3.2 บันทึกการใช้น้ำ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการใช้อาคาร
2
ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
3
ตารางที่ ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2559
4
เวลาทำงานพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
5
ลำดับที่ชื่ออาคารปี พ.ศ.(1) พื้นที่ใช้สอย-2(3)=(2)+(1)
6
ที่เปิดใช้งานชั่วโมง/วันวัน/ปีปรับอากาศไม่ปรับอากาศรวมพื้นที่จอดรถ
ในตัวอาคาร
รวม
7
สำนักงานอธิการบดี9,035.00
8
1อาคารสำนักงานอธิการบดี253782502,549.004,097.006,646.00-6,646
9
2อาคารสำนักมาตราฐานการศึกษา25138250404489893-893
10
3อาคารอิงคศรีกสิการ251382507527441,496.00-1,496
11
4อาคารช่วงเกษตรศิลป์24968250954.51,269.762,224.26-2,224
12
5อาคารแผ่พืชน์25111250121,892.001,904.00-1,904
13
6โรงจอดรถกองกิจการนักศึกษา25151250305.5-305.5-306
14
7อาคารเทพศาสตร์สถิตย์252682507882,015.502,803.50-2,804.00
15
8อาคารชูติวัตร (รวมอาคารห้องน้ำ)24901250461-461-461
16
9อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร253652506003,725.004,325.00-4,325.00
17
10อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ25515250-1,048.401,048.40-1,048.00
18
11อาคารหอพักนักศึกษาชาย 225115250-5,968.005,968.00-5,968.00
19
12อาคารหอพักนักศึกษาชาย 3 (รวมอาคารห้องน้ำ)25115250-1,200.001,200.00-1,200
20
13อาคารหอพักนักศึกษาชาย 425365250-3,854.003,854.00-3,854.00
21
14อาคารหอพักนักศึกษาชาย 5 (รวมอาคารห้องน้ำ)25365250-1,160.001,160.00-1,160
22
15อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 625365250-3,854.003,854.00-3,854.00
23
16อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 725365250-3,854.003,854.00-3,854.00
24
17อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 825395250-6,651.006,651.00-6,651.00
25
18อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 925405250286,623.006,651.00-6,651.00
26
19อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 1025545250-7,175.007,175.00-7,175.00
27
20อาคารหอเกียรติยศแม่โจ้25461250304-304-304.00
28
21อาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรไทย24991250640-640-640.00
29
22อาคารเรือนธรรม25401250-607.25607.25-607.00
30
23อาคารหน่วยอาคารและสถานที่2547525025440465-465.00
31
24อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี254982503,105.819,055.8112,161.621,260.2513,422.00
32
25อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี255982501,255.208,512.809,768.00432.0010,200.00
33
26อาคารเรียนรวมสุวรรณวาจกกสิกิจ25208250585.721,625.722,211.44-2,211
34
27อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี253882504,332.202,521.366,853.56-6,854
35
28อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา253682507,063.505,573.7512,637.25-12,637
36
29อาคารเรือนกระจก25365250-1,827.001,827.00-1,827
37
30อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย252482508,429.231,948.3210,377.55-10,378.00
38
31อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 โซน A253712505,503.658,353.3613,857.014,791.3818,648.00
39
32อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 โซน B25375250606.255,253.255,859.50-5,860.00
40
33สนามกีฬาอินทนิล (อัฒจัททร์ 2 หลัง)2527125079.321,742.601,821.92-1,822.00
41
34อาคารเกษตรทฏืใหม่254712508116124.00-124.00
42
35อาคารต้นแบบขยายเชื้อจุลินทรัย์เพื่อการเกษตร25471250-4242-42.00
43
36อาคารเก็บอุปกรณ์25471250-2222.00-22.00
44
37อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน 12547825017072242.00-242.00
45
38อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน 22547525010811119-119.00
46
