Lista e lejeve të lëshuara për vitin 2016 : Lista e lejeve të lëshuara për vitin 2016