SchoolPPSAR4802
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2558
2
ชุมชนบ้านไชยบุรี
3
บ้านตาลปากน้ำ
4
บ้านนาเพียง
ท่าอุเทน
5
บ้านนาหนองบก
6
บ้านวังโพธิ์
7
บ้านหาดกวน
8
บ้านแก้วปัดโป่ง
9
บ้านดอนดู่
10
ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
11
บ้านท่าจำปา
12
บ้านห้วยพระ
13
บ้านดอนแดง
ท่าอุเทน
14
บ้านคำเตย
15
บ้านดอนติ้ว
16
บ้านนาดอกไม้
17
บ้านท่าแต้ปุ่งแก
18
บ้านท่าอุเทน
19
บ้านน้อยนาเหนือ
20
อุเทนวิทยาคาร
21
บ้านนาผักปอด
22
บ้านโพน
23
บ้านธาตุ
24
บ้านน้อยทวย
25
บ้านตาล
26
บ้านพนอม
27
บ้านดง
28
บ้านหนองสาหร่าย
29
บ้านเหล่าหนาด
30
บ้านเหล่าศรีโหนโห่
31
บ้านพะทาย
32
บ้านนาข่าท่า
33
บ้านโคกสว่าง
34
บ้านบุ่ง
35
บ้านโพนแดง
36
ไตรราษฎร์วิทยาคาร
37
บ้านรามราช
38
บ้านแพงสะพัง
39
บ้านโพนก่อ
40
บ้านม่วงนาสีดา
41
บ้านเวินพระบาท
42
บ้านเชียงยืน
43
บ้านปากทวย
44
บ้านหนองเทา
45
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
46
บ้านนาเข
47
บ้านโคกสายทอง
48
บ้านนางัว
49
บ้านพืชผล
50
บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
51
บ้านแพงโคก
52
บ้านดอนบาก
53
อนุบาลบ้านแพง
54
บ้านนายาง
55
บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
56
บ้านหัวหาด
57
ชุมชนไผ่ล้อม
58
บ้านนาโพธิ์
บ้านแพง
59
บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
60
บ้านโพนทอง
61
บ้านนาดีหัวภู
62
บ้านโคกยาว
63
บ้านม่วงชี
64
บ้านดอนสะฝาง
65
บ้านโคกพะธาย
66
บ้านป่าหว้าน
67
บ้านหนองแวง
68
ชุมชนนาพระชัย
69
บ้านนาข่าคำพอก
70
บ้านไชยศรี
71
บ้านคำนกกก
72
บ้านดอนกลาง
73
บ้านนากระแต้
74
บ้านดงหนองบัว
75
บ้านดอนสมอ
76
บ้านดอนมะจ่าง
77
บ้านดอนแดง
ศรีสงคราม
78
บ้านนาเพียง
ศรีสงคราม
79
บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
80
บ้านนาคํา
ศรีสงคราม
81
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
82
บ้านคําสว่าง
83
บ้านอุ่มไผ่
84
บ้านภูกระแต
85
บ้านโพนงาม
86
บ้านเหล่า
87
บ้านอีอูด
88
บ้านนาเดื่อ
89
บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
90
บ้านจอมศรี
91
บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
92
บ้านข่า
93
บ้านขามเปี้ย
94
ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
95
ชุมชนเอื้องก่อนาดี
96
บ้านหนองผือ
97
บ้านเซียงเซา
98
บ้านดงขวาง
99
บ้านนาจาน
100
ประชาสนธิ์นุสรณ์
Loading...