Phương danh đóng góp chuyển khoản
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFG
1
2
PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CHUYỂN KHOẢN VIETCOMBANK
Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) STK: 0071000776335
3
4
5
Đã cập nhật đến ngày 17/07/2017
6
Lần cập nhật tiếp theo vào ngày 24/7/2017
7
8
NgàyPhương DanhSố tiềnMục đíchGhi chú
9
17/07/2017
Nguyen Thi Kim Anh100,000C108NGUYEN THI KIM ANH CUNG DANG TRUONG HA NGAY 25/6/2017 C108 GD TIEN MAT
10
17/07/2017
G/Đ Đặng Tứ Hào & Hoàng Thị Kim Anh500,000,000C99IBPS/SE:01202021.DD:170717.SH:10000283.BO:DANG TU MINH SON.DANG TU MINH SON GD TU HAO XIN CHUYEN DEN C106 2 SO TIEN 350TRIEU DEN C99 LA 500TRIEU TC 850TRIEU
11
17/07/2017
G/Đ Đặng Tứ Hào & Hoàng Thị Kim Anh350,000,000C106IBPS/SE:01202021.DD:170717.SH:10000283.BO:DANG TU MINH SON.DANG TU MINH SON GD TU HAO XIN CHUYEN DEN C106 2 SO TIEN 350TRIEU DEN C99 LA 500TRIEU TC 850TRIEU
12
17/07/2017
La Thi Minh Quyen500,000C109IBVCB.1707170566203001.C109
13
17/07/2017
Công Ty Thép Primasteel20,000,000C108IBPS/SE:79303008.DD:170717.SH:10002347.BO:TRAN THI VAN ANH.PRIMA STEEL CUNG DUONG TRUONG H A C108
14
17/07/2017
Nguyen Thi Kim Hue200,000C109IBPS/SE:01201003.DD:170717.SH:10001107.BO:NGUYEN THI KIM HUE.NAM MO A DI DA PHAT C109
15
17/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật30,000,000C108IBVCB.1707170706853001.Cung duong truong ha C108
16
17/07/2017
Phan Nguyen Chau - Toan Gia Phan Tri An Lam2,000,000C99IBPS/SE:01309001.DD:170717.SH:10003353.BO:PHAN NGUYEN CHAU.C99 - TOAN GIA PHAN TRI AN LAM
17
17/07/2017
Hoang Ngoc Dung5,000,000C109IBPS/SE:79310001.DD:170717.SH:10001185.BO:HOANG NGOC DUNG.C109
18
17/07/2017
Nguyen Thi Mai Chi - Giac Le Thi1,000,000C97-2IBPS/SE:79310001.DD:170717.SH:10012934.BO:NGUYEN THI MAI CHI.C97-2 (GIAC LE THI)
19
17/07/2017
Phan Thanh Phong Pd Huệ Cảnh3,000,000C108IBVCB.1707170090590001.PHAN THANH PHONG-HUE CANH cung duong C108
20
17/07/2017
Pham Thi Huyen1,000,000C109IBPS/SE:01202021.DD:170717.SH:10002071.BO:PHAM THI HUYEN.158_MA C109-PHAM THI HUYEN-T4 K6 MONG DUONG CAM PHA QUANG NINH
21
17/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật3,000,000C108IBVCB.1707170257976003.Cung duong Truong Ha C108
22
17/07/2017
Dinh Thi Bich Tram, Khuong Thi Bich Trinh, Dinh Cong Bang300,000C109IBPS/SE:79310001.DD:170717.SH:10015010.BO:KHUONG THI BICH TRINH.DINH THI BICH TRAM, KHUONG T BICH TRINH, DINH CONG BANG CUNG DUONG IN KINH C109
23
17/07/2017
Nguyen Thi Anh Tuyet1,000,000C99IBPS/SE:01202001.DD:170717.SH:10009953.BO:NGUYEN THI ANH TUYET.995217071755833 - CT TO AM TU BI C99
24
17/07/2017
Dinh Thi Bich Tram, Khuong Thi Bich Trinh, Dinh Cong Bang200,000C99IBPS/SE:79310001.DD:170717.SH:10019350.BO:KHUONG THI BICH TRINH.DINH THI BICH TRAM, KHUONG T BICH TRINH, DINH CONG BANG CK XAY DUNG TO AM TU BI. CHUONG TRINH C99
25
17/07/2017
Nguyen Phuong Anh600,000C109IBPS/SE:79307006.DD:170717.SH:10021072.BO:NGUYEN PHUONG ANH.IBCON XIN CUNG DUONG AN TONG 3 0 QUYEN.
