ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
पंचायत समिती कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, मुक्ताईनगर, माहे - December 18
4
अ.क्रपं.स. स्तरावरील विभाग व विभाग प्रमुखांचे नावनोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेरचालू आठवड्यातीलएकूण शिल्लकचालू आठवड्यातील आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
5

आठवड्यातील
२ आठवड्यातील १ महिन्यातील २ महिन्यातील ३ महिन्यातील६ महिन्यातील ६ महिन्यावरील १ वर्षांवरील
6
1गट विकास अधिकारी वर्कशीट (WS)07676
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)00
8
अवेट 0
9
एकूण7676rfr000000000
10
2बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)666
11
स्पेशल रजिष्टर (SR)0nn
12
अवेट 0
13
एकूण0666000000000
14
3गटशिक्षणा धिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)464646
15
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
16
अवेट 0
17
एकूण0464646000000000
18
4Works Sub Divisionवर्कशीट (WS)2222220
19
स्पेशल रजिष्टर (SR)1111
20
अवेट 909945
21
एकूण102232221005500000
22
5Irrigation Sub divisionवर्कशीट (WS)121212
23
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
24
अवेट 0
25
एकूण0121212000000000
26
6RWS Sub divisionवर्कशीट (WS)171717
27
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
28
अवेट 0
29
एकूण0171717000000000
30
7T. M. O Officerवर्कशीट (WS)191919
31
स्पेशल रजिष्टर (SR)00
32
अवेट 0
33
एकूण0191919000000000
34
एकूण एकंदर वर्कशीट (WS)0198198122000000000
35
स्पेशल रजिष्टर (SR)10101010#VALUE!0000
36
अवेट 9090904500000
37
एकूण1019820812210055#VALUE!0000
38
39
40
41
42
6545
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100