Phương danh đóng góp chuyển khoản
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
2
PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CHUYỂN KHOẢN VIETCOMBANK
Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) STK: 0071000776335
3
4
5
Đã cập nhật đến ngày 20/12/2017
6
Lần cập nhật tiếp theo vào ngày 2/1/2018
7
8
NgàyPhương DanhSố tiềnMục đíchGhi chú
9
20/12/2017
Nguyen Tan Ngoc500,000C99-3IBPS/SE:01202021.DD:201217.SH:10000895.BO:NGUYEN TAN NGOC.121 C105 GUI 500.000 NGUYEN TAN NGOC C99 LAN 3 GUI 500000
10
20/12/2017
Nguyen Tan Ngoc500,000C105IBPS/SE:01202021.DD:201217.SH:10000895.BO:NGUYEN TAN NGOC.121 C105 GUI 500.000 NGUYEN TAN NGOC C99 LAN 3 GUI 500000
11
20/12/2017
Nguyen Thi Thanh Van1,000,000C99Sender:79302001.DD:201217.SHGD:10003822.BO:NGUYEN THI THANH VAN.(CKRMNO: 110217122082135)N GUYEN THI THANH VAN CUNG DUONG C99 (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM) )
12
20/12/2017
Huong Linh Phan Thi Au- Pd. Dieu Tho50,000,000BATIBVCB.2012170702698002.Huong Linh PHAN THI AU- PD. DIEU THO dong gop THANH VIEN TRON DOI QUY DPNN 150 trieu & THANH VIEN TRON DOI BAT 50 tri
13
20/12/2017
Huong Linh Phan Thi Au- Pd. Dieu Tho150,000,000QUYIBVCB.2012170702698002.Huong Linh PHAN THI AU- PD. DIEU THO dong gop THANH VIEN TRON DOI QUY DPNN 150 trieu & THANH VIEN TRON DOI BAT 50 tri
14
20/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật1,000,000C135IBVCB.2012170611599001.C135 - qua Tet yeu thuong tai Ben Tre va Ca Mau
15
20/12/2017
Nguyen Nguyen Ngoc400,000C105NGUYEN NGUYEN NGOC CT (C105) GD TIEN MAT
16
19/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật1,000,000C99-1490856.191217.095349.DONG GOP QUY C99-1
17
19/12/2017
Gia Dinh Phat Tu : Do Viet Hao Huong , Chlb Duc10,000,000TÙY HỶMBVCB24915665.gia dinh phat tu : Do Viet Hao Huong , CHLB Duc. Cung giang 7tr, tu thien 10tr.CT tu 0021000353508 NGUYEN THI NHU LAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
18
19/12/2017
Gia Dinh Phat Tu : Do Viet Hao Huong , Chlb Duc7,000,000CÚNG DƯỜNGMBVCB24915665.gia dinh phat tu : Do Viet Hao Huong , CHLB Duc. Cung giang 7tr, tu thien 10tr.CT tu 0021000353508 NGUYEN THI NHU LAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
19
19/12/2017
Gdpt Giac Huong Hiep300,000C106-3MBVCB24884808.gdpt giac huong hiep kinh gui C106-3.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
20
19/12/2017
Gdpt Giac Huong Hiep300,000C121MBVCB24884472.gdpt giac huong hiep kinh gui ma so C121.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
21
19/12/2017
Tran Thi My Linh600,000TÙY HỶMBVCB24861593.tu thien .CT tu 0091000544590 TRAN THI MY LINH toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
22
19/12/2017
Nguyen Thi Lan Phuong3,000,000C135NGUYEN THI LAN PHUONG UNG HO CTRINH QUA TET YEU THUONG 2018 (C135) GD TIEN MAT
23
19/12/2017
Do Ngoc Ha500,000C106-3IBPS/SE:79334001.DD:191217.SH:10002928.BO:DO NGOC HA.DO NGOC HA CHUYEN TIEN UNG HI CT C99 - BHTS-C106-3, DVH CO TAI NH VCB HCM
24
19/12/2017
Do Ngoc Ha500,000HBTSIBPS/SE:79334001.DD:191217.SH:10002928.BO:DO NGOC HA.DO NGOC HA CHUYEN TIEN UNG HI CT C99 - BHTS-C106-3, DVH CO TAI NH VCB HCM
25
19/12/2017
Do Ngoc Ha500,000C99IBPS/SE:79334001.DD:191217.SH:10002928.BO:DO NGOC HA.DO NGOC HA CHUYEN TIEN UNG HI CT C99 - BHTS-C106-3, DVH CO TAI NH VCB HCM
26
19/12/2017
