ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ĐĂNG KÝ PHÒNG THẢO LUẬN
Tháng 5
2
3
Lưu ý:
- Bạn đọc vui lòng đăng ký trước 1 buổi và trước 18h mỗi ngày
- Quá thời gian đăng ký 15p sẽ hủy kết quả đăng ký
- Trường hợp bạn đọc đăng ký từ 3 lần trở lên nhưng không đến nhận phòng đúng thời hạn sẽ không được đăng ký trong 1 học kỳ
4
5
NGÀYCATHÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝĐơn vịDUYỆTNHẬNTHIẾT BỊ MƯỢNTRẢGhi chú
2088
10/5/2021
2089
Ca 2: 9h-11h
2090
Ca 3: 11h-13h
2091
Ca 4: 13h-15h
Võ Nguyên Hồng PhúcBM GMHSĐã duyệt (Phúc)
2092
Ca 5: 15h-17h
Lê Thị Mỹ TiênBm PHCNĐã duyệt (Tiên)
2093
11/5/2021Ca 1:7h-9h
2094
Ca 2: 9h-11h
2095
Ca 3: 11h-13h
2096
Ca 4: 13h-15h
Nguyễn Bảo NghiĐDĐK K45Đã duyệt (Nghi)13H00REMOTE
2097
Ca 5: 15h-17h
Nguyễn Bảo NghiĐDĐK K45Đã duyệt (Nghi)15h50, remote
2098
12/5/2021Ca 1:7h-9h
2099
Ca 2: 9h-11h
2100
Ca 3: 11h-13h
2101
Ca 4: 13h-15h
2102
Ca 5: 15h-17h
2103
13/5/2021Ca 1:7h-9h
2104
Ca 2: 9h-11h
2105
Ca 3: 11h-13h
2106
Ca 4: 13h-15h
2107
Ca 5: 15h-17h
2108
14/5/2021Ca 1:7h-9h
2109
Ca 2: 9h-11h
2110
Ca 3: 11h-13h
2111
Ca 4: 13h-15h
2112
Ca 5: 15h-17h
2113
T715/5/2021Ca 1:7h-9h
2114
Ca 2: 9h-11h
2115
2116
Ca 4: 13h-15h
2117
Ca 5: 15h-17h
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182