แบบรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภค ของสถานศึกษา ใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลากรุณาเลือกโรงเรียนค่าไฟฟ้า ยอดชำระค่าไฟฟ้า ชำระแล้วค่าน้ำประปา ยอดชำระ
ค่าน้ำประปา ชำระแล้ว
ค่าโทรศัพท์ ยอดชำระ
ค่าโทรศัพท์ ชำระแล้ว
ค่าไปรษณีย์ ยอดชำระ
ค่าไปรษณีย์ ชำระแล้ว
ค่าอินเทอร์เน็ต ยอดชำระ
ค่าอินเทอร์เน็ต ชำระแล้ว
ชื่อ-นามสกุล ผู้กรอกข้อมูล
เบอร์โทร
2
23/4/2019, 10:14:2065020001 วัดย่านยาว52052030030030030020020015001500ทดสอบระบบ
3
23/4/2019, 10:50:4265020141 บ้านไทรดงยั้ง30675.5730675.5700000071697169
4
23/4/2019, 11:03:1465020095 บ้านน้ำพรม22755227550000006314.236314.23
5
23/4/2019, 11:08:03
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
924492440000005702.875702.87
6
23/4/2019, 11:22:08
65020027 ประชาสรรค์วิทยา
20290.4820290.4828482848000059925992
7
23/4/2019, 11:35:5065020006 บ้านวังสาร24238.6719985.200000089887490
8
23/4/2019, 11:39:3365020078 บ้านถ้ำเต่า1452.756721.6300000012632525
9
23/4/2019, 11:49:2965020008 บ้านบุใหญ่9717.159717.151095109500007133.582633.58
10
23/4/2019, 11:52:1565020026 วัดโคกสลุด6143.746134.74131213120016416476037603
11
23/4/2019, 11:53:2265020102 วัดวังพิกุล026322.12000000010043
12
23/4/2019, 12:59:3865020057 บ้านหินประกาย43262.9143262.91000051451477047704
13
23/4/2019, 13:00:45
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
7012.627012.621780178000007468.67468.6
14
23/4/2019, 13:03:17
65020131 บ้านใหม่สามัคคี
27800.1227800.127195.177195.17000010704.9810704.98
15
23/4/2019, 13:23:33
65020073 บ้านเนินไม้แดง
14801.6514801.652886288600006441.066441.06
16
23/4/2019, 13:24:5565020133 วัดบ้านมุง84700.9470604.4900625.15625.150080258025
17
23/4/2019, 13:28:1665020133 วัดบ้านมุง84700.9470604.4900625.1500080258025
18
23/4/2019, 13:44:0865020108 บ้านเจริญผล61351.8561351.8500642642008219.58219.5
19
23/4/2019, 14:07:10
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
21581.3917392.440000006001.294295.29
20
23/4/2019, 14:29:01
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง
21846.2721846.2718851885642642007193.77193.7
21
23/4/2019, 14:39:52
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
23703.7523703.759313.719313.7100006712.136712.13นางสาวสาคร หินตั้ง087-6589282
22
23/4/2019, 14:45:1865020012 วัดบึงลำ13859.6313,859.6317881788000044944494
นางสาลินี​ ภู่ระหงษ์
0846217976
23
23/4/2019, 15:10:35
65020121 บ้านเนินมะปราง
201813.36201813.365463.755463.75000019884.5215080.22นางพิมลพรรณ สีบุญ093-1312393
24
23/4/2019, 15:23:4265020113 วัดปลวกง่าม30706.5419269.500000010428.48513.1
นายเกรียงสิทธิ์ อุดศรี
099-2671456
25
23/4/2019, 15:30:5965020138 บ้านหนองดู่15693.7115693.7100000077047704
นางสาวกุญช์ทิภา ปรอดครบุรี
084-7323846
26
23/4/2019, 15:38:3665020041 บ้านปากยาง26573.3526573.353881388100008105.768105.76นายจำรูญ แซ่หยาง0932420411
27
23/4/2019, 16:09:11
65020014 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
102987.2851380.3006423210000
นางภัทธิรา คล้ายพร้อม
0869331788
28
23/4/2019, 16:24:46
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ
43724.9534832.140000001219812198
นางสาวเพชรมาลี แปงสอน
0956315389
29
23/4/2019, 16:25:54
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
80107.3780107.372480248000001394913949
น.ส.ปุณยวัจน์ วรรณคาม
086-5221046
30
23/4/2019, 16:36:1765020119 บ้านโคกวังสาร9868.159868.151345134500004119.54119.5
นางสาวพรพิมล จ๋อยศรี
0932565731
31
23/4/2019, 21:13:2865020031 วัดท่ามะขาม39546.7439546.7444694469000000นางวันเพ็ญ มูลวงค์0869294972
32
24/4/2019, 7:03:35
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ
24804.5316604.5338083808000011651.4611651.46นายวิญญู ดวงมณี089-2718080
33
24/4/2019, 8:44:1265020127 บ้านผาท่าพล35195.8135195.810000009351.83926.9นส.ธัญญณี ทรวดทรง087-4242981
34
24/4/2019, 9:27:3065020072 วัดพันชาลี33266.8833266.8841164116000077047704
นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์
0874062822
35
24/4/2019, 9:39:2265020009 ประชาสามัคคี15774.1512962.7145704145000089887490
นางสาวนิชาภา ท้วมประดิษฐ์
0862162261
36
24/4/2019, 9:40:5865020135 บ้านวังขวัญ35106.8635106.862877287700007224.225726.22
นางสาวบุณฑริกา บัวสนธิ์
061-2858097
37
24/4/2019, 9:53:3565020003 ราษฎร์ดำริ11191.1511191.1500000058375837
นางสาวรัชนิกร กลิ่นน้อย
065-5495242
38
24/4/2019, 10:01:2065020070 สามัคคีธรรม15272.6715272.670000005129.425129.42
นายสุรชัย สุรินทร์วงค์
084-5971666
39
24/4/2019, 10:02:4665020070 สามัคคีธรรม15272.6715272.670000005129.425129.42
นายสุรชัย สุรินทร์วงค์
084-5971666
40
24/4/2019, 10:09:15
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
12692.4810083.7500000057784815
นายทรงวุฒิ เจริญลาภ
087-5772620
41
24/4/2019, 10:22:35
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
12692.487912.700000057784815
นายทรงวุฒิ เจริญลาภ
087-5772620
42
24/4/2019, 10:32:01
65020033 บ้านหนองสระพัง
17227.4917227.49213521352135-002118.62118.6
นางสาวศุจีภรณ์ ฉิมสุด
094-2087693
43
24/4/2019, 10:52:27
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง
26258.5926258.590000006207.866207.86
นางสาวธัญชนก ฤทธิ์สอน
0979215977
44
24/4/2019, 11:03:1665020110 บ้านซำรัง57661.015761.0100609.9609.90087954.487954.4
นางสาวชิดชนก เกาะกลาง
085-1074930
45
24/4/2019, 11:05:5065020065 บ้านกลาง21516.0821516.0824872487000000
นางสาวสุกัญญา บุญเทพ
091-3595689
46
24/4/2019, 11:08:2765020110 บ้านซำรัง57661.0157661.0100609.9609.9008795.47939.4
นางสาวชิดชนก เกาะกลาง
085-1074930
47
24/4/2019, 11:16:4065020099 บ้านตอเรือ20555.9316311.6800000036003600นางณัฐพร จินา0894398674
48
24/4/2019, 11:27:30
65020090 บ้านแก่งจูงนาง
44981.6436974.100000011170.80
นางสาวจันทิพร เหลาคำ
0992845519
49
24/4/2019, 11:30:33
65020013 วัดแหลมพระธาตุ
13909.1713909.17299299000000นางสาวนฤมล มาสีกุก090-6927691
50
24/4/2019, 11:31:2765020029 บ้านยางโทน10655.7710655.771200120000007079.847079.84
นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์
086-5896706
51
24/4/2019, 11:41:47
65020090 บ้านแก่งจูงนาง
44981.6436974.100000011170.811170.8
นางสาวจันทิพร เหลาคำ
0992845519
52
24/4/2019, 11:43:2865020083 บึงราชนก11306.869421.460000007079.262585.26
นางสาววนิดา​ นาคอ่อง
0944800814
53
24/4/2019, 11:46:4365020081 บ้านดงพลวง18449.3818449.382230223000005745.95745.9นกุล นาคพลังกูล0910285172
54
24/4/2019, 11:57:03
65020061 บ้านใหม่พนมทอง
14461.7214461.7200000074905992
นางสาวปุญญาดา เทือกเพีย
0998585562
55
24/4/2019, 12:07:31
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
18491.5818491.580000006587.996587.99นายจิรายุ มุ่งชนะ080-8297944
56
24/4/2019, 12:17:2265020087 บ้านวังพรม44698.4544698.453460346000009346.569346.56นางวรภา บางสาลี095-8849432
57
24/4/2019, 13:48:1865020093 บ้านวังดินสอ157281572800000081228122
นายมานิจ จันประตูมอญ
0987467438
58
24/4/2019, 13:56:39
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง
10710.4510710.4500000044944494
นางพรทิพย์ ดอนไพรนุช
091-8386731
59
24/4/2019, 14:44:4165020103 บ้านคลองเป็ด16615166150000006741749
นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ
061-5396551
60
24/4/2019, 14:55:2165020112 บ้านน้ำปาด52471524713000300000001486514865
นางศรีสุดา โลลุวัฒนา
062-2587232
61
24/4/2019, 15:00:58
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
32786.8626566.571800150000009560.946936.04
นางสาวสุชาดา สิมุฒิ
0805152041
62
24/4/2019, 15:57:29
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย
40024.940024.965046504609.9508.250083138313นางเสาวรส แสงปัญญา094-0066768
63
24/4/2019, 16:23:52
65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
3462.33462.3690690000037863786สุณัฏฐา087-8456949
64
24/4/2019, 17:30:2865020111 บ้านชมภู0525600689500000749
นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว
088-2945025
65
24/4/2019, 17:35:0365020030 วัดท่านา11792.9311792.930000007539.947539.94
นายโชคชัย อภิชาติธำรง
086-2120964
66
24/4/2019, 18:41:1765020069 บ้านหนองงา27430.4227430.423100310000007391.517391.51
นางสาวณัฐธญา ทองสองแก้ว
096-6080290
67
24/4/2019, 20:22:0465020082 วัดดงข่อย8258.688258.680000007254.67254.6รัชณีบูรณ์ ยิ้มไทย083-5969797
68
25/4/2019, 7:54:3365020129 บ้านลำภาศ30032.4923526.1500000081397337.57
นางภัคคินีสร้อยพัชรกุล
064-4156235
69
25/4/2019, 8:40:2165020040 บ้านเขาน้อย49791.0249791.0200628.5638.5001271212712
นางกิตติยา แย้มศิริ
063-6645897
70
25/4/2019, 10:45:30
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง)
35579.7529718.42598759840000114657673นางอัมพร ดีจ่าง0806874309
71
25/4/2019, 11:18:1165020092 บ้านวังนกแอ่น11708.8711708.870000007799.87799.8
นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยา
0887744696
72
25/4/2019, 11:33:24
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
21581.3917392.4400000054573745
นายชิโนรส จันทร์บุญนาค
0899524990
73
25/4/2019, 12:23:3965020107 บ้านหนองพระ17725.8117725.8100000077047704สงกรานต์ สิงห์กลิ่น085-3479545
74
25/4/2019, 12:26:0965020049 บ้านดินทอง9726.182964.120000007417.522174.52นางอรวรรณ อุดทาคำ0952369463
75
25/4/2019, 13:25:23
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
31433.1731433.1712841284646.5646.50082868286นางณวษร ลิ้มตระดูล0629293291
76
25/4/2019, 15:11:56
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
45176.5745176.570000005890.895890.89นางวัชรินทร์ ใจเศษ095-6402588
77
25/4/2019, 16:49:4265020064 บ้านหนองปรือ30205.5530205.550000007712.757712.75นายณัฐกร บุญธรรม0805173563
78
25/4/2019, 18:27:1465020137 บ้านทุ่งยาว12957.2312957.233613361300006616.746616.74
นางสาวพิศมัย สิงสถิตย์
09138263960
79
25/4/2019, 18:44:50
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์
33886.4428204.8236452956000010127.3810127.38
นางสาวพิชชาพร นนทะโคตร
0969230114
80
25/4/2019, 19:22:2065020052 บ้านเนินสะอาด42286.133901.0762754950000012108.610846
นางสาวภาวินันท์ จันทะวงษ์
0946386483
81
25/4/2019, 22:21:2465020015 บ้านท่ายาง16883.197573.486028.392739.6300004397.70
นางสาวเปี่ยมรัก ทองเพ็ง
0971454040
82
26/4/2019, 8:44:5065020094 บ้านป่ามะกรูด100631006300000066576657นางสาวอริสรา ไชยสง081-1638176
83
26/4/2019, 11:00:2965020096 บ้านท่าข้าม33790.7633790.760000009191.259191.25
นาวสาวศิริลักษณ์ สิสี
082-1610787
84
26/4/2019, 11:03:3065020080 บ้านเข็ก40036.3740036.370000008838.28838.2
นางสาวนงลักษณ์ สุทัตทยานันท์
084-5958775
85
26/4/2019, 11:25:0365020080 บ้านเข็ก40036.3740036.3700000076576353.5
นางสาวนงลักษณ์ สุทัตทยานันท์
084-5958775
86
26/4/2019, 12:08:0365020018 บ้านหนองกลด11530.5211530.529203.569203.5600006513.196513.19นางสาวสุริสา ยาทา080-0280886
87
26/4/2019, 12:08:53
65020024 วัดสิริสุทธาวาส
13288.7813288.7826042604000000นายรังสรรค์ มากจุ้ย0869379145
88
26/4/2019, 12:30:5465020134 บ้านวังโพรง47125.0540029006425350000
นางสาวปวริศา จันทร์ขำ
089-7038923
89
26/4/2019, 12:34:1965020104 บ้านคลองเมือง20192.6420192.644084408400006076.566076.56
นายณัฐนนท์ อินปัญญา
081-3794047
90
26/4/2019, 13:56:54
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
95783.3795,783.3746885.746,885.70000000
นางสุชาดา หนิมพานิช
084-1796792
91
26/4/2019, 15:43:41
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
5847.135847.131245
1245ชำระถึงเดือนม.ค.62เจ้าหน้าที่ไม่มาเก็บ
00006369.25871.2นางยุพา นาคอัง0804227853
92
26/4/2019, 15:57:4565020111 บ้านชมภู5256052560689568950000749749
นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว
0882945025
93
26/4/2019, 16:05:0665020075 บ้านวังไม้ตอก15140.6888880000007248.367248.36คริสรา อ่อนตา0960805902
94
26/4/2019, 16:18:09
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
48109.1848109.18122551225500008519.868519.86
นางสาวฐิตาพร พุกอิ่ม
0992414514
95
26/4/2019, 16:21:2865020120 บ้านผารังหมี18083.7718083.770000007358.844790.84หนึ่งฤทัย หอมละออ095-5594632
96
26/4/2019, 16:27:50
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
67357.9667357.9600615.97615.97008698.828698.82
อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก
083-2365396
97
26/4/2019, 16:28:5065020039 บ้านโป่งปะ18916.0515496.470000001155610881.9
นางสาวศิริลักษณ์ ปวงขจร
091-8598102
98
26/4/2019, 16:36:5865020136 บ้านเขาเขียว16076.9516076.9500000044944494
นางสาวกุมารี ฝั้นหลี
0943632495
99
26/4/2019, 16:41:40
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย
45763.2145763.2152505250000010327.118385.2
นางสไบแพร อินทรปราง
089-2691138
100
26/4/2019, 16:43:39
65020053 วัดท่าหมื่นราม
52687.7246806.220000004958.584958.58
นางปนัดดา ทับทิมทอง
0898765421
Loading...