สารสนเทศ ข้อมูล10 มิ ย 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี 2562
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3
3
อำเภอโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนในสังกัดอื่น
4
ประถมม.ต้นม.ปลายรวมอนุบาล 1ขนาดเล็กพักนอน
พิการ
สพม.
การศึกษา
เอกชนอาชีวิตชด
พระปริยัติ
อบจ./ปอท.
5
เรียนร่วม
พิเศษ
ธรรม
6
เชียงดาว22161396147230211
7
ฝาง291914921170161132
8
แม่อาย2312136926000211
9
เวียงแหง6309001100100
10
ไชยปราการ138021670150010
11
รวม93583154424014050141664
12
13
โรงเรียนสังกัด สพม.34อาชีวศึกษาพระปริยัติธรรม
14
1. โรงเรียนฝางชนูประถัมภ์ อำเภอฝาง1. วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง1. โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา อำเภอฝาง
15
2. โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ2. โรงเรียนฝางธรรมศึกษา อำเภอฝาง
16
3. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหงโรงเรียน ตชด.3 โรงเรียนพระปริยัติวัดท่าตอน อำเภอแม่อาย
17
4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว1. โรงเรียนเฮียงไทยธำรง (บำรุงที่55) อำเภอแม่อาย4. โรงเรียนวัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ
18
5. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว2. โรงเรียนทุติยะโพธิ์อสุสรณ์ (บำรุ่งที่ 94) อำเภอแม่อาย5. โรงเรียนวัดอนทารามวิทยา อำเภอเชียงดาว
19
3. โรงเรียนอาโอยาม่า อำเภอฝาง6. โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา อำเภอเวียงแหง
20
โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (บำรุ งที่ 105) อำเภอเชียงดาว
21
1. โรงเรียนราชประชานุคเราะห์ 30 อำเภอแม่อาย5. โรงเรียนบ้านหนองแขม (บำรุงที่ 107 สาขา) อำเภอเชียงดาวโรงเรียนสาขา
22
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว6. โรงเรียนเบญจมะ 1 อำเภอเวียงแหง1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) อำเภอฝาง
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...