Lõimingutunnid 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Toimumise aeg
KlassÕppeainedÕpetajadTeemaEesmärgidMuud märkused,
link
2
22.01.201910.klassajalugu, füüsika
Katrin Kool ja
Marietta Lõo
Teaduse ja tehnika arengu
mõju inimeste igapäevaelule
Eesmärgid:
1) uurida teaduse ja tehnika arengu mõju inimeste
igapäevaelule
2) luua seoseid õppeainete vahe
l (keemia, füüsika, ajalugu)
3) õppida ühistöö tegemist google drive keskkonnas
Viide tunnile
3
23.11.2018 ja 27.11.20185.a ja 5.b klassloodusõpetus, kirjandus, I. Undrus, I.Reile, Ü.AnierJõed ja järvedLõiming Jõgi ja järv
4
14.02.20196.a klassloodusõpetus, tehnoloogiaõpetus, matemaatikaÜ.Anier ja T.Kont"Puit ja puidu kasutus"Eesmärk kinnistada tunnis õpitut praktilise osaga. Tunda ära erinevate puitude näidised. Saada infot puidu omaduste kohta (tihedus, värvus, töödeldavus jne), milleks ja millist puitu kasutatakse. Õppida mõisteid seoses puidu kasutamisega. Lõiming - Puit ja selle kasutamine
5
19.02.20194.a ja 4.b klassloodusõpetus, matemaatika, õpioskused, inglise ja eesti keelH. Soikka, M.Hanimägi ja Ü.AnierEesti Vabariik 101Eesmärgiks oli korrata teemat "Kaardi mõõtkava" ja õppida arvutama erinevate kaartide põhjal, kui kaugel asuvad erinevad kohad linnulennult ja kui kaugel on nad siis, kui peame sõitma mööda maanteed või mööda raudteed. Kinnistame teadmisi Eesti kohanimedest, koha- ja isikunimede kirjutamisest ja kaardi registri kasutamisest. Osata tõlkida Eesti Vabariigiga seotud mõisteid eesti keelest inglise keeldeLõimingutund EV101
6
13.03.2019 ja 14.03.20196.b klass ja 6.a klassloodusõpetus, kirjandus ja kunstiõpetusÜ.Anier, H.Vänzel ja keskkonnahariduse spetsialis Helen KivisildNoor dendroloogEsmalt õpitakse määrama puid pungade järgi määramistabeli abil. Kooli ümbruse pargis määratakse puid pungade järgi ning tutvutakse teiste Eesti tavalisemate puu- ja põõsaliikidega. Osalejad jõuavad läbi arutelu selgusele, milliste tunnuste järgi erinevaid liike ära tunda erinevatel aastaaegadel. Valmistatakse ühe puu liigikaart.
7
04.03.20192.a, 2.b ja 9.klass (8 õpilast)loodusõpetus, eesti keel, tööõpetus, kehaline kasvatusE.Hirson, H.Kuusk, K.KiidronHeategevuslik koostööpäev NõiariigisLõimingupäev Nõiariigis. Matk Nõiariigi ürgorus, luuavise, vastlaliu tegemine, sõit tõukekelkudel, lõkkel toidu küpsetamine. TERVES KEHAS TERVE VAIM. Eesmärk: koostöö tugiõpilastega ja õppimine-õpetamine ühistegevuste kaudu.https://noiariik.ee/
8
05.03.20197.a ja 7.b klass
loodusõpetus
ajalugu
eesti keel ja
kirjandus
inglise keel
K.Kool
M.Paat
K.Noor
I.Reile
A.Silm
M.Lõo

Ebausk
Eesmärgid:

1) arendada õpilastes ettevõtlikkust;

2) arendada õpiastes suhtlemis- ja esinemisoskust;

3) luua seoseid erinevate õppeainete
vahel ebausu teema käsitlemisel;