Tran Van Duc500,000C135IBPS/SE:01201001.DD:191217.SH:10000938.BO:TRAN YEN PHUONG.C135,TRAN VAN DUC,0938603608
27
18/12/2017
Dang Thi Dieu Tran2,000,000C138DANG THI DIEU TRAN QTYT C138 DI LAC DU XUAN
28
18/12/2017
Nguyen Tan Ngoc800,000C135IBPS/SE:79304001.DD:181217.SH:10001169.BO:NGUYEN TAN NGOC.MA SO C135
29
18/12/2017
Nhan Thi Kim Thu200,000C99IBPS/SE:01201003.DD:181217.SH:10002665.BO:NHAN THI KIM THU.C138-300NGAN, C99-200NGAN
30
18/12/2017
Nhan Thi Kim Thu300,000C138IBPS/SE:01201003.DD:181217.SH:10002665.BO:NHAN THI KIM THU.C138-300NGAN, C99-200NGAN
31
18/12/2017
Pham Thi Hoang My 19921,000,000C106-2Sender:79307006.DD:181217.SHGD:10007960.BO:PHAM THI HOANG MY.IBPHAM THI HOANG MY 1992 UNG HO CHUONG TRINH C106 2
32
18/12/2017
Nguyen Thi Minh Hang300,000C99Sender:79303001.DD:181217.SHGD:10003995.BO:NGUYEN THI MINH HANG.NGUYEN THI MINH HANG C99
33
18/12/2017
Truong Thi Thao1,000,000C138TRUONG THI THAO;NT C138; GD TIEN MAT
34
18/12/2017
Ho Thu Oanh1,000,000QTYTIBPS/SE:79303008.DD:181217.SH:10004049.BO:HO THU OANH.CUNG DUONG TET CHO NGUOI NGHEO
35
18/12/2017
Toan Gia Phan Tri An Lam2,000,000C99IBPS/SE:79309001.DD:181217.SH:10003687.BO:PHAN NGUYEN CHAU.C99 - TOAN GIA PHAN TRI AN LAM
36
18/12/2017
Nguyen Thi Tham1,100,000TÙY HỶIBPS/SE:79202002.DD:181217.SH:10005062.BO:NGUYEN THI THAM.153 NGUYEN THI THAM CUNG PHAT SU
37
18/12/2017
Ngo Doan Hat2,001,000TÙY HỶIBPS/SE:79303001.DD:181217.SH:10016168.BO:SACOMBANK SBR.NGO DOAN HAT CTKH / TRAN NGOC THAO (YF671614)
38
18/12/2017
Nguyen Thi Anh Dao400,000C99NGUYEN THI ANH DAO;HONG NGU DT;C99;
39
18/12/2017
Hoang Thi Nguyen500,000CÚNG DƯỜNGIBVCB.1812170021921001.GDPT Hoangf Thij Nguyeen SN 61 khu 4 TT Tien Hai Thai Binh Tang TT Thich Nhat Tu Mong Thay luon Manh khoe va An lac
40
18/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật500,000C135IBVCB.1812170813134001.Con ung ho chuong trinh C135. Nam Mo A Di Da Phat.
41
18/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật375,000C138050966.181217.090716.Ung ho C135, C136, C137, C138 cua chuong trinh Qua tet yeu thuong nam 2018
42
18/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật375,000C137050966.181217.090716.Ung ho C135, C136, C137, C138 cua chuong trinh Qua tet yeu thuong nam 2018
43
18/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật375,000C136050966.181217.090716.Ung ho C135, C136, C137, C138 cua chuong trinh Qua tet yeu thuong nam 2018
44
18/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật375,000C135050966.181217.090716.Ung ho C135, C136, C137, C138 cua chuong trinh Qua tet yeu thuong nam 2018
45
18/12/2017
Nguyen Thi Van1,000,000C105IBPS/SE:79201001.DD:181217.SH:10006924.BO:NGUYEN THI VAN.C105
46
18/12/2017
Bui Thi Thu Huong2,000,000C99-1IBPS/SE:01307001.DD:181217.SH:10007825.BO:BUI THI THU HUONG.BUI THI THU HUONG UNG HO TU HY C99 LAN 1
47
18/12/2017
Nguyen Tran Thao Nguyen1,000,000C84-2IBPS/SE:92204012.DD:181217.SH:12012028.BO:NGUYEN TRAN THAO NGUYEN.C84 - CON XIN AN TONG SG K CHO TANG NI TU HOC. TAI KHOAN TAI CHI NHANH TP HCM
48
17/12/2017
Tran Thi Thanh Trong500,000C135MBVCB24678421.Ung ho chuong trinh trao tang qua tet yeu thuong C135.CT tu 0191000009988 TRAN THI THANH TRONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
49
17/12/2017
Le Anh Tuan300,000C136MBVCB24660943.c136.CT tu 0371000446352 LE ANH TUAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