26
17/07/2017
Huong,Thuy, Phuong1,300,000C108IBVCB.1707170532901001.Huong,Thuy, Phuong thanh kinh Cung duong Truong Ha C108
27
16/07/2017
Nguyen Ngoc Hien200,000C109MBVCB6848700.C109.CT tu 0291000050485 NGUYEN NGOC HiEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
28
16/07/2017
Gdpt Giac Huong Hiep300,000C108MBVCB6847940.gd giac huong hiep kinh gui ma so C108.CT tu 0071001066196 DO THi THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
29
16/07/2017
Phat Tu Tue Dieu200,000C109IBVCB.1507170992492001.Phat tu tue dieu cung duong ma C109
30
15/07/2017
Le Anh Tuan200,000C109MBVCB6835548.c109.CT tu 0371000446352 LE ANH TUAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
31
15/07/2017
Le Anh Tuan200,000C99MBVCB6835490.c99.CT tu 0371000446352 LE ANH TUAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
32
15/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500,000C99IBVCB.1507170278070001.Dong gop chuong trinh C99
33
15/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C99IBVCB.1507170195976001.C99
34
15/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C99IBVCB.1507170311787001.GOP TU THIEN MAI AM TU BI C99
35
14/07/2017
Doan Thi Khanh Chi200,000C109IBPS/SE:01201001.DD:140717.SH:10003594.BO:DOAN THI KHANH CHI.UNG HO C109
36
14/07/2017
Nguyen Xuan Ngoc3,200,000TÙY HỶIBPS/SE:79204017.DD:140717.SH:17008847.BO:NGUYEN XUAN NGOC.CT
37
14/07/2017
Nguyen Thi Hong Trinh10,000,000TÙY HỶIBPS/SE:79204017.DD:140717.SH:17002054.BO:NGUYEN THI HONG TRINH.NGUYEN THI HONG TRINH CK T RAN NGOC THAO
38
14/07/2017
Vo Ngoc Tram2,000,000C109IBPS/SE:79201001.DD:140717.SH:10006319.BO:VO NGOC TRAM.C109TRAN VAN DONG 100 QVO NGOC TRAM 100 Q
39
14/07/2017
Tran Van Dong2,000,000C109IBPS/SE:79201001.DD:140717.SH:10006319.BO:VO NGOC TRAM.C109TRAN VAN DONG 100 QVO NGOC TRAM 100 Q
40
14/07/2017
Ton Thi Kim Anh300,000C108IBPS/SE:79334001.DD:140717.SH:10001639.BO:TON THI KIM ANH.C108 CUNG DUONG TRUONG HA
41
14/07/2017
Tran Thi Mai Dung2,000,000C105IBPS/SE:79303008.DD:140717.SH:10004380.BO:TRAN THI MAI DUNG.TRAN THI MAI DUNG PHAT TAM MAY PHAP C.105
42
14/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2,000,000C106IBVCB.1407170285739001.106
43
14/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật3,000,000C108IBVCB.1407170232356001.Kinh cung duong - C108 - Cung duong truong Ha
44
14/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C109IBVCB.1407170243488001.C109- Chuong trinh an tong Nghi thuc tung niem
45
14/07/2017
Le Van Minh1,000,000C109/Ref:P655161{//}ma so C109 D.Vi CHUYEN:LE VAN MINH
46
14/07/2017
Nguyen Duc Trieu100,000C109IBPS/SE:79310001.DD:140717.SH:10001806.BO:NGUYEN DUC TRIEU.C109
47
14/07/2017
Nguyen Thi Quynh Nhi500,000C109IBPS/SE:79307006.DD:140717.SH:10014927.BO:NGUYEN THI QUYNH NHI.IBUNG HO AN TONG QUYEN ÍNGH I THUC TUNG NIEMÍ (C109)
48
14/07/2017
Le Hoai Nam400,000C105Sender:79307006.DD:140717.SHGD:10003521.BO:LE HOAI NAM.IBMA SO C105
49
14/07/2017
Ha Thi Giang500,000C108IBPS/SE:01201001.DD:140717.SH:10002172.BO:HA THI GIANG.HA THI GIANG UNG HO QUY DAO PHAT C1 08
50
14/07/2017
Nguyen Thi Kim Anh2,000,000C99IBPS/SE:79323001.DD:140717.SH:10000871.BO:NGUYEN THI KIM ANH.CHUYEN CHO: TO AM TU BI C99
51
14/07/2017
Tong Van Thanh1,000,000TÙY HỶIBPS/SE:01201003.DD:140717.SH:10003161.BO:TONG VAN THANH.TONG VAN THANH CT
