ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ - สกุล12345678910111213141516171819202122232425262728293031.131.231.331.432.132.232.332.4333435363738394012345678910111213141516171819202122232425262728293031.131.231.331.432.132.232.332.43334353637383940
ต1.1
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
3124244241334441241122433143122111211233333333222222222222222222222222222222222222223333333325.0
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พีรเดช เมืองดู่
122990121044113444244241333442431122433144112211222101.51.5330002002222222220220002222222220202022200001.51.53300016.0
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชินดนัย ไชยพิมพ์
139900005964513444244241334434441122433113132122112101.51.5030002002222222222200022222222202202200020001.51.50300014.0
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทราวุธ สีไว
139900005469413444244434441134441122413113132122112101.51.51.530002002222000000000022222202202202200020001.51.51.5300014.0
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สิริภาส น้อยเมือง
139990030747513244244244133443431122433144112211222101.51.51.530002002222220020220002222222220202022200001.51.51.5300016.0
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อภิชาติ ป้านภูมิ
139900005268313244244244133442431122433144112211222101.51.531.50002002222220020220002222222220202022200001.51.531.500016.0
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อติเทพ บุปผสอน
139990030493011244144244133442431122433144112211222101.51.51.530000002022220020220002222222220202022200001.51.51.5300012.0
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรวัฒน์ คามเขต
139990032164813444244241334434441122413113132122112101.51.531.50002002222222222200022222202202202200020001.51.531.500014.0
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริทัต พรดอนก่อ
139900005560713444244241444434441122413113132122112101.51.5030002002222222002200022222202202202200020001.51.50300014.0
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วิทวัฒน์ สีชาติ
110310097254311244244244133442432122432313422211222101.50300000002222220020220000222220002022022200001.503000014.0
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กฤษฎา หาญเชิงชัย
139990030855213244244244133442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นพรัตน์ สีขาว
139990033318213244244244133442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐภูมิ โพธิ์สาจันทร์
174010111302313244214244133442431224433314111122111201.51.5330002002202220020220002020222000200200022201.51.53300010.0
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กลวัชร บุญเกื้อ
139990032195813211323241211234324321231233211112222101.51.5330002000000222000000000020020002000220200001.51.5330006.0
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีรภัทร์ ขันอาษา
13313001481741423242243233444113243234212421121221210003000000000000002222220000020002000000202200000300002.0
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ขวัญจิรา สันตะวงษ์
139900005838023244244244133442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุภาวรรณ อินเจริญ
139900005549621441244244133442431122433144112211222101.51.5330000000222220020220002222222220202022200001.51.53300012.0
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วริศรา สิทธิจินดา
139990031985623244244244233442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัชดา เสียงเพลิน
139900005447323244244244133442431122433144112211222101.51.51.530002002222220020220002222222220202022200001.51.51.5300016.0
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อารียา การด112990204654923244244244133442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุภิสรา ช่างประดิษฐ์
111990240307423244244244133442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชลิตา ศรีภูธร
139900005788023212243211333412131342232314211121211203033000200022020222020000200202000000020222220303300010.0
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย
139900005511923244244244133442431122433144112211222101.51.5330002002222220020220002222222220202022200001.51.53300016.0
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐปนิตตา บู่แก้ว
139900005395723244244244133242431224433144112211222101.51.5300002002222220020020002020222220202022200001.51.53000016.0
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วราทิพย์ ดวงแสงจันทร์
1399900317373232442442441334424311224331441122112221031.53300020022222200202200022222222202020222000031.53300016.0
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จรรยพร จูมพันพร้าว
139900005625523244214244133442431224433314111122111201.51.5330002002202220020220002020222000200200022201.51.53300010.0
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อนุสรา นามวิเศษ
139990031268124244244244133442431224433114111122111201.51.5330000002222220020220002020222200200200022201.51.53300010.0
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรกานต์ พนารินทร์
139900006025223244244244133442431122343144112211222101.51.5330002002222220020220002222002220202022200001.51.53300016.0
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จรรยพร ตรีชารี
139990030719023244244244133442431224433144112211222101.51.5330002002222220020220002020222220202022200001.51.53300016.0
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สายธาร จันปาน
1399900319406232442442441334424311224231441122112221001.53300020022222200202200022222022202020222000001.53300016.0
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐณิชา สุนทรวัตร
139990032004823244244244133442431224433144122211222101.51.5330002002222220020220002020222220222022200001.51.53300016.0
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัศวิน ตั้งตระกูลไพสิฐ
13999003172841332412231432112314234123123433121222110330000320220000002000000200000200000000202020033000038.0
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฉัตรชัย พลเดช
