แบบรายงานHI CI โพนเมือง 59.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2559
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
1ไม้กลอน138602033.33301240.0030413.3330516.67150.0041.0027.33
9
2โพนเมือง158501734.0050612.005024.0050612.00200.0031.0015.50
10
3ดอนชาด7425728.0025416.0025416.002500.00100.0015.0015.00
11
7โนนทุ่ง11240615.004037.504000.004000.00160.009.005.63
12
9จิก95251248.0025520.0025520.0025520.00100.0027.0027.00
13
11โพนเมือง175562850.00561323.21561119.64561323.21224.0065.0029.02
14
13จิก87301550.00301136.67301136.67301136.67120.0048.0040.00
15
14ดอนหวาย80251040.0025728.0025624.0025728.00100.0030.0030.00
16
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด
17
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 10
18
ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
19
20
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
21
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
22
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
23
โรงเรียนบ้านโพนเมือง29517.2429517.2429517.2429517.24116.0020.0017.24
24
โรงเรียนไม้กลอนดอหวาย3525.713525.713525.713525.71140.008.005.71
25
โรงเรียนบ้านจิก23521.7423521.7423521.7423521.7492.0020.0021.74
26
โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด3000.003000.003000.003000.00120.000.000.00
27
ศูนย์เด็กเล็กบ้านโพนเมือง1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
28
ศูนย์เด็กเล็กวัดโสภนาราม15213.3315213.3315213.3315213.3360.008.0013.33
29
ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนหวาย1200.001200.001200.001200.0048.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กวัดสุคันธาราม2000.002000.002000.002000.0080.000.000.00
31
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
32
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 0
33
ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu