โปรแกรมทะเบียนนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบฟอร์มค้นหาข้อมูล ทะเบียนนักเรียน
3
4
ค้นหาจากเลขนักเรียน2297* กรอกเลขห้ามเว้นวรรค, กรอกข้อมูลเสร็จกดปุ่ม Enter
5
ช่องกรอกข้อมูล
6
7
8
ชั้น
ห้อง
รหัสนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
เพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุล
วันเกิด
9
ป.6
422971103300246862เด็กหญิงสุพัตราธิวา7/9/2549
10
11
หมายเลขบัตรประชาชนบิดา
คำนำหน้าชื่อบิดา
ชื่อบิดานามสกุลบิดา
12
1610600081721นายสุทธิธิวา
13
14
หมายเลขบัตรประชาชนมารดา
คำนำหน้าชื่อมารดา
ชื่อมารดานามสกุลมารดา
15
1411300030610นางสาวแพลงชาวชุมนุม
16
17
18
โปรแกรมข้อมูลทะเบียนนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
19
จัดทำโดย นายคณาวุฒิ กุตัน
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...