1.แจ้ง ผลการทดสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ครั้งที่1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
2
สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 เทอม 2/2557
3
ผลการสอบเก็บคะแนนห้อง ม.6/
1
4
ลำดับ
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล
เลขที่
เลขประจำตัวห้องคะแนน
5
1Wednesday, 3 December 2014นายธานินทร์ ธานี12311420
6
2Monday, 12 January 2015วีระพงษ์ วงศ์ตรี233836150218
7
3Tuesday, 23 December 2014ปิญญา วิสุทธยา33387613005
8
4Wednesday, 14 January 2015นางสาวปิญญา วิสุทธยา333876154317
9
5Tuesday, 23 December 2014นาย ถิรวุฒิ ประเปรียว433896129614
10
6Monday, 22 December 2014นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ533907127315
11
7Friday, 9 January 2015นายกฤตพงษ์ ศรีเพชร633917147220
12
8Monday, 22 December 2014นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา733924127415
13
9Tuesday, 23 December 2014
นางสาวกนกวรรณ อภัยพันธ์
933975129819
14
10Monday, 22 December 2014น.ส. นิพพิชฌน์ แสงใส1133997127018
15
11Sunday, 7 December 2014จิตรานุช พระทาเพชร123399813818
16
12Tuesday, 23 December 2014
นางสาวจิตรานุช พระทาเพชร
123399813016
17
13Monday, 12 January 2015จิตรานุช พระทาเพชร1233992150017
18
14Monday, 22 December 2014
นางสาวศิริลักษณ์ คำผาลา
1434004127514
19
15Monday, 5 January 2015นางสาวสร้อยธิดา ตาทอง1534030140217
20
16Monday, 12 January 2015นางสาวสร้อยธิดา ตาทอง1534030149918
21
17Friday, 9 January 2015
จิตพิศุทธิ์ จรรยาไพบูลย์
1634040146720
22
18Thursday, 8 January 2015สมชาย สมทรัพย์สิน1734043145320
23
19Friday, 9 January 2015สิริมา แสงชาติ1834086146620
24
20Sunday, 11 January 2015ศราวุธ ศรีแก้ว1934095148316
25
21Thursday, 8 January 2015รุ้งพิวรรณ แซ่ตั้ง2134100145420
26
22Saturday, 17 January 2015วรานนท์ เกิดผล2234114157317
27
23Saturday, 17 January 2015วรานนท์ เกิดผล2234114157418
28
24Friday, 6 February 2015น.ส อรวรรณ มณีพันธ์2334129165114
29
25Monday, 22 December 2014
นางสาววรา๓รณ์ โคตรหลักคำ
2434143127713
30
26Wednesday, 31 December 2014นายฐิติวัฒน์ คันศร2534147135917
31
27Monday, 29 December 2014นางสาวสุพัตรา สินเติม2634150134618
32
28Sunday, 18 January 2015ธีระชัย จูมดอก2734159157714
33
29Monday, 15 December 2014
นางสาวชุติกาญจน์ ชวลิต
283416818518
34
30Wednesday, 31 December 2014
นางสาวปิยะวัลย์ อ่วมพิน
2934176135819
35
31Thursday, 15 January 2015คุณากร โคตรสีหา3034234155215
36
32Thursday, 12 February 2015
นางสาวปริมประภา สวัสเจริญ
3234282166920
37
33Tuesday, 16 December 2014ณัฐธิญา เที่ยงธรรม353431319416
38
34Friday, 9 January 2015พัชรี บัวเขียว3634319146520
39
35Monday, 22 December 2014นางสาวสุชาวดี แพงโคตร3734336127615
40
36Monday, 15 December 2014
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญพิพัฒน์
383435318618
41
37Friday, 9 January 2015วิสสุตา บุญสุข3934401146420
42
38Monday, 22 December 2014น.ส.ไพรินทร์ หนองเป็ด4034405127118
43
39Friday, 16 January 2015สรชัช เพศสุข4134508156912
44
40Friday, 16 January 2015สรชัช เพศสุข4134508157012
45
41Friday, 9 January 2015นาย ตระกูล เต้าทอง4234518145819
46
42Sunday, 21 December 2014นางสาวเจนจิรา บุญเพ็ญ4334520125420
47
43Friday, 9 January 2015
นาย ธวัชชัย พิมพ์กินรีย์
4434628145919
48
44Monday, 29 December 2014น.ส เอมอร อังคุระษี4635848134517
49
45Tuesday, 23 December 2014นาย ณัฐวุฒิ โพธิหอม4837549129220
50
46Thursday, 4 December 2014นายธวัชชัย บุญหาญ493755011218
51
47Friday, 9 January 2015พรวดี เผ่าศรี5037552146820
52
48Friday, 9 January 2015พรวดี เผ่าศรี5037552146920
53
49Tuesday, 23 December 2014พิชญ เพิ่มทรัพย์523755412996
54
50Monday, 22 December 2014น.ส. วาสนา สุ่มมาตย์5437556126918
55
51Friday, 9 January 2015
นางสาวสุทธาทิพย์ ลุสมบัติ
5537557145712
56
52Friday, 9 January 2015ธมลวรรณ เกษมสุข5537750147120
57
53Tuesday, 6 January 2015นาย ชาญชัย พวงปัญญา5737751141819
58
54
59
55
60
56
61
57
62
58
63
59
64
60
65
61
66
62
67
63
68
64
69
65
70
66
71
67
72
68
73
69
74
70
75
71
76
72
77
73
78
74
79
75
80
76
81
77
82
78
83
79
84
80
85
81
86
82
87
83
88
84
89
85
90
86
91
87
92
88
93
89
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
Loading...
 
 
 
คะแนนรวมห้อง
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13
 
 
Main menu