4) õppida teatrietenduse analüüsimist,

5) õppida küsimuste koostamist.
Lõiminguprojekt "Ebausk"
9
05.03.20196. a+b klass
inglise keel
ja inimeseõpetus
M.Kõivisto, I.UndrusStress
Eesmärk: Mõista stressi olemust. Tunda seda
ära ja osata sellest ka inglise keeles rääkida.
10
08.10.20186.a+b klassinglise keel
, tööõpetus,
(füüsika)
loodusõpetus
M.Kõivisto
M.Lõo
Kuidas valmistada tuulelohetEesmärk: inglisekeelse juhendi järgi tuulelohe valmistamine; koostöö rühmas
11
29.03.20197a ja 7b
matemaatika,
tehnoloogia-
õpetus, käsitöö
ja kodundus
Maris Hanimägi
Mare Mägi
Merle Tuulas
Talvo Kont
7a ja 7b klasside lõimingutund
teemal: Ring ja protsent teoorias
ja praktikas.
Lõimuvad ained: tehnoloogiaõpetus ja matemaatika.
Eesmärgid: matemaatiliste ja tehnoloogiaõpetuse
teadmiste ning oskuste rakendamine igapäevaelus
praktilise töö kaudu.
12
12.03.2019I kooliastme tüdrukudinimeseõpetus, matemaatika, eesti keelLy Raudsepp, Helina Kuusk, Tiina KübarseppTutvumine rätsepa, juuksuri, pagari ja balletitantsija ametiga. Osalemine Tartu Kutsehariduskeskuse ja teater Vanemuine töötubades.Eesmärk: erinevate ametitega tutvumine, käitumise ja viisakusreeglite järgimine väljaspool koolikeskkonda, iseseisev rahaga majandamine, üksteisega arvestamine.
13
11.033.b
eesti keel,
loodusõp,
muusika
E.Sarapu, T.Raud
Lõimingutund Eesti kaart ja
kohanimed
Eesmaärk: Tutvumine Eestimaa erinevate kohtadega,
Ija nende leidmine kaardilt. Ilmakaared:liikumine
ilmakaarte järgi. Rütmilised tegevused.
14
07.03-08.03
9.a klass
9.b klass
kirjandus
ajalugu
keemia
M.Lõo
I. Reile
A. Silm
K.Kool
Wikmani poisid
Eesmärgid:
1) tuletada meelde eesti ajaloo sündmusi aastatel 1939-1947 ja
kuidas need mõjutasid inimeste igapäevaelu;
2) seostada raamatu ühe põhisündmuse toimumise sisu loodusainetega
15
14.03.20191. ja 12. klass
eesti keel,
kirjandus,
draamaõpetus,
matemaatika
P. Mandli
L. Raudsepp
A. Silm
Teeme teatrit.
U. Tinnuri "Laisk
nõudepesumasin"-
emakeelepäeva koostöötund.
Eesmärgid:
praktilise tegevuse kaudu erinevate oskuste arendamine (eri vanuses õpilaste
koostööoskus, esinemisjulgus, ettevõtlikkus, planeerimisoskus, arvutamisoskus,
kõneosavus, fantaasia, füüsiline aktiivsus).
16
12.03.20195.b klass
kirjandus
matemaatika
tööõpetus
I.Undrus
H.Vänzel
Teema: murrud ja retseptid
17
8.03.20193.a klass
loodusõpetus
tööõpetus
inimeseõpetus
T. Kübarsepp
H. Kivisild
Teema: jäätmete sorteerimine
ja taaskasutus
Eesmärk: arutlus prügi tekkimisest, prügi sorteerimise vajalikkusest ja prügi mõjust keskkonnale. Läbi praktilise tegevuse loovuse, ettevõtlikkuse arendamine ja uue elu andmine vanadele asjadele.
18
14.03.20193.a klass
kunstiõpetus
eesti keel
T. Kübarsepp
Teema: Plakatid loetud jutu-
raamatust ning selle esitlemine.
Eesmärk:loetud juturaamatute tutvustamine kaaslastele, raamatu kohta plakati
joonistamine ja esinemisjulguse arendamine. Lõiming eesti keele aastaga ja emakeele päevaga.
19
21.03.20197a ja 7b
keh.kasv. arvuti,
L. Kukk, K. Samarüütel
Pulss ja taastumine, orienteeru-
Eesmärk; kindlaks teha oma treenituse aste pulsi taastumise abil, orienteerumine etteantud punkide järgi
20
, in.õp, biol. M. Puhmasmine tahvelarvuti abil
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu