Phương danh đóng góp chuyển khoản
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
2
PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CHUYỂN KHOẢN VIETCOMBANK
Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) STK: 0071000776335
3
4
5
Đã cập nhật đến ngày 23/08/2017
6
Lần cập nhật tiếp theo vào ngày 31/8/2017
7
8
NgàyPhương DanhSố tiềnMục đíchGhi chú
9
23/08/2017
Gdpt Giac Huong Hiep200,000C119MBVCB10448984.gdpt giac huong hiep kinh gui ma so C119.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
10
23/08/2017
Gdpt Giac Huong Hiep200,000C118MBVCB10448823.gdpt giac huong hiep kinh gui ma C118.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
11
23/08/2017
Gdpt Giac Huong Hiep200,000C114MBVCB10448731.gdpt giac huong hiep kinh gui ma so C114.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
12
23/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C84IBVCB.2308170551512001.C84
13
23/08/2017
Pham Hoang Hai200,000C117IBPS/SE:79310001.DD:230817.SH:10012897.BO:PHAM HOANG HAI.C117
14
23/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C117IBVCB.2308170044660001.Gia dinh con xin ung ho an tong kinh C117.
15
23/08/2017
Nguyen Thu Thuy Vaeco1,000,000C99Sender:79310001.DD:230817.SHGD:10009529.BO:NGUYEN THU THUY.NGUYEN THU THUY VAECO C99
16
23/08/2017
Pham Ngoc Van Hien1,000,000C106IBPS/SE:79616001.DD:230817.SH:10000968.BO:PHAM NGOC VAN HIEN.C106
17
23/08/2017
Pham Thi Le200,000TÙY HỶpham thi le nt GD TIEN MAT
18
23/08/2017
Pt Thanh Minh Va Nghiem Thi Hoa1,000,000C114IBPS/SE:01314001.DD:230817.SH:10000004.BO:BUI THI NGA.PT THANH MINH VA NGHIEM THI HOA CK M A SO C114(1.000.000), MA SO C118 (1.000.000)
19
23/08/2017
Pt Thanh Minh Va Nghiem Thi Hoa1,000,000C118IBPS/SE:01314001.DD:230817.SH:10000004.BO:BUI THI NGA.PT THANH MINH VA NGHIEM THI HOA CK M A SO C114(1.000.000), MA SO C118 (1.000.000)
20
23/08/2017
Nguyen Thi Hoa300,000C108IBPS/SE:79201001.DD:230817.SH:10000287.BO:NGUYEN THI HOA.CUNG DUONG CHUONG TRINH C108
21
23/08/2017
Tran Van Duc500,000C105IBPS/SE:79201001.DD:230817.SH:10000341.BO:TRAN YEN PHUONG.C105,TRAN VAN DUC
22
23/08/2017
Bui Quang Phu1,000,000C99-1IBPS/SE:79303008.DD:230817.SH:10001622.BO:BUI QUANG PHU.BUIQUANGPHU-C99LAN1
23
23/08/2017
Dlinh200,000C118IBVCB.2308170442559002.Dlinh-C118
24
22/08/2017
Tran Yen Nhu1,000,000C99TRAN YEN NHU;C99; GD TIEN MAT
25
22/08/2017
Công ty Thép Prima Steel10,000,000C108-3IBPS/SE:79303008.DD:220817.SH:10012897.BO:TRAN THI VAN ANH.C108-PRIMA STEEL CUNG DUONG TRU ONG HA
26
22/08/2017
Nguyen Thi Mai Hoa200,000C109Sender:01357001.DD:220817.SHGD:10000757.BO:NGUYEN THI MAI HOA.UNG HO AN TONG 10 QUYEN MA S O C109
27
22/08/2017
Pham Lam Dong1,000,000C99IBPS/SE:79303008.DD:220817.SH:10004311.BO:PHAM LAM DONG.UNG HO 1TRIEU CHO C99
28
22/08/2017
Nguyen Duy Phuc3,000,000C118NGUYEN DUY PHUC NT-DOANG GOP CHO CHUONG TRINH C118 (3.000.000 VND) VA C117 (2.000.000 VND) GD TIEN MAT
29
22/08/2017
Nguyen Duy Phuc2,000,000C117NGUYEN DUY PHUC NT-DOANG GOP CHO CHUONG TRINH C118 (3.000.000 VND) VA C117 (2.000.000 VND) GD TIEN MAT
30
22/08/2017
Tran Ngoc Bao Khuyen500,000C108MBVCB10324286.con xin Cung Duong chuong trinh C108, NAM MO A DI DA PHAT.CT tu 0421000450659 TRAN NGOC BAO KHUYEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
31
22/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300,000C108IBVCB.2208170929937001.ma so C108
32
22/08/2017
Gdpt Ngo Minh Duc Va Giac Kim Tuyen5,000,000C118IBVCB.2108170853541002.C118 -NGO Minh Duc va Giac Kim Tuyen ung ho C118
33
22/08/2017
Gdpt Ngo Minh Duc Va Giac Kim Tuyen2,000,000C117IBVCB.2108170943329003.C117- GDPT NGO Minh Duc va Giac Kim Tuyen ung ho an tong CT C117
34
22/08/2017
Gdph Hoang Thi Nguyen500,000TAM BẢOIBVCB.2208170345041001.Cung Duong Tam Bao. GDPH Hoangf Thij Nguyeen SN61 khu 4 thi tran Tien Hai huyen Tien Hai tinh Thai Binh cung duong
35
22/08/2017
Pham Lam Dong1,000,000C117IBPS/SE:79303008.DD:220817.SH:10004238.BO:PHAM LAM DONG.UNG HO 1TRIEU CHO C117
36
22/08/2017
Công ty Thép Prima Steel10,000,000C114IBPS/SE:79303008.DD:220817.SH:10013166.BO:TRAN THI VAN ANH.C114-PRIMA STEEL DONG GOP TU TH IEN HA TINH
37
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C108-3IBVCB.2108170438961001.Cung duong truong ha dot 3 ngay 28/08/2017 (C108-3)
38
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2,000,000C117IBVCB.2108170810704002.CHO CON XIN CUNG DUONG CHO C117. NAM MO A DI DA PHAT.
39
21/08/2017
Hoang Duy + An Nhien200,000C117IBVCB.2108170132978001.Hoang Duy + An Nhien an tong king C117
40
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C84IBVCB.2108170657458001.Ung Ho Quy C84
41
21/08/2017
Bui Thi Quynh Huong1,000,000C108IBPS/SE:79310001.DD:210817.SH:10020809.BO:BUI THI QUYNH HUONG.CUNG DUONG MS C108
42
21/08/2017
Tran Thi Van Anh20,000,000SƯ PHỤIBPS/SE:79303001.DD:210817.SH:10002391.BO:TRAN THI VAN ANH.CUNG DUONG SU PHU NHAT TU
43
21/08/2017
Nguyen Duy Phuc3,000,000C108-3IBPS/SE:79310001.DD:210817.SH:10007462.BO:NGUYEN DUY PHUC.NGUYEN DUY PHUC DONG GOP CUNG DU ONG TRUONG HA C108 DOT3, NHAN TIEN TAI CHI NHANH HO CHI MINH
44
21/08/2017
Nguyen Ngoc Thuan - Nguoi Dua Do1,000,000C117IBPS/SE:79307001.DD:210817.SH:10003389.BO:NGUYEN NGOC THUAN.IBC117- NGUOI DUA DO TAI TRO A N TONG KINH PHAT.
45
21/08/2017
Ho Minh Tri-Cty Tnhh Dau Tu Va Thuong Mai Phat Tien50,000,000C114IBPS/SE:79307006.DD:210817.SH:10004025.BO:HO MINH TRI.--HO MINH TRI-CTY TNHH DAU TU VA THU ONG MAI PHAT TIEN CUNG DUONG TRAO QUA TU THIEN C114--
46
21/08/2017
Le Ngoc To Nga200,000C117MBVCB10226584.C117.CT tu 0441000714549 LE NGOC TO NGA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
47
21/08/2017
Do Thi Bich1,500,000C108IBPS/SE:79310001.DD:210817.SH:10020931.BO:BUI THI QUYNH HUONG.DO THI BICH CUNG DUONG MS C1 08
48
21/08/2017
Vo Thi Thanh Uyen500,000C84VO THI THANH UYEN;AN TONG SGK MA SO C84 (500 NGAN) VA MA SO C117 (AN TONG KINH 400 NGAN);
49
21/08/2017
Vo Thi Thanh Uyen400,000C117VO THI THANH UYEN;AN TONG SGK MA SO C84 (500 NGAN) VA MA SO C117 (AN TONG KINH 400 NGAN);
50
21/08/2017
Luong Co Phu40,000C114IBPS/SE:01309001.DD:210817.SH:10000399.BO:LUONG CO PHU.UNG HO C114
51
21/08/2017
Ho Minh Tri.--Ho Minh Tri-Cty Tnhh Dau Tu Va Thu Ong Mai Phat Tien100,000,000C108IBPS/SE:79307006.DD:210817.SH:10004730.BO:HO MINH TRI.--HO MINH TRI-CTY TNHH DAU TU VA THU ONG MAI PHAT TIEN CUNG DUONG TRUONG HO C108--
52
21/08/2017
Do Thi Cam Tu3,000,000C114IBPS/SE:79307006.DD:210817.SH:10000529.BO:DO THI CAM TU.IBTU THIEN TAI HA TINH - C114
53
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,500,000C117C117+118 GD TIEN MAT
54
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,500,000C118C117+118 GD TIEN MAT
55
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500,000C114/Ref:P698040{//}/Ref:P698040{//}Cung duong truong ha va trao hoc bong o quang nam C118. Tr ao qua tu thien tai Ha Tinh C114. D.Vi CHUYEN:LE THI THANH TUYEN
56
21/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500,000C118/Ref:P698040{//}/Ref:P698040{//}Cung duong truong ha va trao hoc bong o quang nam C118. Tr ao qua tu thien tai Ha Tinh C114. D.Vi CHUYEN:LE THI THANH TUYEN
57
21/08/2017
Dang Thi Tuyet100,000C99MBVCB10186928.C99-ung ho to am tu bi.CT tu 0071001100499 DANG THI TUYET toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
58
21/08/2017
Nguyen Thi Ngoc Loan300,000C117NGUYEN THI NGOC LOAN - MA SO 117 GD TIEN MAT
59
21/08/2017
Thach Thi Dong Ha - Vipascons500,000C108IBPS/SE:79307006.DD:210817.SH:10012420.BO:THACH THI DONG HA.IBVIPASCONS HOAN HI CUNG DUONG C108
60
21/08/2017
Vu Thi Ngoc Huong200,000C117Sender:74305001.DD:210817.SHGD:10000149.BO:VU THI NGOC HUONG.TAI KHOAN TRICH NO: 180014849 308154, NOI DUNG CHUYEN: C117, NH VCB TP HCM
61
21/08/2017
Vu Thi Phuong200,000C117Sender:01202021.DD:210817.SHGD:10001337.BO:VU THI PHUONG.CTY DUC IN SACH KINH C117 10 QUYE N, TEN DVH TRAN NGOC THAO (THICH NHAT TU)
62
21/08/2017
Nguyen Thi Yen500,000C99IBPS/SE:01201001.DD:210817.SH:10009463.BO:NGUYEN THI YEN.UNG HO C99 VA C118
63
21/08/2017