52
14/07/2017
Mai Hoa1,000,000C99NGUYEN THI HONG XINH NOP - MAI HOA DONG GOP CHUONG TRINH C99 TO AM TU BI GD TIEN MAT
53
14/07/2017
Nguyen Thi Hong Xinh500,000C99NGUYEN THI HONG XINH DONG GOP CHUONG TRINH C99 TO AM TU BI GD TIEN MAT
54
14/07/2017
Phan Thanh Phong Pd Huệ Cảnh3,000,000C109IBVCB.1407170504721002.PHAN THANH PHONG- HUE CANH ung ho in an C109
55
14/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C108IBVCB.1407170173407001.CUNG DUONG TRUONG HA C108
56
14/07/2017
Hoan Vu6,000,000C108IBVCB.1407170005207001.A Di Da Phat From Hoan Vu - Cung Duong Truong Ha (C108)
57
13/07/2017
Vo Thuy Minh Khue100,000C108MBVCB6590644.C108, Vo Thuy Minh Khue cung duong truong ha.CT tu 0071001435514 VO HOANG DUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
58
13/07/2017
Vo Thuy Minh Khue100,000C109MBVCB6590646.C109, Vo Thuy Minh Khue an tong Nghi Thuc Tung Niem.CT tu 0071001435514 VO HOANG DUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
59
13/07/2017
Dlinh200,000C109IBVCB.1307170115678001.Dlinh-C109
60
13/07/2017
Vo Thi Nhu Loang1,000,000C99VO THI NHU LOANG CT C99 GD TIEN MAT
61
13/07/2017
Diep Thi Thuy Van1,000,000C108MBVCB6609770.quyen gop chuong trinh C108.CT tu 0071000860436 DiEP THi THUY VAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
62
13/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C107IBVCB.1307170480048002.C107
63
13/07/2017
Le Thu Quynh300,000C99IBPS/SE:79302001.DD:130717.SH:10000518.BO:LE THU QUYNH.(CKRMNO: 031217071288743)C109 AN TO NG KINH SACH 200 NGAN + C99 TO AM TU BI 300 NGAN (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
64
13/07/2017
Le Thu Quynh200,000C109IBPS/SE:79302001.DD:130717.SH:10000518.BO:LE THU QUYNH.(CKRMNO: 031217071288743)C109 AN TO NG KINH SACH 200 NGAN + C99 TO AM TU BI 300 NGAN (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
65
13/07/2017
Le Thi Kim Van - Phat Tu Dieu Canh900,000C108Sender:79310001.DD:130717.SHGD:10006441.BO:LE THI KIM VAN.PHAT TU DIEU CANH CUNG DUONG TRU ONG HA (C108)
66
13/07/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100,000C108IBVCB.1307170927042001.CON XIN CUNG DUONG TRUONG HA ( C108)
67
13/07/2017
Tran Thi My Duyen100,000C106IBVCB.1307170790158002.TRAN THI MY DUYEN XIN CUNG DUONG VAO QUY C106
68
13/07/2017
Phan Duy Bao-Phan Nguyen Huy An1,200,000C108MBVCB6625884.phan duy Bao-phan nguyen huy An.xin cung duong tang ni c108..CT tu 0061001015842 PHAN MiNH TUAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
69
13/07/2017
Phan Thị Minh Hien1,000,000C108IBPS/SE:48304001.DD:130717.SH:10002743.BO:PHAN THI MINH HIEN.C108 TAI NGOAI THUONG VIET NA M TP HCM
70
13/07/2017
Nguyen Khue Trang-Minh Quang500,000C109IBPS/SE:01604003.DD:130717.SH:10003759.BO:NGUYEN KHUE TRANG.CD172017MINH QUANG CUNG DUONG C109 CHARGEDETAILS OUR
71
13/07/2017
Nguyen Ngoc Chi200,000C109/Ref:P653980{//}Ung ho c109 D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC CHI
72
13/07/2017
Nguyen Khue Trang-Minh Anh500,000C109IBPS/SE:01604003.DD:130717.SH:10003830.BO:NGUYEN KHUE TRANG.MINH ANH CUONG DUONG C109 C HARGEDETAILS OUR
73
12/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C109IBVCB.1107170036716001.C109 con xin gui Thay an tong kinh
74
12/07/2017Ngoc My100,000C97-2NGOC MY - AN TONG BANG DIA KINH SACH HOC BONG TANG NI SINH VIEN GD TIEN MAT
