DS hoc bong HK1 2017-2018.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
A. Bậc Cao đẳng
2
TTMã HSSVHọ và tênLớpHọc tậpRèn luyện Mức học bổng Thành tiền
3
ĐiểmXếp loạiĐiểmXếp loại
4
1150412Lê VănQuấtC33,70Xuất sắc92Xuất sắc 690.000 3.450.000
5
2150416Hồ Thị ThuThủyC33,50Giỏi91Xuất sắc 640.000 3.200.000
6
3150562Đỗ Lê ThuSươngD10B3,80Xuất sắc89Tốt 640.000 3.200.000
7
4150516Nguyễn Thị ThuHươngD10C3,70Xuất sắc90Xuất sắc 690.000 3.450.000
8
5150579Mai ThịThọD10D3,90Xuất sắc86Tốt 640.000 3.200.000
9
6150632Võ Thị HảiYếnD10D3,90Xuất sắc86Tốt 640.000 3.200.000
10
7150077Phạm Thị TúViD10D3,90Xuất sắc84Tốt 640.000 3.200.000
11
8150559Trần Thị KimPhượngD10D3,80Xuất sắc94Xuất sắc 690.000 3.450.000
12
9150173Trương Thị NgọcNaD10D3,80Xuất sắc94Xuất sắc 690.000 3.450.000
13
10150565Nguyễn TấnTàiD10D3,80Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
14
11150533Lê ThịMỹD10D3,80Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
15
12150629Lê ThịYếnD10D3,80Xuất sắc85Tốt 640.000 3.200.000
16
13150555Trần ThịPhươngD10D3,70Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
17
14150177Trầm Thị ThuHiềnH33,70Xuất sắc97Xuất sắc 690.000 3.450.000
18
15150636Đào Thị HươngGiangH33,70Xuất sắc92Xuất sắc 690.000 3.450.000
19
16150189Lương Thị HoaHồngH33,60Xuất sắc98Xuất sắc 690.000 3.450.000
20
17150717Trương ĐứcQuangS3B3,80Xuất sắc96Xuất sắc 690.000 3.450.000
21
18150695Huỳnh Thị MỹLiênS3C3,80Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
22
19150724Phan Thị ThuSươngS3D3,70Xuất sắc96Xuất sắc 690.000 3.450.000
23
20150744Trương Thị ThùyTrangS3D3,70Xuất sắc94Xuất sắc 690.000 3.450.000
24
21150739Phan NữThủyS3B3,70Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
25
22150308Phan Thị MỹDuyênS3C3,70Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
26
23150751Hà ThuýVyS3C3,70Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
27
24150734Huỳnh ThịThươngS3C3,70Xuất sắc85Tốt 640.000 3.200.000
28
25150396Lê Thị ThùyTrangS3D3,70Xuất sắc85Tốt 640.000 3.200.000
29
26150688Trần Thị ThuHồngS3B3,70Xuất sắc84Tốt 640.000 3.200.000
30
27150670Nguyễn ThịDungS3D3,60Xuất sắc100Xuất sắc 690.000 3.450.000
31
28150741Lê SongToànS3D3,60Xuất sắc100Xuất sắc 690.000 3.450.000
32
29150368Nguyễn ThịTrangS3B3,60Xuất sắc96Xuất sắc 690.000 3.450.000
33
30150707Phạm Thị HoàiNhơnS3A3,60Xuất sắc96Xuất sắc 690.000 3.450.000
34
31150719Dương Thị ThuQuỳnhS3D3,60Xuất sắc93Xuất sắc 690.000 3.450.000
35
32150716Võ Thị HồngPhượngS3B3,60Xuất sắc92Xuất sắc 690.000 3.450.000
36
33150389Hồ Thị ThanhThủyS3C3,60Xuất sắc91Xuất sắc 690.000 3.450.000
37
34150439Trần Thị CẩmLinhX93,70Xuất sắc94Xuất sắc 690.000 3.450.000
38
35150033Hồ Thị MaiLiễuX93,50Giỏi88Tốt 640.000 3.200.000
39
36150427Nguyễn Thị ThuX93,40Giỏi88Tốt 640.000 3.200.000
40
37150176Trần Thị KimNgânX93,40Giỏi83Tốt 640.000 3.200.000
41
38160568Đặng Trần QuangThuậnC43,90Xuất sắc100Xuất sắc 750.000 3.750.000
42
39160329Phạm ThịLoanD11C3,50Giỏi91Xuất sắc 700.000 3.500.000
43
40160119Trương Thị ThuHuyềnD11B3,50Giỏi84Tốt 700.000 3.500.000
44
41160703Lê Thị KimDiễnD11B3,50Giỏi83Tốt 700.000 3.500.000
45
42160604Đỗ ThịD11A3,40Giỏi85Tốt 700.000 3.500.000
46
43160857Nguyễn ThịThắmD11C3,40Giỏi83Tốt 700.000 3.500.000
47
44160099Võ Thị PhươngDuyênD11B3,40Giỏi82Tốt 700.000 3.500.000
48
45160799Nguyễn Thị BiệtLyD11B3,40Giỏi82Tốt 700.000 3.500.000
49