50
17/12/2017
Le Anh Tuan300,000C135MBVCB24655732.c135.CT tu 0371000446352 LE ANH TUAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
51
16/12/2017
Bui Yen Chi350,000C138MBVCB24535706.con Bui Yen Chi dong gop cho quy c138.CT tu 0011004006087 NGUYEN MINH YEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
52
16/12/2017
Nguyen Thi Ngoc Lai100,000QTYTMBVCB24506839.tinh tai chuong trinh qua tet yeu thuong.CT tu 0181003490893 NGUYEN THI NGOC LAI toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
53
16/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật200,000C75IBVCB.1612170803697001.An tong C75
54
16/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật2,000,000C99IBVCB.1612170035689001.C99
55
16/12/2017
Bui Yen Chi350,000C106-3MBVCB24536121.con Bui Yen Chi dong gop cho quy c106-3.CT tu 0011004006087 NGUYEN MINH YEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
56
15/12/2017
Luong Co Phu50,000C99MBVCB24331385.ung ho c99.CT tu 0331000464051 LUONG CO PHU toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
57
15/12/2017
Vu Thi Ngan400,000TÙY HỶVU THI NGAN THIEN NGUYEN GD TIEN MAT
58
15/12/2017
Chung Thi Hong30,000,000C105Sender:92204012.DD:151217.SHGD:12006665.BO:CHUNG THI HONG.CHUYEN TIEN AN TONG MAY PHAP THO AI C 105 NHAN TAI CN TPHCM
59
15/12/2017
Nguyen Thi Hien500,000C105NGUYEN THI HIEN // GUI VAO C105 GD TIEN MAT
60
15/12/2017
Nguyen Tan Ngoc700,000C99-2IBPS/SE:01202021.DD:151217.SH:10000395.BO:NGUYEN TAN NGOC.121 NGUYEN TAN NGOC C99 LAN 2
61
15/12/2017
Huynh Kim Son100,000,000QUYIBVCB.1512170231207001.Huynh Kim Son Ung ho quy dao Phat ngay nay (Quy goc) dot 4
62
15/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật200,000C99IBVCB.1512170717023001.C99
63
15/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật1,000,000Ấn tống tùy hỷIBVCB.1512170754647001.Con cung duong in kinh sach
64
15/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật5,000,000C138IBVCB.1512170143238006.Goi ung ho chuong trinh C138 - Xuan Di Lac thay Thich Nhat Tu
65
15/12/2017
Nguyen Thi Giau5,000,000TÙY HỶNGUYEN THI GIAU GD TIEN MAT
66
15/12/2017
Gdpt Ngo Minh Hai1,000,000C73MBVCB24345043.GDPT NGO MINH HAI, Q4-HUN PHUOC-MAY NGHE PHAP-C73-CHUA GIAC NGO-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
67
14/12/2017
Dinh Xuan Thang1,200,000HBTSIBPS/SE:01202002.DD:141217.SH:10005642.BO:DINH XUAN THANG.995217121454185 - UNG HO HOC BON G TIEN SI HBTS
68
14/12/2017
Nguyen Thi Lanh1,000,000HBTSMBVCB24221464.nguyen thi lanh chuyen quy hoc bong tien si.CT tu 0441003928729 NGUYEN THI LANH toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
69
14/12/2017
Nguyen Thi Thuy Lien200,000C117MBVCB24232164.C117.CT tu 0501000102105 NGUYEN THI THUY LIEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
70
14/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật200,000C117IBVCB.1312170254550001.Con xin ung ho an tong - C117
71
14/12/2017
Gd Ho Nguyen Duy2,000,000CÚNG DƯỜNGIBVCB.1412170791896001.2 GD ho Nguyen Duy cung duong
72
14/12/2017
Một Phật tử chia sẻ ba la mật500,000QTYTIBVCB.1412170440791002.TU THIEN QTYT
73
14/12/2017
Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh2,000,000C138IBVCB.1412170774036004.PHAN THANH PHONG- HUE CANH ung ho C135/136/137/138
74
14/12/2017
Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh2,000,000C137IBVCB.1412170774036004.PHAN THANH PHONG- HUE CANH ung ho C135/136/137/138
75
14/12/2017
Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh2,000,000C136IBVCB.1412170774036004.PHAN THANH PHONG- HUE CANH ung ho C135/136/137/138
76
14/12/2017
Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh2,000,000C135IBVCB.1412170774036004.PHAN THANH PHONG- HUE CANH ung ho C135/136/137/138
77
13/12/2017
Phuc Dan1,000,000C138IBPS/SE:01310001.DD:131217.SH:10005092.BO:VU THI THU HANG.PHUC DAN DONG GOP C138
78
13/12/2017
Chu Thi Phong Thai1,000,000QUYIBPS/SE:01310001.DD:131217.SH:10015788.BO:CHU THI PHONG THAI.QUY DAO PHAT NGAY NAY
79
13/12/2017
Thai Thi Huyen Trang10,000,000C117IBPS/SE:79314001.DD:131217.SH:10000205.BO:THAI THI HUYEN TRANG.C117
80
13/12/2017
Nguyen Tan Ngoc1,500,000C99-1IBPS/SE:01202021.DD:131217.SH:10000045.BO:NGUYEN TAN NGOC.121 NGUYEN TAN NGOC CT C99 LAN 1
81
13/12/2017
Nguyen Thi Thuy Lien500,000C121MBVCB24163177.c121.CT tu 0501000102105 NGUYEN THI THUY LIEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
82
13/12/2017
Ly Trong Son300,000C135LY TRONG SON UNG HO CHUONG TRINH C135 GD TIEN MAT
83
13/12/2017
Tran Thanh Thuy2,000,000C99IBPS/SE:01310001.DD:131217.SH:10006626.BO:TRAN THANH THUY.DONG GOP CHUONG TRINH C99
84
12/12/2017Doan Thi Minh Tuyet50,000,000Ấn tống tùy hỷDOAN THI MINH TUYET CHUYEN TIEN AN TONG KINH SACH GD TIEN MAT
85
12/12/2017Truong Thi Nhat Thao1,000,000TÙY HỶTRUONG THI NHAT THAO NT GD TIEN MAT
86
12/12/2017Nguyen Thi Ngan300,000QTYTNGUYEN THI NGAN;dong gop c99:500.000,c106:500.000,c105:200.000,qtyt 2018:300.000;
87
12/12/2017Nguyen Thi Ngan200,000C105NGUYEN THI NGAN;dong gop c99:500.000,c106:500.000,c105:200.000,qtyt 2018:300.000;
88
12/12/2017Nguyen Thi Ngan500,000C106NGUYEN THI NGAN;dong gop c99:500.000,c106:500.000,c105:200.000,qtyt 2018:300.000;
89
12/12/2017Nguyen Thi Ngan500,000C99NGUYEN THI NGAN;dong gop c99:500.000,c106:500.000,c105:200.000,qtyt 2018:300.000;
90
12/12/2017Cai Thi Nguyet Thu, Pd Quang Hien1,000,000C117IBPS/SE:48304001.DD:121217.SH:10002730.BO:LE THI? MINH HA?NH.CAI THI NGUYET THU, PHAP DANH QUANG HIEN, C117 TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
91
12/12/2017Một Phật tử chia sẻ ba la mật200,000C105761156.121217.080619.C105
92
12/12/2017Donghieu950,000C138IBVCB.1212170311380002.C135+138 Donghieu
93
12/12/2017Donghieu950,000C135IBVCB.1212170311380002.C135+138 Donghieu
94
12/12/2017Donghieu600,000C105IBVCB.1212170328430001.C105-DongHieu
95
12/12/2017Một Phật tử chia sẻ ba la mật200,000QTYTIBVCB.1212170871050001.QTYT
96
12/12/2017Le Thi Lam Pd Tuong Cam10,000,000C121HUYNH NGOC LONG;LE THI LAM PD TUONG CAM CUNG BO TAT DIA TANG (121C): 10.000.000D; GD TIEN MAT
97
12/12/2017Le Thi Lam Pd Tuong Cam5,000,000chua gnHUYNH NGOC LONG;LE THI LAM: PD TUONG CAM CUNG DIEN THAP SANG 5.000.000D; GD TIEN MAT
98
12/12/2017Ngo Minh Tri500,000C99IBPS/SE:01352002.DD:121217.SH:10000041.BO:NGUYEN VIET DUNG.TO AM TU BI C99 - NGO MINH TRI- 0914491538
99
12/12/2017Tran Huu Hung340,000C121MBVCB23885596.ung ho C105, C99, C121.CT tu 0491000073659 TRAN HUU HUNG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
100
12/12/2017Tran Huu Hung330,000C99MBVCB23885596.ung ho C105, C99, C121.CT tu 0491000073659 TRAN HUU HUNG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
Loading...
 
 
 
CK
 
 
Main menu