ABCDEFGHI
1
THÔNG TIN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CHỦ CHỐT NĂM 2018
2
SttHọ và tênNgày sinhChức vụĐiện thoạiThư điện tử (email)Ghi chú
3
NamNữBànDi động
4
I. Cơ quan quận đoàn Thanh Khê (503 Trần Cao Vân)3.745.770quandoanthanhkhe@gmail.com
5
2Lê Văn Cương16/09/87Bí thư Quận Đoàn
Chủ nhiệm UBKT Quận Đoàn
3.745.7700905.927.848lvcuong169@gmail.com
6
3Võ Duy Rin02/10/90Phó Bí thư Quận Đoàn
Chủ tịch Hội LHTN Quận
Chủ tịch Hội đồng Đội (HĐĐ) Quận
3.745.7700932.529.272voduyrin@gmail.com
7
4Lê Thị Lành9/9/1991Ủy viên BTV Quận Đoàn
Phó Chủ tịch Hội LHTN quận,
Phó Chủ tịch HĐĐ Quận
3.745.7700932.598.428lanhdn0909@gmail.com
8
5Nguyễn Thị Minh Hà05/09/93Ủy viên BTV Quận Đoàn
Phó Chủ nhiệm UBKT Quận Đoàn
3.745.7700934.935.759nguyen.minh.ha59@gmail.com
9
II. Khối phường (Bao gồm cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt của 10 phường)
10
1Đoàn phường Hòa Khê (Hà Huy Tập nối dài, khu Đầm Sen)doanphuonghoakhe@gmail.com
11
Nguyễn Lê Hạnh Tâm20/10/85Bí thư đoàn phường
CT Hội LHTN phường
0935.753.752
12
Phan Hoài Đức1990PBT Đoàn0905.656.142
13
Trần Thanh TâmPCT Hội LHTN phường
14
2Đoàn phường An Khê (đường Trường Chinh)doanphuongankhe@gmail.com
15
Đỗ Văn Thành26/11/88Bí thư Đoàn phường,
CT Hội LHTN phường
0905.370.120tkthanhy8k@gmail.com
16
Phan Trần Hải Giang1993PBT Đoàn, 01278.797.989
17
Vi Duy LinhPCT Hội LHTN phường905593092
18
3Đoàn phường Chính Gián (12 Nguyễn Tri Phương)doanphuongchinhgian@gmail.com
19
Lê Trình18/10/88BT Đoàn, CT Hội LHTN phường0937.535.866
20
Nguyễn Thị Kim Thương1997PCT Hội LHTN phường
21
4Đoàn phường Thạc Gián (08 Phạm Văn Nghị)doanphuongthacgian@gmail.com
22
Trịnh Quang Trúc Lâm01/08/86Bí thư Đoàn phường,
CT Hội LHTN phường
0905.965.943lamtqtdn@gmail.com
23
PBT Đoàn,
24
Trịnh Anh SơnPCT Hội LHTN phường905593555
25
5Đoàn phường Vĩnh Trung (đường Hùng Vương)doanphuongvinhtrung2011@gmail.com
26
Nguyễn Chí Tuấn1995Bí thư Đoàn phường, CT Hội LHTN phường0905.665.633
27
Phan Mỹ Phương1994PBT Đoàn0935.388.272
28
Phạm Lưu Hồng Bảo1989Phó Chủ tịch Hội LHTN922219782
29
6Đoàn phường Tân Chính (245 Lê Duẩn)doantanchinh@gmail.com
30
Trần Thanh Vy12/11/84UV UB Hội LHTN TP Đà Nẵng
Bí thư Đoàn phường,
CT Hội LHTN phường
0905.957.754HLV cấp I TW
31
Hoàng Như Ngọc1992PBT Đoàn, 0905.327.127
32
Cao Nguyên HoàngPhó Chủ tịch Hội LHTN1268401624
33
7Đoàn phường Tam Thuận (đường Trần Cao Vân)dptamthuan@gmail.com
34
Trần Văn Hiếu27/12/92Bí thư Đoàn phường,
CT Hội LHTN phường
0906.521.857tranhieu.dtu@gmail.comHLV cấp I TW
35
Phó bí thư Đoàn phường,
36
Phạm Quốc Tùng1990Phó Chủ tịch Hội LHTN0905.733.990
37
8Đoàn phường Xuân Hà (495 Trần Cao Vân)doanphuongxuanha@gmail.com
38
Hồ Lê Viết Vinh1989Bí thư Đoàn phường0905.045.080
39
Nguyễn Văn Nên1992PBT Đoàn, CT Hội LHTN phường0905.545.592
40
Nguyễn Thị Linh Hương1988Phó Chủ tịch Hội LHTN905660082
41