46160644Nguyễn Thị ChâuSinhD11B3,40Giỏi81Tốt 700.000 3.500.000
50
47160134Nguyễn ThịLiễuD11B3,40Giỏi80Tốt 700.000 3.500.000
51
48160590Trần ThảoMyD11C3,40Giỏi78Khá 650.000 3.250.000
52
49160115Nguyễn Thị ThuýHồngD11C3,40Giỏi75Khá 650.000 3.250.000
53
50160085Võ Thị Ngọc ÁnhD11B3,30Giỏi90Xuất sắc 700.000 3.500.000
54
51160890Trần Thị TràMyD11B3,30Giỏi90Xuất sắc 700.000 3.500.000
55
52160221Trần Thị HuyềnTrânD11A3,30Giỏi89Tốt 700.000 3.500.000
56
53160262Trương ThịThảoH43,90Xuất sắc89Tốt 700.000 3.500.000
57
54160704Đặng Thị NgọcÁnhS4C3,70Xuất sắc82Tốt 700.000 3.500.000
58
55160933Nguyễn Thị VyNhạcS4B3,60Xuất sắc88Tốt 700.000 3.500.000
59
56160300
Nguyễn Thị Quỳnh
GiaoS4A3,60Xuất sắc94Xuất sắc 750.000 3.750.000
60
57160688Đàm ThịHuyềnS4D3,50Giỏi92Xuất sắc 700.000 3.500.000
61
58160868H LíuAyũnS4A3,50Giỏi90Xuất sắc 700.000 3.500.000
62
59160330Nguyễn ThuLợiS4D3,40Giỏi94Xuất sắc 700.000 3.500.000
63
60160864Vũ Thị KimCúcS4B3,40Giỏi89Tốt 700.000 3.500.000
64
61160302Nguyễn Thị ThuHằngS4A3,40Giỏi84Tốt 700.000 3.500.000
65
62160354Phan ThịPhươngS4C3,40Giỏi81Tốt 700.000 3.500.000
66
63160778Trần ThịThuS4D3,30Giỏi89Tốt 700.000 3.500.000
67
64160308Trần ThịHiếuS4A3,30Giỏi84Tốt 700.000 3.500.000
68
65160338Trần ThịNămS4A3,30Giỏi84Tốt 700.000 3.500.000
69
66160398Trần Lê AnhS4A3,30Giỏi84Tốt 700.000 3.500.000
70
67160282Nguyễn ThịChungS4D3,30Giỏi84Tốt 700.000 3.500.000
71
68160921Phùng ThiVươngS4B3,30Giỏi82Tốt 700.000 3.500.000
72
69160491Hoàng KiềuChiXN 103,30Giỏi87Tốt 700.000 3.500.000
73
70160073Trần Thị ChuTrinhXN 103,30Giỏi81Tốt 700.000 3.500.000
74
71160023Nguyễn HàChâuXN 103,10Khá80Tốt 650.000 3.250.000
75
72171001Lê Tuấn AnhC52,90Khá89Tốt 713.000 3.565.000
76
73171108Phạm Thị TúUyênD12A3,50Giỏi81Tốt 763.000 3.815.000
77
74171094Huỳnh Thị ThanhThúyD12B3,50Giỏi88Tốt 763.000 3.815.000
78
75171272Phan Thị ThanhTuyềnD12A3,20Giỏi86Tốt 763.000 3.815.000
79
76171089Đỗ Thị MinhThươngD12A3,10Khá81Tốt 713.000 3.565.000
80
77171084Phạm Thị ThịnhD12B3,10Khá87Tốt 713.000 3.565.000
81
78171090Lê Thị HoàiThươngD12B3,10Khá87Tốt 713.000 3.565.000
82
79171419Võ Thị Ngọc HuyềnD12B3,00Khá80Tốt 713.000 3.565.000
83
80171292Đặng Thị ThuThủyH53,70Xuất sắc87Tốt 763.000 3.815.000
84
81171229Nguyễn XuânThắngS5D3,80Xuất sắc97Xuất sắc 813.000 4.065.000
85
82171202Nguyễn Thị ÁnhNhưS5A3,80Xuất sắc90Xuất sắc 813.000 4.065.000
86
83171251Nguyễn Thị ThiềuS5D3,70Xuất sắc91Xuất sắc 813.000 4.065.000
87
84171265Lê Thị ThanhTuyềnS5D3,60Xuất sắc88Tốt 763.000 3.815.000
88
85171189Trần NhậtNgaS5D3,60Xuất sắc90Xuất sắc 813.000 4.065.000
89
86171154Trần Thị KhánhHươngS5D3,60Xuất sắc83Tốt 763.000 3.815.000
90
87171137Trần Thị ThanhHảiS5A3,50Giỏi91Xuất sắc 763.000 3.815.000
91
88171116Trịnh Thị NhậtAnhS5C3,50Giỏi92Xuất sắc 763.000 3.815.000
92
89171124Nguyễn Thị NgọcDiệuS5C3,50Giỏi83Tốt 763.000 3.815.000
93
90171248Nguyễn Thị ThanhThúyS5B3,50Giỏi82Tốt 763.000 3.815.000
94
91171235Nguyễn Lý PhươngThảoS5B3,50Giỏi80Tốt 763.000 3.815.000
95
92171195Phan Thị NhưNgọcS5D3,40Giỏi83Tốt 763.000 3.815.000
96
93171250Nguyễn Lê ÁnhThùyS5C3,40Giỏi74Khá 713.000 3.565.000
97
94171396Nguyễn Thị HồngĐàoS5B3,30Giỏi88Tốt 763.000 3.815.000
98
95171220Lê Thị Như QuỳnhS5D3,30Giỏi82Tốt 763.000 3.815.000
99
96171130Nguyễn Thị ThùyDươngS5C3,20Giỏi84Tốt 763.000 3.815.000
100
97171200Phan ĐứcNhớS5D3,10Khá87Tốt 713.000 3.565.000
Loading...
 
 
 
Hoc bong
 
 
Main menu