11sariin uriin medee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Сангийн сайдын 2009 оны....тоот тушаалаар батлав.
2
52-р сургуулийн өглөг, авлагын 11-р сарын мэдээ
3
/байгууллагын нэр/
Улсын тайлан маягт ТГ5
4
Үзүүлэлт Мөрийн дугаарНийт авлагаНийт өглөгүүнээс
5
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшилТэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлБайгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамжГэрэл цахилгаантүлш халаалт Тээвэр шатахуунШуудан холбооЦэвэр бохир ус Үдийн цайБусад зардал
6
7
8
Баганы дугаар 123=4+...+1545678910111215
9
Байгууллагын дүн /А=Б+В/
10
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл
21216970000000012169700
11
хасах. Тухайн сард хорогдсон
3000000012169700
12
нэмэх: Тухайн сард шинээр үүссэн
45720524572052400000
13
Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл
5=2-3+4
5720524572052400000000
14
үүнээс: 31-60 өдөр6572052457205240000
15
61-120 өдөр700000
16
121 хоногоос дээш8=5-6-70000
17
Зориулалт №1-ийн нэр /Б/
18
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл9
19
хасах. Тухайн сард хорогдсон10
20
нэмэх: Тухайн сард шинээр үүссэн
11
21
Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл
12=9-10+11
22
үүнээс: 31-60 өдөр13
23
61-120 өдөр 14
24
120 хоногоос дээш
15=12-13-14
25
Зориулалт №2-ийн нэр /В/
26
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл16
27
хасах. Тухайн сард хорогдсон17
28
нэмэх: Тухайн сард шинээр үүссэн
18
29
Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл
19=16-17+18
30
үүнээс: 31-60 өдөр20
31
61-120 өдөр 21
32
120 хоногоос дээш
22=19-20-21
33
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл өмнөх сарын эцсийн үлдэгдэлтэй, насжилтуудын нийлбэр дүн нь тухайн сарын эцсийн үлдэгдэлтэй тус тус тэнцүү байна.
34
Тухайн сард шинээр үүссэн өглөг авлага нь 31-60 өдрийн насжилттай байна.
35
Байгууллагын дүнгээр нийт өглөг, авлагын дүн зориулалт бүрийн өглөг авлагын нийлбэр дүнтэй тэнцүү байна.
36
Цалингаас суутгасан суутгал/НДШ,ЭМД,ХХОАТ/-ын өглөгийг цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил буюу 4 баганад оруулна.
37
Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 2-ны дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ.
38
Захирал ...................................../Б.Балган/ Хүлээж авсан:
39
Тамга
40
Нягтлан бодогч......................../Д.Пүрэвханд/Мэргэжилтэн ...........................
41
42
2014 оны 11 сарын 29 ны өдөроны сарын өдөр
43
Loading...
Main menu