ABCD
1
2
3
PLUVIOMETRIA LES PILES 2011
4
5
MesLitres Caiguts
6
Gener17.75
7
Febrer4.75
8
Març91.75
9
Abril39.75
10
Maig50
11
Juny47.75
12
Juliol4.25
13
Agost4
14
Setembre0
15
Octubre38.35
16
Novembre103.5
17
Desembre0.00
18
Total401.85
19
20
21
PLUVIOMETRIA LES PILES 2012
22
23
MesL. Caiguts
24
Gener1
25
Febrer5
26
Març0
27
Abril79
28
Maig28.5
29
Juny5.5
30
Juliol13
31
Agost10.75
32
Setembre49
33
Octubre125.49
34
Novembre22.75
35
Desembre2
36
Total341.99
37
38
39
PLUVIOMETRIA LES PILES 2013
40
41
MesL. Caiguts
42
Gener29
43
Febrer41.25
44
Març77.25
45
Abril104.75
46
Maig12.75
47
Juny27.5
48
Juliol16.25
49
Agost6
50
Setembre34.5
51
Octubre0
52
Novembre127.5
53
Desembre10.75
54
Total487.50
55
56
57
PLUVIOMETRIA LES PILES 2014
58
59
MesL. Caiguts
60
Gener51.75
61
Febrer26
62
Març12
63
Abril74.25
64
Maig21.25
65
Juny25.5
66
Juliol6.5
67
Agost103.5
68
Setembre121.5
69
Octubre12.5
70
Novembre105.75
71
Desembre18.75
72
Total579.25
73
74
75
76