ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SMS Bell Schedule
2
SIXTH GRADESEVENTH GRADEEIGHTH GRADE
3
8:05/8:10 Bell8:05/8:10 Bell8:05/8:10 Bell
4
Homeroom 8:10 - 8:23Homeroom 8:10 - 8:23Homeroom 8:10 - 8:23
5
H3 8:24 - 8:53H3 8:24 - 8:53H3 8:24 - 8:53
12
1st Period Core Class 8:54-9:49 (55)1st Period Core Class 8:54 - 9:49 (55)1st Period Related Arts 8:57-9:39 (42)
13
15
2nd Period Core Class 9:53-10:48 (55)2nd Period Core Class 9:53-10:48 (55)2nd Period Related Arts 9:42 -10:25 (43)
16
17
18
3rd Period Core Class 10:29-11:24 (55)
19
20
3rd/Lunch 10:48-11:33 (45)3rd Period Related Arts 10:52-11:35 (43)
21
22
23
4th Period Core Class 11:36-12:31 (55)4th Period Core Class 11:27-12:22 (55)
24
4th/Lunch 11:35-12:20 (45)
25
26
27
5th Period Related Arts 12:24-1:06 (42)
28
5th Period Core Class 12:33-1:29 (55) 5th/Lunch 12:22-1:07 (45)
29
30
31
6th Period Core Class 1:10-2:05 (55)6th Period Core Class 1:10-2:05 (55)
32
33
6th Period Related Arts 1:33-2:16 (43)
34
35
36
7th Period Core Class 2:08-3:05 (57)7th Period Core Class 2:07-3:05 (58)
37
7th Period Related Arts 2:19-3:02 (43)
38
39
40
41
Homeroom/Announcements 3:06 - 3:10 Announcements 3:06 - 3:10 Announcements 3:06 - 3:10
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107