ABCDEFG
1
Apskaitos kursai grupėse:
www.mokymai.org
www.vev.lt www.kursai.orgwww.centras.org www.mokymai.orgwww.centras.org
2
Trukmė: 50 val. (67 ak val.)
https://apmokejimas.vev.lt/
PROFESINIAI KURSAIhttps://apmokejimas.vev.lt/
3
Programa įregistruota: LR Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRE. Valstybinis programos kodas: 220010582. ID kodas: 84379.
4
Visi miestai gali registruotis į nuotolinius kursus grupėse. Kursai, mokymai vyksta bendraujant online ryšiu ( ne video pamokos ) kurių pradžia numatoma, 2021 gruodžio 1 d. ( 5 - 6 asmenys grupėje. ) Nuotoliniai kursai grupėse asmeniui 500 €. ( su egzaminu įgyjama Buhalterio/ės - apskaitininko/ės kompetencija). Registracija tel: +370 678 68888 Kursai gali prasidėti anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo dalyvaujančiųjų skaičiaus. Grupės sudaromos iš anksčiau užsiregistravusių dalyvių. >registracija į kursu internetu< Registracija tel: +370 678 68888
5
Šiuo metu vyksta individualūs ir galimi kontaktiniai kursai grupėse. Vyksta nuotoliniai kursai grupėse arba nuotoliniai kursai individualiai. Būkime saugūs, sveiki ir kantrūs!!! Kviečiame registruotis iš anksto. Grupės sudaromos iš anksčiau pageiduajančių užsiregistravusių dalyvių.
6
Buhalterinių apskaitos kursų Registracija vyksta iš anksto. Auditorijoje kontaktiniai kursai grupėse, lentelėje.
Registruotis internetu dabar, spausti nuorodą:
Nuoroda į registracijos forma.
Atsakingas asmuo - kontaktinė informacija telefonu.
7
Buhalterinės apskaitos kursų grafikasSavivaldybėRenginio pradžia Renginio pabaigaKursų adresas:Registracija internetuKontaktinė informacija telefonu
8
Apskaitos kursai grupėse:Miestas / vietovė:
Planuojama kursų data:
Planuojama kursų pabaiga:
Planuojama kursų vieta:Spausti ant nuorodos:
Keičiantis kursų datai kiekvieną dalyvausiantį infomuojame personaliai:
9
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Vilniaus m. sav.
2021-12-14 18:00 val.
2022-02-17 21:00 val.Teirautis: 8 672 60349 informuojame prieš kursus
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
10
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Kauno m. sav.
2021-12-15 18:00 val.
2022-02-18 21:00 val.
V. Krėvės pr. 112 Taikomosios dailės mokykla 204 aud.
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
11
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Klaipėdos m. sav.
2021-12-28 18:00 val.
2022-02-24 20:00 val.Herkaus Manto g. 22 (Herkaus galerija) 4a. 413 aud.
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Skambinti: Tel.: +370 678 68888
12
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Klaipėda Rytiniai-Dieniniai
Dieniniai nuo 14:00Teirautis: 8 678 68888Herkaus Manto g. 22 (Herkaus galerija) 4a. 413 aud.
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Skambinti: Tel.: +370 678 68888
13
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Šiaulių m. sav.
2021-12-28 18:00 val.
2022-02-24 20:00 val.K. Kalinausko gatvė 19 Salduvės progimnazija
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Skambinti: Tel.: +370 678 68888
14
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Panevėžio m. sav.
Teirautis: 867260349
Teirautis: 867260349 Teirautis: 8 672 60349 informuojame prieš kursus
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
15
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Mažeikių m. sav.
2021-12-28 18:00 val.
2022-02-24 20:00 val.Ventos 8A-8kb. Mažeikių Švietimo centras.
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Skambinti: Tel.: +370 678 68888
16
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Marijampolės m. sav.
Teirautis: 867260349
Teirautis: 867260349 Teirautis: 8 672 60349 informuojame prieš kursus
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
17
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Alytaus m. sav.
Teirautis: 867260349
Teirautis: 867260349 Tvirtovės g. 7 Dzūkijos pagrindinė mokykla
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
18
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Tauragės m. sav.
Teirautis: 867260349
Teirautis: 867260349 Aerodromo 6 Aušros progimnazija. Tel.: 8 672 60349
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
19
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Telšių m. sav.
2021-12-28 18:00 val.
2022-02-24 20:00 valS.Daukanto 17. Telšių suaugusiųjų mokykla.
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Skambinti: Tel.: +370 678 68888
20
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Kėdainių m. sav.
Teirautis: 867260349
Teirautis: 867260349 Kėdainių Atžalyno gimnazija, Mindaugo g. 18
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
21
Kontaktiniai kursai auditorijoje
Utenos m. sav.
Teirautis: 867260349
Teirautis: 867260349 Teirautis: 8 672 60349 informuojame prieš kursus
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
22
Buhalterinės apskaitos kursai
Jonavos m. sav.
Teirautis: 8 672 60349
Teirautis: 8 672 60349Teirautis: 8 672 60349 informuojame prieš kursus
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
23
Buhalterinės apskaitos kursai
Šilutės m. sav.
Teirautis: 8 678 68888.
Teirautis: 8 678 68888Teirautis: 8 678 68888 informuojame prieš kursus
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Skambinti: Tel.: +370 678 68888
24
Buhalterinės apskaitos kursai
Šilalės m. sav.
Teirautis: 8 672 60349
Teirautis: 8 672 60349Teirautis: 8 672 60349 Dažniausiai vyksta Tauragėje
http://centras.org/registracija-i-kursus/
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra Tel.: +370 672 60349
25
Visuomet, veiksmų koordinavimas, datos, grafikai, lankymas, apmokėjimas tikslinami telefonu.
26
Šis 50 val. 67 ak. val. kursas savo turiniu orientuotas į praktinį žinių perteikimą, kuris apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, buhalterinės apskaitos srities studijose. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis, bei ugdyti savarankiško mokymosi profesinius gebėjimus.
Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti buhalterio-apskaitininko kompetencijas. Siekiama suteikti buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės pagrindų, ekonomikos teorines žinias ir išugdyti profesinius praktinius įgūdžius, būtinus buhalterio-apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse bei organizacijose.
Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas.
Rezultatai - Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos būdus. Norminius aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, buhalterinę apskaitą ir mokesčius; ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais; finansų kontrolę. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: Identifikuoti ir registruoti įmonių ūkinius procesus apskaitoje, tvarkyti ūkio subjekto turto apskaitą, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, atsargų analitinę ir suminę apskaitą. Vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės ar organizacijos ūkinę veiklą, buhalterinę ir mokesčių apskaitą. Vertinti finansinės informacijos patikimumą, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansų kontrolę, rengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę.
Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: testu, pokalbiu, atliekant ištisinį uždavinį pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos pažymėjimas (baigimo Sertifikatas).
27
Buhalteriai tvarko buhalterinę dokumentaciją, rengia ataskaitas, atlieka apskaitos ir analizės operacijas. Daugelis buhalterių specializuojasi mokesčių mokėjimo srityje – skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kt. mokesčius, konsultuoja įmonių vadovus, apie tai kaip vienas ar kitas versle priimtas sprendimas atsilieps mokesčių mokėjimui. Jeigu firma yra didelė, buhalteriai gali pasiskirstyti veiklos sferomis – gali užsiimti tik finansų analize, planavimu ar biudžeto sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse. Jie seka, ar teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės nutarimams. Dalis buhalterių dirba dėstytojais mokymo bei mokslo įstaigose. Kiti gali būti samdomi laikinam darbui.

Apskaitininkai skaičiuoja, klasifikuoja, fiksuoja ir tikrina organizacijos vykdomas ūkines operacijas bei jų skaitines išraiškas. Apskaitininkai priskiriami prie žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojų. Darbo sudėtingumas bei apimtis ir apskaitininkų kvalifikacijai keliami reikalavimai priklauso nuo įmonės kategorijos. Didelių įmonių apskaitininkai atlieka tam tikro baro buhalterinę apskaitą, darbas yra specializuotas ir atitinka jų darbo sritį. Tai gali būti pirkimų-pardavimų, žaliavų ir atsargų, ilgalaikio turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno (nuostolio), griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio apskaita ir kt.Mažesnių įmonių apskaitininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos padalinio darbus ir savo žiniomis turi prilygti buhalterio (finansininko) kvalifikacijai. Apskaitininkai fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitus buhalterinius registrus, rengia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Tokiose firmose apskaitininkai turi mokėti įforminti bankų dokumentus, jiems tenka dirbti su įvairia skaičiavimo technika, todėl privalo turėti darbo su ja įgūdžių.