รายงานค่าสาธารณูปโภคห้องสมุดปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ภาพรวมค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด
3
ประจำปีงบประมาณ 2560
4
5
ไฟฟ้าน้ำประปา
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
น้ำมัน
6
เดือนจำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงินจำนวนเงินดีเซล/แก๊สโซฮอล์เบนซินไปรษณีย์หมายเหตุ
7
จำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินอื่น
8
ตุลาคม 597,360.091,890.001,539.00152.00859.640.000.000.000.000.000.00.00
9
พฤศจิกายน 59
5,987.151,518.001,768.20152.00716.040.000.000.000.000.000.000
10
ธันวาคม 593,460.73910.00692.6041.00555.330.000.000.000.000.000.000
11
มกราคม 605,333.201,404.001,835.41197.00659.120.000.000.000.000.000.000
12
กุมภาพันธ์ 60
1,913.34515.001,988.00205.00574.590.000.000.000.000.000.000
13
มีนาคม 602,556.66715.002,024.47156.00459.030.000.000.000.000.000.000
14
เมษายน 602,537.72405.002,717.54233.00574.590.000.000.000.000.000.000
15
พฤษภาคม 602,683.53687.001,662.80120.00452.610.000.000.000.000.000.000
16
มิถุนายน 602,492.19634.00666.6084.00587.430.000.000.000.000.000.000
17
กุรฎาคม 602,276.86585.001,006.2081.00294.250.000.000.000.000.000.000
18
สิงหาคม 601,813.851,638.401,165.60103.00107.000.000.000.000.000.000.000
19
กันยายน 601,725.641,336.271,417.47120.00239.680.000.000.000.000.000.000
20
รวมทั้งสิ้น40,140.9612,237.6718,483.891,644.006,079.310.000.000.000.000.000.000.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ภาพรวมจังหวัด
ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
ห้องสมุดป่าซาง
ห้องสมุดบ้านโฮ่ง
ห้องสมุดแม่ทา
ห้องสมุดทุ่งหัวช้าง
ห้องสมุดลี้
ห้องสมุดบ้านธิ
ห้องสมุดเวียงหนองล่อง
 
 
Main menu