110310095167812424314211332233142113323213212212121200000000002200220222000002020000200200202000220000000010.0
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จักรพันธ์ ทาเหล็ก
141730004768211233224243202333323142433132242211112103300003000020222000000000020222220000202202000330000310.0
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุภกฤต คงรัมย์
1399900303666132142123432113142322224414123411111122001.50000020022000200000002000222000000002220202001.50000012.0
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คมกริช ดวงคำ
1399000059548124214114143344414142214124141212111222031.50000000200000002222220000202000002200220002031.5000006.0
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุพัฒน์พล ชัดไธสง
13990000544491331324312241423312314234243414122111120300000020002200000020000002020000002000020222030000008.0
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรชัย ภูหัวเพ็ก
13999003151251134422124133444124423233121343122222210000000000022002222222222200020200020000002000000000004.0
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นวภัทร ทองยืน
139900005299313441322314334441323241123124421222212101.50000002000000000222222000000002200020000220001.50000002.0
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รพีภัทร วิชาแหลม
11008016070911123421212333444123221324344232221211210000000000022000002222222000000020200220200200000000008.0
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สมโชค นารอง139990032170211342431241223143131132123142231211212201.50000000000000222000020002202002220000022220201.50000004.0
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุภกร เหลาบับภา
139900005823111423142314231423142314231423142211121200000000002002000002020002000002000220202200220000000010.0
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยุทธชัย แสนฝ้าย
1399000053639134443323413334414242311343321412221221031.50000020020000222202220000000200002000000000031.5000004.0
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัมรินทร์ ไกรจันทร์
139900005994713424244141333444221122433133122211211203300333202222202222022020222222220222202222220330033318.0
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กรเมศ นิลนามะ
13999003057231132431124133444141231441231414122111210000000000220002222222220000002000002000020200000000006.0
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัญญา อุตรศรี
120900033562713241324314243241323131321204142111211200000000200000200000002200020000000020222222220000000012.0
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พงศกร ไอจ๊อย
1407700044541113214142243113144221122433133412112111031.501.51.53000200022002000000002020020020000222220031.501.51.5308.0
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กันญารัตน์ ใจซื่อ
1399900316989234443323413334414211234131431312122112031.50000020020000222202220022202022222000202222031.5000006.0
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐริกา อินใจ
1399000058771234443311414413332213332241423312112121031.50000020020000220000002020000002200000222200031.5000008.0
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นริศราพร ทองสันต์
13999003228492142114321143342413242331313221221211210330000000200202020202000000200022000020200200033000008.0
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปาริชาติ ลิชผล
1399000060163221342121312423241324243142134222112112031.50000002022000020000000000200000020220222222031.50000012.0
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัชริญา กองกุล
1209702356241234443323441334414241311343334212212112031.50000020020000200202220002000200020200022222031.5000006.0
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรพรรณ ทองคำภา
1749901191400234443323441334414241311443331411222111031.50000020020000200202220002000000022002002220031.5000006.0
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เขมิกา จันดาเวียง
139990031636922134214213131413131131212123412111212100000000020220220002020000220000020200222222000000000016.0
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรนันท์ ดีทอง
139990031842623324122234213242142314234413211211221103300000202200020000002002000002000200002220200330000010.0
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จันจิรา เมฆวัน
1399000054228243112244241313123433314134231422122112031.50000000002020000200000200002020022020202222031.5000008.0
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธารารัตน์ บุตรคำโชติ
13990000649082324234143423444124324132231423212212210300000020000200000222222200000000000022000000030000008.0
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เยาวเรศ ทองภูธร
1399900298361241343423442144423134234213242112122121031.50000002020200200022200000202000000000202200031.5000008.0
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุพรรษา เจริญวัย
1399000053698234443323441332414241311343334212212111031.50000020020000200200220002000200020200022220031.5000006.0
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิติชญา นาเฮ้า
1399900316083231424422443434431312421311112121121112331.50333322000202202002200020020202000022200222331.50333315.0
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อรนาฏ ทวีขวัญ
1169200094781233443442211434434111323432142311221212031.50000020020222020002200022020020000002000022031.50000010.0
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กัลยรัตน์ ชาญนอก
13990000563012141434223132341342242321312241121121210300000000020202022002000000200022000000222200030000008.0
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นาถสิริ รัตนดี
13990000628832231331424133114431114124421242212212220000000000000022222200200022000000000222000002000000006.0
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐณิชา พันธาโฮม
1839901973008214143422313234134224232131224112112121031.50000000020202022002000000200022000000222200031.5000008.0
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธันยากร พูลผ่าน