Nguyen Thi Yen500,000C118IBPS/SE:01201001.DD:210817.SH:10009463.BO:NGUYEN THI YEN.UNG HO C99 VA C118
64
21/08/2017
Nguyen Thi My Dung10,000,000C118/Ref:P17082101594{//}/Ref:P17082101594{//}NGUYEN THI MY DUNG CUNG DUONG CHUONG TRINH C118 KET NOI YEU THUONG TAIQUANG NAM CHO TRAN NGOC THAO THICH NHAT TU D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI MY DUNG
65
20/08/2017
Nguyen Thi My Dung400,000C117MBVCB10081396.C117 (A Di DA PHAT).CT tu 0921000707543 NGUYEN THI MY DUNG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
66
20/08/2017
Tran Ngoc My Tuyen300,000C117MBVCB10098219.C117.CT tu 0251001958069 TRAN NGOC MY TUYEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
67
20/08/2017
Hanh Chau - Tri Dat300,000C118MBVCB10120186.Hanh Chau - Tri Dat cung duong C118.CT tu 0181003384907 NGUYEN VIET PHUONG THUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
68
20/08/2017
Hanh Chau - Tri Dat300,000C114MBVCB10120314.Hanh Chau - Tri Dat cung duong C114 Dai le Vu Lan o Ha Tinh.CT tu 0181003384907 NGUYEN VIET PHUONG THUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
69
20/08/2017
Hanh Chau - Tri Dat200,000C117MBVCB10120468.Hanh Chau - Tri Dat cung duong an tong kinh sach C117.CT tu 0181003384907 NGUYEN VIET PHUONG THUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
70
19/08/2017
Fracc:0381000351597200,000TÙY HỶFTF.CN:9704366805799865041.FrAcc:0381000351597 .ToAcc:0071000776335
71
19/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật900,000C117IBVCB.1908170556399001.Hoan hi cung duong an tong kinh phat ve dao duc xa hoi
72
18/08/2017
Truong Van Trung Le Ngoc Chau1,000,000C106-2Sender:79314001.DD:180817.SHGD:10003263.BO:LE NGOC CHAU.TRUONG VAN TRUNG LE NGOC CHAUCHUY EN KHOAN MA SO C106 2 Í QUYDOI SONG TANG NIÍ
73
18/08/2017
Nguyen Van Nga1,000,000C114Sender:01204001.DD:180817.SHGD:10003049.BO:NGUYEN VAN NGA.C144. NHAN TAI CN TP HO CHI MINH
74
18/08/2017
Ly Son Dong989,000C117LY SON DONG MA SO C117 CON XIN CUNG DUONG CHO CHA ME VA GD, VAO TAM BAO 50 QUYEN KINH PHAT VE GIAO DUC VA XA HOI GD TIEN MAT
75
18/08/2017
Nguyen Thi Thu Thao5,000,000C117B/O: NGUYEN THI THU THAO // CHUYEN MA C117: 5.000.000D; MA C106-1: 3.000.000D; MA C114: 2.000.000D F/O: TRAN NGOC THAO ( THICH NHAT TU)-
76
18/08/2017
Nguyen Thi Thu Thao3,000,000C106-2B/O: NGUYEN THI THU THAO // CHUYEN MA C117: 5.000.000D; MA C106-1: 3.000.000D; MA C114: 2.000.000D F/O: TRAN NGOC THAO ( THICH NHAT TU)-
77
18/08/2017
Nguyen Thi Thu Thao2,000,000C114B/O: NGUYEN THI THU THAO // CHUYEN MA C117: 5.000.000D; MA C106-1: 3.000.000D; MA C114: 2.000.000D F/O: TRAN NGOC THAO ( THICH NHAT TU)-
78
18/08/2017
Ngo Ngoc Cam Tu200,000C117IBPS/SE:79310001.DD:180817.SH:10003449.BO:NGO NGOC CAM TU.AN TONG KINH C117
79
18/08/2017
Huynh Thanh Minh200,000C117IBPS/SE:79310001.DD:180817.SH:10001218.BO:HUYNH THANH MINH.HUYNH THANH MINH DONG GOP - C11 7