39อาคารสำนักงานประปาและสุขาภิบาล2532525041.4313.2354.6-355.00
47
40อาคารผลิตน้ำประปา 125301250-144144-144
48
41อาคารผลิตน้ำประปา 225421250-302.36302.36-302
49
42อาคารโรงสูบน้ำแรงดันต่ำ25421250-3030-30
50
43อาคารโรงสูบน้ำแรงดันสูง25421250-7272-72
51
44อาคารจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมี25421250-6060-60
52
45อาคารปฏิบัติการ25491250-9090-90
53
46อาคารซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่2540125048780828-828
54
47อาคารงานไฟฟ้า25401250-328328-328
55
48อาคารยานพาหนะ2540125068212280-280
56
49อาคารโรงจอดรถ25401250-390390-390
57
50อาคารสำนักงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม (รวมอาคารห้องน้ำ)25475250102.280.8183-183
58
51อาคารเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย2547125021197.88218.88-219
59
52ชมรมวิทยุสมัครเล่น25421250-2828-28
60
53อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์255152503483,115.803,463.80-3,464
61
54อาคารอำนวย ยศสุข255382503,148.7413,113.8616,262.60-16,263
62
55อาคารวุฒากาศ25151250-631631-631
63
56อาคารสระว่ายน้ำ25535250604,120.604,180.60-4,181
64
คณะผลิตกรรมการเกษตร
65
57อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี25258250744.91806.241,551.15-1,551
66
58อาคารกำจร บุญแปง25268250686.27525.911,212.18-1,212.00
67
59อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ย25218250114.44586.56701.00-701.00
68
60อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง254082501,407.643,438.614,846.25-4,846
69
61อาคารปฏิบัติการไม้ผล25285250313.28166.72480-480.00
70
62โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 12528525038.9380.07119-119
71
63โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 225285250102.57317.43420-420.00
72
64อาคารเก็บพัสดุไม้ผล25281250-105105-105.00
73
65อาคารปฏิบัติการและคัดเมล็ดพันธุ์พืชไร่25245250285.85158.15444-444
74
66อาคารเพิ่มพูล254882503,063.147,659.8610,723.00-10,723.00
75
67อาคารสำนักงานพืชไร่(พักอาจารย์)2525525057.41104.59162-162
76
68อาคารศูนย์ประสานงานโครงการธัญพืชไร่2543525074.234.8109-109
77
69อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง25258250103.3931.61135-135
78
70อาคารเก็บของพืชไร่25251250-78.7678.76-79
79
71อาคารพัสดุพืชไร่25251250-637.5637.5-638
80
72อาคารอบเมล็ดพันธุ์พืช25351250-128128.00-128.00
81
73อาคารโรงสีข้าว25251250-405405-405
82
74อาคารหม่อนไหม 12535125054.7126.5181.2-181
83
75อาคารหม่อนไหม 225351250-129129-129
84
76อาคารชมรมอารักขาพืช25351250-128128-128
85
77อาคารปฏิบัติการโรคพืช2545125076.95275.05352-352
86
78อาคารเนื้อเยื่อ25228250464.7482.31947-947
87
79อาคารปฏิบัติการพืชผัก25245250233.25142.25375.5-376
88
80อาคารจัดเก็บวัสดุพืชผัก2524525028.32331.68360-360
89
81อาคารสำนักงานพืชผัก2524525030.9627.0458-58
90
82อาคารปฏิบัติการเห็ด25241250-114114-114
91
83อาคารโรงเรือนเพาะเมล็ดพันธ์และขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ25451250-288288-288
92
84อาคารเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ2540525088.87487.13576-576
93
85อาคารกล้วยไม้ไทย25258250356.38143.62500-500
94
86อาคารชั้นเรียนการจัดและแต่งดอกไม้2540525028.82199.98228.8-229
95
87อาคารอนุบาลต้นอ่อน2540125063.4256.6320-320
96
88อาคารโดมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ25131250-708.75708.75-709
97
89อาคารเลี้ยงไส้เดือนดิน25521250-6464-64
98
คณะบริหารธุรกิจ
99
90อาคารพิทยาลงกรณ์252182501,707.501,269.472,976.97-2,977
100
91อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ253982502,276.001,766.004,042.00-4,042
Loading...
Main menu