ABCDEFGHIJKLMNO
1
TimestampNAMANO KAD PENGENALANNOMBOR TELEFONNEGERI KEDIAMANEMELKATEGORIJAWATAN YANG DIPILIH
SAYA MEMBENARKAN PERKESO UNTUK MEMBERI MAKLUMAT SAYA BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PEKERJAAN KEPADA MAJIKAN BAGI TUJUAN PERKHIDMATAN PEKERJAAN. SAYA MENGAKU MAKLUMAT DAN BUTIR-BUTIR YANG DIBERIKAN ADALAH BETUL SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEPERACAYAAN SAYA. SAYA BERSETUJU BAHAWA PERKESO AKAN MENGUMPUL, MENYIMPAN DAN MENGURUSKAN DATA PERIBADI SAYA UNTUK TUJUAN PENGAMBILAN DAN ANALISIS DATA MENGIKUT AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100