ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Fastlegestatistikk
2
Brukt i sak i A-magasinet: http://ap.no/fastlegene
3
4
Uføre
5
Ved utgangen av 2018 var det over 350.000 uføretrygdede i Norge
6
Andel uføretrygdede i prosent av befolkningen
7
ÅrAndel
8
20159,7
9
20169,7
10
20179,8
11
201810,1
12
13
Gjelder personer mellom 18 og 67 år. Kilde: SSB
14
15
Sykmeldinger
16
Årlig antall sykmeldinger skrevet ut av norske sykmeldere pr 100 innbyggere (16-67 år) i perioden 2016 - 2019.
17
ÅrSykmeldingerBefolkningPr personPr 100 person
18
20163 576 5613 526 423,001,014217807101,4217807
19
20173 612 3873 546 809,001,018489296101,8489296
20
20183 673 7313 563 082,001,031054295103,1054295
21
20193 742 5673 577 954,001,046007579104,6007579
22
Økning sykmeldinger 2016-2019: 4,6%. Befolkningsvekst i samme periode (16-67 år): 1,5%. Selv om det er blitt flere sykemeldinger, betyr ikke det at sykefraværet har økt. Ettersom det samtidig er blitt flere sykmeldinger med kortere varighet, holder sykefraværet seg stabilt. Y-aksen er trunkert.
23
Kilde: NAV & SSB
24
Endring i sykmeldinger 2016-2019
101,4612824
25
Endring i befolkning 2016-2019
104,6414978
26
27
Henvisning til avtalespesialister
28
Årlig antall henvisninger til avtalespesialister fra fastlege pr 100 innbyggere i perioden 2016 - 2018
29
ÅrHenvisningerBefolkningPr personPr 100 person
30
2016993 0285 213 985,000,190454709819,04547098
31
20171 000 5345 258 317,000,190276470619,02764706
32
20181 030 6775 295 619,000,194628238919,46282389
33
Økning i antall henvisninger 2016-2018: 3.8%. Befolkningsvekst samme periode: 1,4%. Økningen i antall konsultasjoner er størst innen indremedisin og revmatologi, nevrologi og øre-nese-hals-sykdommer. Y-aksen er trunkert.
34
Kilde: Norsk pasientregister og SSB
35
Endring i befolkning 2016-2018
103,7913332
36
Endring i henvisninger 2016-2018
101,5656739
37
38
Resepter
39
Antall utleveringer av legemidler fra apotekt basert på resepter fra norske leger
40
ÅrTotalt
Hvorav A- eller B-preparater (narkotika og avhengighetsskapende)
AndreAndre
A- eller B-preparater (narkotika og avhengighetsskapende)
41
201444 740 2885 917 15738 823 131201438 823 1315 917 157
42
201546 234 1676 054 85940 179 308201540 179 3086 054 859
43
201648 107 4696 166 81641 940 653201641 940 6536 166 816
44
201749 664 4126 162 88143 501 531201743 501 5316 162 881
45
201850 862 4826 233 75544 628 727201844 628 7276 233 755
46
Økningen i totaltallet er på 13,7 prosent, og for A/B-preparater på 5,3 prosent. I samme periode har Norges befolkning økt med 3,7 prosent.
47
Kilde: Folkehelseinstituttet
48
49
Antall konsultasjoner hos fastlegene
50
ÅrKonsultasjonerBefolkning
51
201712 957 0645 258 317,00
52
201813 000 2805 295 619,00
53
201911 658 098*
54
*Tall for 2019 er per medio november.
55
Kilde: Kommunalt pasient- og brukerregister
56
Kilde for befolkningsøkning: SSB
57
Endring i befolkning 2017-2018
100,7093905
58
Endring i konsultasjoner 2017-2018
100,3335323
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100