คำนวณเงินตกเบิก นอกองค์กร.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กรุณาป้อน ในช่องสีแดงเท่านั้น เสร็จให้ คลิกเมาส์พื้นที่ว่างๆ ใช้ได้กับ PC เท่านั้น ควรคำนวณด้วยตนเองอีกครั้ง (ไม่รองรับคนที่ได้ คศ.3)
2
ป้อน ชื่อ-สกุล-->
นางสาวเบญจมาศ แป้นสุวรรณ
3
สำหรับคนที่ได้ ---> เม.ย.58 ได้ 0.5 ขั้นสำหรับคนที่ได้--> เม.ย.58 ได้ 1 ขั้น
4
ระบบคำนวณเงินตกเบิก 4%ระบบคำนวณเงินตกเบิก 4%
5
เงินเดือน
ได้เงินเดือน
ปรับ 1 ขั้น พรบ.ปัด เศษ 10
ตกเบิก/เดือน
เงินเดือน
ได้เงินเดือน
ปรับ 1 ขั้น พรบ.
ปัด เศษ 10
ตกเบิก/เดือน
6
1-ธ.ค.-5718,270 731 730 730 1-ธ.ค.-5715,800 632 630 630 13285-4,985
7
1-ม.ค.-58 18,270 731 730 730 1-ม.ค.-58 15,800 632 630 630 13285- 4,985
8
1-ก.พ.-58 18,270 731 730 730 1-ก.พ.-58 15,800 632 630 630 13285- 4,985
9
1-มี.ค.-58 18,270 731 730 730 1-มี.ค.-58 15,800 632 630 630 13285- 4,985
10
เงินเดือนที่ได้ + 0.5 ขั้น
19,000
เงินเดือนที่ได้ + 1 ขั้น
16,430 13310 6,070
11
1-เม.ย.-58 19,380 เวลาป้อน กรุณาดูที่ช่อง สีแดง 1,110 1-เม.ย.-58 17,090 เวลาป้อน กรุณาดูที่ช่อง สีแดง 1,290 13310 6,070
12
พ.ค.-58 19,380 อีกครั้ง ก่อนดู ยอดตกเบิก 1,110 พ.ค.-58 17,090 อีกครั้ง ก่อนดู ยอดตกเบิก 1,290 13310 6,070
13
มิ.ย.-58 19,380 เพราะมีบางคนป้อน ทับ เงินเดือนท่าน 1,110 มิ.ย.-58 17,090 เพราะมีบางคนป้อน ทับ เงินเดือนท่าน 1,290 13310 6,070
14
ก.ค.-58 19,380 1,110 ก.ค.-58 17,090 1,290 550
15
ถ้าตกเบิก ก.ค. 58 ได้ สำหรับคนที่ 0.5 ขึ้น 6,250 ถ้าตกเบิก ก.ค. 58 สำหรับคนที่ได้ 1 ขั้น 6,390 4,890
16
ถ้าตกเบิก ส.ค. 58 ได้ สำหรับคนที่ 0.5 ขึ้น 7,360 ถ้าตกเบิก ส.ค. 58 สำหรับคนที่ได้ 1 ขั้น 7,680
17
ถ้าตกเบิก ก.ย. 58 ได้ สำหรับคนที่ 0.5 ขึ้น 8,470 ถ้าตกเบิก ก.ย. 58 สำหรับคนที่ได้ 1 ขั้น 8,970
18
โปรแกรมอาจมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง 100% กรุณาคำนวณด้วยตัวท่านเอง อีกครั้ง นี้เป็นเพียงสูตรที่คิดจากการเทียบขั้นเงินเดือนจริงเท่านั้น
19
คุณ นางสาวเบญจมาศ แป้นสุวรรณ ตกเบิก ใช้หนี้ ให้พ่อแม่ คนรัก ลูก ทำบุญ ฯลฯ
20
**หมายเหตุ ข้อมูลนี้ทำขึ้นเป็นการส่วนบุคคล ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปอ้างอิงใดๆ ในทางราชการได้ทั้งสิ้น โดย ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
21
โปรแกรมคำนวณนี้ไม่รองรับสำหรับ ท่านได้คำสั่งตำแหน่ง วิทยฐานะ คศ.3-4 ตังแต่ 2 ธ.ค. 57 (ท่านต้องคำนวณเองครับ)
22
**หมายเหตุ ข้อมูลนี้ทำขึ้นเป็นการส่วนบุคคล ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปอ้างอิงใดๆ ในทางราชการได้ทั้งสิ้น โดย ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
23
24
2%380380
25
4%657.2660
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สำหรับคนที่ได้ 4%
สำเนาของ สำหรับคนที่ได้ 4%
อบต.ตานิม สำหรับคนที่ได้ 4%
แผ่น22
แผ่น23
แผ่น9
แผ่น17
แผ่น18
แผ่น19
แผ่น21
แผ่น20
แผ่น13
แผ่น16
แผ่น12
แผ่น4
แผ่น6
แผ่น5
แผ่น7
แผ่น14
แผ่น15
แผ่น11
แผ่น8
แผ่น3
แผ่น24