(สอบจริง1) ภาษาซีเบื้องตั้นครั้งที่ 1 (ม.4.6 - term 1/2561) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDZ
1
TimestampEmail AddressScoreชื่อ-นามสกุล
2
9/4/2018 9:45:1639876@anc.ac.th12 / 22
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
3
9/4/2018 9:47:5639820@anc.ac.th13 / 22
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
4
9/4/2018 9:48:5339736@anc.ac.th5 / 22
นายสุเมธ ตังคณิตานนนท์
5
9/4/2018 9:49:2139981@anc.ac.th7 / 22นาย จีรกิตติ์ สมนึก
6
9/4/2018 9:50:4739802@anc.ac.th6 / 22ณัฐพล นิระพันธ์
7
9/4/2018 9:51:4940208@anc.ac.th7 / 22ศิวกร เห็มสุข
8
9/4/2018 9:52:0340214@anc.ac.th7 / 22อธิบดี หริ่งเจริญ
9
9/4/2018 9:52:2239718@anc.ac.th5 / 22
นายภัทร์ธรเอก บุญโสม
10
9/4/2018 9:52:4140291@anc.ac.th4 / 22นายสุธิพงษ์ บรรลุ
11
9/4/2018 9:52:5440186@anc.ac.th6 / 22นายคมกริช บาระมี
12
9/4/2018 9:54:1739833@anc.ac.th11 / 22สุธิดา สุภักดิ์
13
9/4/2018 9:54:2140207@anc.ac.th7 / 22
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
14
9/4/2018 9:54:4940205@anc.ac.th12 / 22นาย วสุ สุพล
15
9/4/2018 9:55:4842773@anc.ac.th3 / 22รุจิรา สุขสะอาด
16
9/4/2018 9:55:4939783@anc.ac.th8 / 22น.ส สโรชินี ศรีพลาย
17
9/4/2018 9:56:2840230@anc.ac.th5 / 22ทวีทรัพย์ สาคร
18
9/4/2018 9:56:4540052@anc.ac.th9 / 22
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
19
9/4/2018 9:57:2840192@anc.ac.th11 / 22ธนาธร ทองเสริม
20
9/4/2018 9:59:2939884@anc.ac.th4 / 22
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
21
9/4/2018 9:59:5939940@anc.ac.th4 / 22อภิวัฒน์ มานุมา
22
9/4/2018 10:00:5840054@anc.ac.th2 / 22นายณัฐภัทร กัลยากา
23
9/4/2018 10:03:0840229@anc.ac.th6 / 22
ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
24
9/11/2018 8:56:1240158@anc.ac.th11 / 22
นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ
25
9/11/2018 9:03:2740253@anc.ac.th14 / 22นายกิตติธัช บังอร
26
9/11/2018 9:03:3039912@anc.ac.th14 / 22
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
27
9/25/2018 9:55:2139845@anc.ac.th5 / 22
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Loading...