แบบฟอร์มออนไลน์ "ย้าย-ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
สถานที่เคลื่อนย้าย-ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
2018-01-29วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
ย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องธุรการ + ติดตั้งฟอนต์ + แชร์ปริ๊นเตอร์
29-1-6131-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
16/2/2018, 10:06:51วิลาวรรณ ทีฆวาทินเปลี่ยนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดเสีย16-2-6116-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
26/4/2018, 10:48:32
อาจารย์ อมราวดี บุญยรัตน์
ห้องพอเพียง
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
7
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu