รายงานค่าสาธารณูปโภคห้องสมุดปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ภาพรวมค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด
3
ประจำปีงบประมาณ 2560
4
5
ไฟฟ้าน้ำประปา
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
น้ำมัน
6
เดือนจำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงินจำนวนเงินดีเซล/แก๊สโซฮอล์เบนซินไปรษณีย์หมายเหตุ
7
จำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินอื่น
8
ตุลาคม 597,098.581,822.001,346.40149.00611.190.000.000.000.000.000.00.00
9
พฤศจิกายน 59
4,013.911,023.001,575.60145.00602.620.000.000.000.000.000.000
10
ธันวาคม 593,311.50878.00500.0033.00555.330.000.000.000.000.000.000
11
มกราคม 603,749.39994.001,835.41197.00552.120.000.000.000.000.000.000
12
กุมภาพันธ์ 60
1,836.26506.001,538.60183.00467.590.000.000.000.000.000.000
13
มีนาคม 602,418.04686.001,446.67128.00164.780.000.000.000.000.000.000
14
เมษายน 602,488.33405.001,664.66182.00190.460.000.000.000.000.000.000
15
พฤษภาคม 602,205.88569.00871.0082.00129.470.000.000.000.000.000.000
16
มิถุนายน 602,120.49549.000.000.00171.200.000.000.000.000.000.000
17
กุรฎาคม 601,058.29274.00513.6025.000.000.000.000.000.000.000.000
18
สิงหาคม 600.000.00535.0026.000.000.000.000.000.000.000.000
19
กันยายน 600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
20
รวมทั้งสิ้น30,300.677,706.0011,826.941,150.003,444.760.000.000.000.000.000.000.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ภาพรวมจังหวัด
ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
ห้องสมุดป่าซาง
ห้องสมุดบ้านโฮ่ง
ห้องสมุดแม่ทา
ห้องสมุดทุ่งหัวช้าง
ห้องสมุดลี้
ห้องสมุดบ้านธิ
ห้องสมุดเวียงหนองล่อง