.2018I kooliastme poisideesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus, inimeseõpetusLy Raudsepp, Helina Kuusk, Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu, Piia Mandli, Kristina Kiidron, Kaire Niilus 1.-3. klassi poiste lõimingupäev “Päev mehiste meestega” Võrus. (külastati KL Võrumaa malevat, Politsei - ja Piirivalveametit ning Võru päästekomandot + temaatiline matkamängEesmärgid: Tutvuda kaitseliitlaste, politseiametnike, piirivalvurite ning päästjate tööga. Arendada matkamängu mängides ettevõtlikkust, meeskonnatöö oskusi, orienteerumisoskust. Siduda ainetundides õpitu praktlise tegevusega. Suunata õpilasi liikuma.http://agloodus.blogspot.com/2019/01/paev-mehiste-meestega.html
36
23.05.2019I kooliasteeesti keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, muusika, tööõpetus, draama, robootika, arvutiõpetus, füüsikaLy Raudsepp, Helina Kuusk, Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu, Piia Mandli, Kristina Kiidron, Kaire Niilus, Tiit Raud, Lea Kukk, Urmas Soonvald, Marietta Lõo, Mirvet Kulberg, Aire Reiljan+tegevuspunktide juhendajad väljaspoolt kooli1. kooliastme Väikeste Professorite LõimingupäevPäeva eesmärgid:õppeainete lõimimine; koostöö, osavuse, koordinatsiooni, loovuse, loogilise mõtlemise, kehalise aktiivsuse, muusika-, digi- ja ettevõtlusoskuse arendamine ning üksteisega arvestamine. http://www.antslakk.edu.ee/et/node/698
37
20.12.20181.a ja 1.b klasseesti keel, matemaatika, muusika, kehaline kasvatusP.Mandli, L.Raudsepp, T.Raud, L.Kukk, P.TanielAabitsapiduTõmbame joone alla tähtede õppimisele. Läbi erinevate meeskonnaülesannete, laulude, mängude ja tantsude kordame ainetundides õpitut. Arendame ettevõtlikkust, koostööoskust, osavust, loovust, loogilist mõtlemist, kehalist aktiivsust. http://agloodus.blogspot.com/2018/12/aabitsapidu.html
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...