Koszty-Urzadzenia_IT
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
Koszty w cyklu życiaOferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
2
Producentxxxxxxxx
3
Typ / model urządzeniagfdsxxxx
4
Dane i szczegóły techniczne
5
Rodzaj (kategoria sprzętu) - proszę sprawdzić pisownię na liście załączonej w tabeli poniżejKopiarkaKopiarkaKopiarkaKopiarka
6
Liczba urządzeń do zakupienia [sztuk]1n1n1n1nnn
7
Średni okres użytkowania urządzenia w odniesieniu do 40 godzin w tygodniu [%]100%%100%%100%%100%%%%
8
Średnia ilość godzin pracy urządzenia w roku [godz./rok]330godz./rok330godz./rok330godz./rok330godz./rokgodz./rokgodz./rok
9
Średnia czas pracy w trybie uśpienia (sleep mode) [godz./rok]1 980godz./rok1 980godz./rok1 980godz./rok1 980godz./rokgodz./rokgodz./rok
10
Średnia czas pracy w trybie standby [godz./rok]5 160godz./rok5 160godz./rok5 160godz./rok5 160godz./rokgodz./rokgodz./rok
11
Moc pobierana w trybie pracy urządzenia [W]800,00W800,00W800,00W800,00WWW
12
Moc urządzenia pobierana w trybie sleep [W]95,00W95,00W95,00W95,00WWW
13
Moc urządzenia pobierana w trybie standby [W]2,00W2,00W2,00W2,00WWW
14
Koszty zakupu (zgodnie z ofertą)
15
Cena zakupu urządzenia [PLN]1 000,00PLN1 050,00PLN1 100,00PLN1 150,00PLNPLNPLN
16
Koszt instalacji urządzenia [PLN]120,00PLN120,00PLN120,00PLN120,00PLNPLNPLN
17
Koszt dostawy urządzenia [PLN]PLNPLNPLNPLNPLNPLN
18
Akcesoria [PLN]PLNPLNPLNPLNPLNPLN
19
Całkowite koszty zakupu wszystkich urządzeń [PLN]1 120,00PLN1 170,00PLN1 220,00PLN1 270,00PLNPLNPLN
20
Roczne koszty energii
21
Cena energii elektrycznej [PLN/kWh]0,30PLN/kWh0,30PLN/kWh0,30PLN/kWh0,30PLN/kWhPLN/kWhPLN/kWh
22
Roczne zużycie energii przez urządzenie [KWh/rok]462,4kWh/rok462,4kWh/rok462,4kWh/rok462,4kWh/rokkWh/rokkWh/rok
23
Całkowite roczne koszty energii [PLN/rok]138,73PLN/rok138,73PLN/rok138,73PLN/rok138,73PLN/rokPLN/rokPLN/rok
24
Roczny koszt utrzymania i konserwacji urządzenia
25
Stawka godzinowa dla usług serwisowych [PLN/godz.]]PLN/godz.PLN/godz.PLN/godz.PLN/godz.PLN/godz.PLN/godz.
26
Ilość roboczogodzin rocznie na utrzymanie i konserwację urządzenia [godz./urządz./rok]godz.godz.godz.godz.godz.godz.
27
Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzenia [PLN/urządz.]PLNPLNPLNPLNPLNPLN
28
Inne roczne koszty na urządzenie [PLN/urządz.]PLNPLNPLNPLNPLNPLN
29
Roczny koszt utrzymania i serwisu dla wszystkich urządzeń [PLN/rok]0,00PLN0,00PLN0,00PLN0,00PLNPLNPLN
30
Całkowite koszty użytkowania
31
Całkowity roczny koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN/rok]138,73PLN138,73PLN138,73PLN138,73PLNPLNPLN
32
Całkowity roczny koszt użytkowania urządzenia [PLN/rok]138,73PLN138,73PLN138,73PLN138,73PLNPLNPLN
33
Dane do obliczenia kosztów w cyklu życia LCC
34
Zakładany okres "życia" urządzenia na potrzeby oceny LCC [lata] 4,00lat4,00lat4,00lat4,00latlatlat
35
Wielkość stopy dyskonta na potrzeby oceny LCC [%] 10,00%10,00%10,00%10,00%%%
36
Całkowity koszt użytkowania LCC urządzenia w założonym okresie
37
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN]1 559,74PLN1 609,74PLN1 659,74PLN1 709,74PLNPLNPLN
38
Całkowity, zdyskontowany koszt w cyklu użytkowania pojedynczego urządzenia [PLN]1 559,74PLN1 609,74PLN1 659,74PLN1 709,74PLNPLNPLN
39
Całkowity zdyskontowany roczny koszt w cyklu użytkowania LCC pojedynczego urządzenia [PLN/rok]389,94PLN/rok402,44PLN/rok414,94PLN/rok427,44PLN/rokPLN/rokPLN/rok
40
41
Uwagi:
42
1. Dane techniczne i dane do obliczeń dla poszczególnych urządzeń mogą być wprowadzane tylko w polach oznaczonych kolorem szarym i powinny opierać się na dokumentacji technicznej lub danych
43
dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta urządzenia
44
2. Niniejszy arkusz obliczeniowy można stosować do analizy kosztów w cyklu życia Urządzeń IT.
45
3. Szczegóły takie jak koszty jednostkowe energii i spodziewany czas użytkowania urządzenia mogą się w rzeczywistości różnić od podanych wartości i mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.
46
4. LCC - Koszt w cyklu życia = całkowite koszty zakupu+(PWF*całkowite roczne koszty użytkowania) w okresie życia, gdzie: PWF - wskaźnik wartości bieżącej.
47
5. Nazwa producenta urządzenia oraz Typ/model urządzenia muszą być wpisane w nagłówku niniejszego arkusza.
48
49
50
51
52
53
Możliwe kategorie wyboru rodzaju sprzętu
54
Komputer
55
Laptop
56
Monitor CRT
57
Monitor LCD
58
Kopiarka
59
Drukarka
60
Urządzenie wielofunkcyjne
61
Fax
62
Powielacz cyfrowy
63
Skaner
64
65
66
67
68
69
Loading...
 
 
 
LCC, IT
Najlepsza oferta
dane wejsciowe
 
 
Main menu