9Đoàn phường Thanh Khê Đôngdoanphuongthanhkhedong@gmail.com
42
Nguyễn Văn Cường02/09/88Bí thư Đoàn phường,
CT Hội LHTN phường
0935.486.113HLV cấp I TW
43
PBT Đoàn,
44
Nguyễn Thị Thanh PhươngPhó Chủ tịch Hội LHTN0395.497.494
45
10Đoàn phường Thanh Khê Tây
46
Bùi Duy Khánh1990BT Đoàn, CT Hội LHTN phường0903.515.990
47
Trần Thị Kim Phụng1993PBT Đoàn phường0905.502.352
48
Nguyễn Hồng AnhPhó Chủ tịch Hội LHTN935855052
49
III. Khối trường học, trung tâm (Bao gồm cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt của 03 trường THPT, 1 TT GDTX, 1 TT HLTT, 2 trường TCCN - dạy nghề)
50
1Đoàn trường THPT Thái Phiên
51
Lê Thị Phượng1989Bí thư Đoàn trường0977.545.575
52
Lưu Lê Uyên Phó bí thư Đoàn trường
53
Nguyễn Lê Anh KhươngPhó bí thư Đoàn trường
54
2Đoàn trường THPT Thanh Khê
55
Phan Thị Hảo1986Bí thư Đoàn trường0914.863.997
56
Nguyễn Thị Sơn1989Phó bí thư Đoàn trường
57
3Đoàn trường THPT Quang Trung
58
Nguyễn Thị Thanh Thúy1991Bí thư Đoàn trường0905.674.891
59
Trương Khắc Vũ Phó Bí thư Đoàn trường
60
Nguyễn Thị Mai Sương1993Phó Bí thư Đoàn trường0989.162.588
61
4Đoàn TT GDTX số 2
62
Huỳnh Ngọc Phúc 1986Bí thư Đoàn TT0978.992.551ngocphucdn@gmail.com
63
Lê Văn Trường1984Phó Bí thư Đoàn TT
64
Trần Mạnh HùngPhó Bí thư Đoàn TT
65
5Đoàn TT HLTT QG Đà Nẵng (73 Dũng Sỹ Thanh Khê)
66
Đoàn Kim Đức1986Bí thư Đoàn TT01277.788.808
67
Vương Đặng Quang Phó Bí thư Đoàn TT
68
6Đoàn trường TC nghề Ý - Việt
69
Lê Thị Khánh Chi1982Bí thư Đoàn trường0913.555.126
70
Vũ Thị Như Hằng1984Phó bí thư Đoàn trường0932.523.929
71
IV. Khối TNCN (Bao gồm cán bộ Đoàn chủ chốt của các CĐ, ĐCS khối hành chính, tư pháp, LLVT, doanh nghiệp trong và ngoài khu vực NN, ...)
72
1Đoàn cơ sở Công an Quận
73
Phạm Quang Mẫn1987Bí thư ĐCS0983.261.787
74
Trần Đình Vinh 1989Phó Bí thư ĐCS0935.533.977
75
2Đoàn cơ sở Các cơ quan khối Chính quyền Quận
76
Nguyễn Như Tuấn08/06/05Bí thư ĐCS0934.900.899
77
Đỗ Đức Tứ Phó Bí thư ĐCS0902.632.351
78
3Chi đoàn các cơ quan khối Mặt trận - Đoàn thể Quận
79
Võ Bằng1988Bí thư Chi đoàn0905.048.845
80
Phạm Thị Ngọc Hương1986Phó Bí thư Chi đoàn0939.062.139
81
4Chi đoàn các cơ quan Đảng Quận
82
Nguyễn Công Minh1986Phó Bí thư Chi đoàn0905.116.746
83
Nguyễn Hồng Đức198701202.695.139
84
5Chi đoàn cơ quan Quân sự Quận
85
Nguyễn Trung Lý1984Bí thư Chi đoàn0984.363.700
86
Huỳnh Tấn Hiệp 01223.454.442
87
6Chi đoàn Chi cục thuế quận
88
Hà Thị Kim Phượng1990Bí thư Chi đoàn0935.753.152
89
Hà Trung Kiên Phó Bí thư Chi đoàn
90
7Chi đoàn Ngân hàng NN-PTNT Quận
91
Lê Hữu Hiếu1985Bí thư Chi đoàn0903.668.068
92
Nguyễn Thị Mai Linh Phó Bí thư Chi đoàn
93
8Chi đoàn Viện kiểm sát
94
Trương Quang Vương1988Bí thư Chi đoàn0914.233.996
95
Nguyễn Lê VũPhó BT CĐ0973.346.479
96
9Chi đoàn Thi hành án
97
Đoàn Thị Thanh Tuyền1990Bí thư Chi đoàn0905.535.414
98
Trần Quang Vinh 0915.171.469
99
10Chi đoàn Tòa án
100
Đặng Ngọc Hưng 1989Bí thư Chi đoàn0905.030.902