ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
2
3
İZİN KULLANIM FORMU
4
Leave Request Form
5
6
ÜCRETLİ
ÜCRETSİZ
7
Paid
Unpaid
8
9
ADI / SOYADI
Name / Surname
CÜNEYT AYDOĞAN
10
BİRİM / OKUL ADI
Department / School
Genel Müdürlük Bilgi İşlem
11
ÜNVANI / GÖREVİ
Title / Duty
Bilgi İşlem Uzman YardımcısıT.C. KİMLİK NO
Turkish Identity Number
36160349338
12
13
İZİN SEBEBİ
Reason for Absence
14
YILLIK İZİN
SERBEST ZMN-TELAFİ ÇALIŞMASI
15
Annual Vacation
Freetime/ Compensation Leave
16
EVLİLİK İZNİ
SAATLİK İZİN
17
Marriage
Hourly
18
ÖLÜM İZNİ
BABALIK İZNİ
19
Death
Paternity
20
DOĞUM İZNİ (Ücretsiz)
DİĞER
21
Maternity
Other
22
YOL İZNİ (Ücretsiz)
AÇIKLAMASI …………………………
23
Travel
Explanation
24
25
İZİN ÇIKIŞ TARİHİ/SAATİ
Start Date/Hour
10.03.2021
26
İŞBAŞI TARİHİ/SAATİ
End Date/Hour
11.03.2021
27
KULLANILACAK İZİN GÜN/SAAT SAYISI Total Days/Hours of Leave 1 GÜN
28
YERİNE VEKALET EDECEK KİŞİ
Work Place Contact During Absance
29
30
İZİNDE BULUNULACAK ADRES ve TELEFONAÇIKLAMA (Mazeret-Görev izni veya Fazla Mesai-Telafi Karşılığı)
31
Contact Address and Phone NumberExplanation (If = Excuse and Business Leave or Freetime-Compensation )
32
33
34
35
36
37
Yukarıda belirtilen tarihler arasında………gün/saat izin kullanmak istiyorum.
İMZA Signature
38
Using day / days/ hours leave between above mentioned dates.
39
40
41
ONAYLAR / Approvals
42
OKUL MÜDÜRÜ / BİRİM MÜDÜRÜ / KAMPÜS MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR
43
School Principal / Manager / Campus Manager General Manager
44
45
46
47
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR
48
Approved / Unapproved
49
50
İK. MD. KONTROL
51
HR Management Control
52
53
Belirtilen tarihler arasında……….gün/saat izin kullandım.
İMZA
54
Used ……….day / days/hours leave between mentioned dates.
Signature
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100