80
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500,000C99IBVCB.1808170707073001.C99
81
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C117IBVCB.1808171026499001.C117
82
18/08/2017
Gd Ba Hoang Thi Nguyen200,000C117IBVCB.1808170622360001.C117 GD Ba Hoangf Thij Nguyeen SN 61 khu 4 Thi tran Tien Hai Huyen Tien Hai tinh Thai Binh An tong Kinh phat C117
83
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1,000,000C117IBVCB.1808170035662001.C117. An Tong kinh phat ve Dao Duc va Xa Hoi
84
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật800,000C99IBVCB.1808170239366003.c99
85
18/08/2017
Phat Tu Dieu Kinh200,000C117IBVCB.1808170467373001.Phat tu dieu kinh ung ho in kinh sach ma :C117
86
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200,000C117IBVCB.1808170545529001.Dong gop ct C117
87
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300,000C99IBVCB.1808170875087001.Ung Ho Quy C99
88
18/08/2017
Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300,000C114IBVCB.1708170179931001.Ung Ho C114
89
18/08/2017
Le Thi Ngoc Thanh200,000C117IBVCB.1708171003639001.le thi ngoc thanh gop C117
90
18/08/2017
Pham Ngoc My1,000,000C117PHAM NGOC MY;C117:1TR; C108-3:3TR GD TIEN MAT
91
18/08/2017
Pham Ngoc My3,000,000C108-3PHAM NGOC MY;C117:1TR; C108-3:3TR GD TIEN MAT
92
18/08/2017
Ngoc My200,000C113NGOC MY - AN TONG KINH SACH HOC BONG TANG NI SINH VIEN HO TRO KHOA TN XD CO SO VC GD TIEN MAT
93
18/08/2017
Kien Tran My Linh200,000C117MBVCB9879765.C117.CT tu 0251002751160 KIEN TRAN MY LINH toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
94
18/08/2017
Nguyen Quoc Dai Truong An100,000C108NGUYEN QUOC DAI TRUONG AN CUNG DUONG TRUONG HA C108 GD TIEN MAT
95
18/08/2017
Nguyen Thien Vi200,000C117IBPS/SE:01202001.DD:180817.SH:10007307.BO:NGUYEN THIEN VI.995217081854217 - UNG HO AN TONG KINH 10 QUYEN
96
18/08/2017
Huynh Thi Thanh Diem3,000,000C106-2IBPS/SE:79201001.DD:180817.SH:10000566.BO:HUYNH THI THANH DIEM.CHUYEN KHOAN THEO ND C106-2
97
18/08/2017
Nguyen Quoc Toan5,000,000C117IBPS/SE:79307006.DD:180817.SH:10000651.BO:NGUYEN QUOC TOAN.IBC117
98
18/08/2017
Ho Minh Tri-Cty Tnhh Dau Tu Va Thuon G Mai Phat Trien200,000,000TV BATIBPS/SE:01307001.DD:180817.SH:10001342.BO:HO MINH TRI.HO MINH TRI-CTY TNHH DAU TU VA THUON G MAI PHAT TRIEN DONG GOP VAO QUY GOC THANH VIEN TRON DOI BAN AN TONG
99
17/08/2017
Ta Thuc Linh200,000C117IBPS/SE:48304001.DD:170817.SH:10000009.BO:TA? THU?C LINH.TA THUC LINH - AN TONG 10 QUYEN K INH - C117 TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
100
17/08/2017
Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi1,000,000C106-2IBPS/SE:79310001.DD:170817.SH:10004172.BO:NGUYEN THI MAI CHI.C106-2 (PHAT TU GIAC LE THI)
Loading...
 
 
 
CK