139990030616913124244243414321231122433142132122111200000000222222222000200220222222222020220002220000000018.0
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วงศกร บุญหล้า
1399000052748131242413121312342111224331421321122211001.50000022222200000200002022222222202022202020001.50000018.0
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรายุธ ขันขวา
1399900318159131242413121322332111224431421321122211001.50000022222200000200002022222022202022202020001.50000018.0
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติศักดิ์ โพธารินทร์
12096015607141132143243233444113123421312431122111220300000000200000002222220020000022000000020202031.51.500004.0
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สิรภัทร แซงราชา
139990030515413124243314432314123221343142131122222103000000222222000002000000002000222020020020000300000014.0
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทรัพย์ทองพูล แจ้งจิ๋ว
1399900311235131243424321422332131234241421321122211001.50000022220200000000002002202002202022202020001.50000016.0
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทรัพย์ทองคูณ แจ้งจิ๋ว
139990031124313124241312132233211122433142132112221100300000222222000002000020222222222020222020200030000018.0
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อนันดา ไตรพรม
1399000052870131242433124323141232213331421311222221031.50000022222200000200000000200222202002002000031.50000014.0
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ก้องกิดากร บุญโสม
13990000579361312424231124311431112234314414122212120300001.51.5222222000200000000222200222020000000220300001.51.512.0
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อภิรักษ์ ศิริโอษฐ
13990000580021312433131224323321112243314213122212120300001.51.5222200000000000020222222222020000000220300001.51.58.0
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
มงคล เพลินภูเขียว
13999003045571331223231131341131112243414213122212120000001.50200020000220020200222222022020000000220000001.504.0
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กฤษณชัย สีลาสอน
13999003018251142312231433444132432122324132122111210000000000200000002222220000200020200200020200000000004.0
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชินาธิป ราชแวง
139990032724713122232313423341332233433141322112221100300000222020000000002200000022222002222020200030000014.0
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นวสัตยา สงนำมา
13999003257161312223233131314331112243414242221112210300001.51.5222020000220002000222222022002202200000300001.51.514.0
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยุทธภูมิ โสภากุ
139990030116713224244244433441211122433122141122211230003000202222222002022220222222220020020022223000300017.0
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อดิศักดิ์ ศรีเคน
13999003125171122314112333444133241341141323112111220000000000200200002222220000002000020002020202000000008.0
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อธิชา วงศ์วิชัย
139900005928913242343131314242211423211211412122111203000001.52000020002202020202020000000002200022203000001.58.0
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชนะชัย ช่องทอง
139900005763411324233311424321232342323232422122111200000000002220000200200220000200200002220002220000000010.0
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติพศ นนท์คำวงค์
13990000614371122314112333444133241341141323112111220000000000200200002222220000002000020002020202000000008.0
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรชัย จรัสกาย
111870012181613142311423414132411241243141232212211201.50000002200000000002000002000002220002020222201.50000008.0
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรายุธ ดอชนะ
139900005774011324342311413411311122434142141222121203000031.50022020002000202002222220220200000002203000031.56.0
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิมลจิต คำภิระแปง
13990000592712132143243233444113123421312431122111220300000000200000002222220020000022000000020202030000004.0
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริพร สุวรรณท้าว
139900005836323122431324133421321122433314231212221100001.50302220000000020202002222222000000020202000001.50308.0
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุภัสสร เส็งบางยาง
13999002987602132143243214233213112443321443111121110300000000200000000000000022202220000002222220030000008.0
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จริยา วิชาคุณ
13990000586902112143243214223312312342123114211121110000001.50022000000000000000022020000020222222200000001.5012.0
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พลอยไพลิน หงษ์นัย
12009014816332331223231131341122111313432114122212120000001.50200020000220020220220002000020000000220000001.504.0
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภาสินี ดาโสภา
1104000199908213213412421344321424344223311412212112031.503031.500200202200222000200002000002000022222031.503031.56.0
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรรณิศา เประกันยา
14186001049172312143243214223321312342123114211121110000001.50222000000000000020022020000020222222200000001.5014.0
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิยะธิดา ประเสริฐสัง
12096015864202132143243214233213123421223114211121111.50000031.5002000000000000000200000000020222222201.50000031.511.5
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ลลิตา ภูผาดวง
13999003148462121423231121241131112243414213122212120000000000022000020002020022222202202000000022000000004.0
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริพร ยางศรี
13990000601712144242321242211221141223244341112121120300031.51.5000000020000000020200202002200020222220300031.51.54.0
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
41039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อรพรรณ มีสีสงค์
130980155535721321432432142332131234233214432111211103000000002000000000000000200002200000222222200300000010.0