เป้าหมายให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่พนา2559.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Flu2
2
รายงานการสำรวจเป้าหมายให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2559
3
รพ.สต.จานลาน ตำบลจานลาน อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ
4
5
ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค จำแนกรายโรค
บุคลลอายุ>65 ปีขึ้นไป
หญิงมีครรภ์
บุคคลอายุ 6 เดือน
ผู้พิการทางสมอง
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
โรคอ้วนบุคลากร
6
ลำดับ
หมู่บ้าน
หมู่ที่
ปอดอุดกั้น
หอบหืดหัวใจหลอดเลือดไตวาย
มะเร็งอยู่ระหว่าง
เบาหวานรวม
ที่ไม่มีโรคเรื้อรัง
อายุ 4 เดือน
ถึง 2 ปี
ที่ช่วยเหลือตนเอง
และมีภูมิคุ้มกัน
กลุ่มเสี่ยง
รวม
7
เรื้อรัง
สมอง
ได้เคมีบำบัด
ขึ้นไปไม่ได้บกพร่อง
8
1จานลาน12111519294355
9
2โนนหวาง2318121415234
10
3สร้อย331111622223148
11
4ผึ้ง415152139666
12
5จานลาน9121151925751
13
6สร้อย1021192235112171
14
7จานลาน121231420479985
15
8โนนกุง146511151229
16
9น้อยหม้อทอง162121015304251
17
10หนองศาลา1726112131408281
18
11สร้อย184192335967
19
รวม4364851157215331369299638
20
21
หมายเหตุ
22
1.กรณีผู่ป่วยที่มีโรคเรื้อรังมากกว่า 1 โรค ให้พิจารณาใส่ข้อมูลโรคที่สำคัญที่สุดอันดับเดียว
23
2.รพท/รพช./รพ.สต./ศูนย์บริการเทศบาล/ศูนย์แพทย์ฯ เป็นผู้จัดทำสรุป ส่ง สสอ.หรือ cup
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
จานลาน
อุ่มยาง
นาสะแบง
โพนเมือง
ถ่อน
พนา
รวมอำเภอ
 
 
Main menu