75
12/07/2017Ngoc My100,000BATNGOC MY - AN TONG BANG DIA KINH SACH HOC BONG TANG NI SINH VIEN GD TIEN MAT
76
12/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C108IBVCB.1107170769696001.c108
77
12/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C105IBVCB.1207171023824003.CON XIN CUNG DUONG KINH PHI MUA MAY NGHE PHAP THOAI ( C105)
78
12/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000BATIBVCB.1207170932304003.CON XIN GUI TIEN AN TONG
79
12/07/2017Nguyen Thi Hong Anh400,000C105IBPS/SE:79310001.DD:120717.SH:10002921.BO:NGUYEN THI HONG ANH.C105
80
12/07/2017Le Manh Hung200,000C109IBPS/SE:01309001.DD:120717.SH:10012564.BO:LE MANH HUNG.C109
81
12/07/2017Le Thi Thanh Tuyen1,000,000C106/Ref:P652494{//}/Ref:P652494{//}Cung duong Quy doi song Tang Ni C106 D.Vi CHUYEN:LE THI TH ANH TUYEN
82
12/07/2017Nguyen Van The210,000C99IBPS/SE:79310001.DD:120717.SH:10001004.BO:NGUYEN VAN THE.MA SO: C99 - CHUC DONG BAO SOM ON DINH
83
12/07/2017Ta Thi Kim Chung200,000C105IBPS/SE:01311001.DD:120717.SH:18236801.BO:TA THI KIM CHUNG.AN TONG MAY NGHE PHAP THOAI
84
11/07/2017Nguyen Thuy Dung200,000C109/Ref:P650862{//}Ma so C109 D.Vi CHUYEN:NGUYEN THUY DUNG
85
11/07/2017Ta Thi Thuy Hang300,000C105IBPS/SE:79310001.DD:110717.SH:10008812.BO:TA THI THUY HANG.C105
86
11/07/2017Chu Thi Phong Thai1,000,000QĐPNNIBPS/SE:79310001.DD:110717.SH:10002831.BO:CHU THI PHONG THAI.QUYDAOPHATNGAYNAY
87
11/07/2017Vuong Thi My Nga200,000C109VCBVT.84983891080.CT tu 0071002712376.VUONG THI MY NGA sang 0071000776335.TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).170711237028933.VNVT20170711904967.C109 ung ho an tong 10 quyen kinh
88
11/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100,000C108IBVCB.1007170859602001.C108
89
11/07/2017Nguyen Thi Kim Dung2,000,000C99NGUYEN THI KIM DUNG UNG HO VIET KIEU CAMPUCHIA E.105 GD TIEN MAT
90
11/07/2017Nguyen Chau Bao Ngoc500,000C109Sender:91353001.DD:110717.SHGD:10000320.BO:NGUYEN CHAU BAO NGOC.C109
91
10/07/2017Gdpt Lien Hong Q41,000,000C108MBVCB6297999.GDPT LiEN HONG-Q4-CUNG DUONG TRUONG HA-C108-Chua GiAC NGO-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
92
10/07/2017Truong Hai Yen200,000C109TRUONG HAI YEN CT - NHO THAY CHUYEN GIUP CON MUC C108: 300.000VND, C109: 200.000VND GD TIEN MAT
93
10/07/2017Truong Hai Yen300,000C108TRUONG HAI YEN CT - NHO THAY CHUYEN GIUP CON MUC C108: 300.000VND, C109: 200.000VND GD TIEN MAT
94
10/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100,000C99IBVCB.0907170473328001.C99
95
10/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C108IBVCB.1007170716468001.Thanh tam cung duong cac vi Tang Ni (C108)
96
10/07/2017Pham Anh Thu500,000C109IBVCB.1007170744122001.Pham Anh Thu Gop an tong kinh Nhat Tung- C109
97
10/07/2017Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C109IBVCB.1007170543569002.C109:Ung ho an tong 10q Nghi thuc tung niem
98
10/07/2017Nguyen Thi Bao Trinh200,000C109MBVCB6386327.quyen gop C109.CT tu 0071000974542 NGUYEN THi BAO TRiNH toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THiCH NHAT TU).
99
10/07/2017Nguyen Thi Hien500,000C108NGUYEN THI HIEN // GUI VAO MA SO C108 GD TIEN MAT
100
10/07/2017Luu Hong Phuong500,000C109LUU HONG PHUONG;HN;AN TONG MA C109;
Loading...
 
 
 
CK