יומן מסחר רז גמליאל 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
הבהרה חשובה:

למען הסר ספק, רז גמליאל או מי מטעמו מספק שירותי הכשרה ולימוד בלבד, אינו בעל רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות
כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״חוק הייעוץ״) למעט עיסוקים
הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ.
רז אינו נותן שירות איתותים ו/או המלצות ואינו מנהל חדר מסחר בזמן אמת או כל דבר שעשוי להתפרש כהמלצה לביצוע קניה ו/או מכירה של ניירות ערך.
התכנים המועלים במדיות השונות הינם תכנים לימודיים בלבד ופירוט העסקאות מתבצע אך ורק לאחר סיומן וככלי לימודי ותו לא.

יומן המסחר המוצג מתעדכן רק בסיום העסקאות ונועד כדי לשמש דוגמא והשראה לימודית לפוטנציאל העבודה עם רשימות מעקב
ומניות מתוכננות מראש וללא מסחר במניות פרה מרקט וטופ גיינרס למיניהם.

הלקוח/תלמיד מצהיר בזאת כי הפעולות הכרוכות במסחר ובעסקאות הקשורות במניות, תעודות סל, סחורות, ניירות ערך וכיו״ב הנן
לעיתים בעלות סיכון גבוה מאד ו/או משתנה וכי הוא מודע לסיכון הרב הכרוך בהשקעה ו/או במסחר בהן בהיותן מושפעים מגורמים
רבים ושונים אשר יכול ויגרמו לתנודות חריפות במחיריהן והלקוח/התלמיד מוותר בזאת על
כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו. ויודגש שוב, כי אין באמור בשיעורים ו/או בכל חומר
אחר המועבר על ידי רז גמליאל או מי מטעמו המלצה לקניה ו/או מכירה כלשהי של נייר ערך או מניה ו/או מט״ח וכיו״ב וכל פעולה
שנעשית על ידי הלקוח/התלמיד, נעשית על דעת עצמו בלבד.
2
3
זהו יומן המסחר בו רז גמליאל מתעד את העסקאות שביצע. כל העסקאות המוצגות בו כולן הן עסקאות שניתן היה לתכנן מראש באמצעות תרחיש מדויק. משמע בלי מניות שקופצות באותו היום. נטו תכנון מדויק ומיקוד ברזל במניות מרשימת המעקב.
4
5
הקובץ מחולק ללשוניות בצורה הבאה:
6
🔸 יומן המסחר - תיעוד העסקאות לפי חודשים
7
🔸 מעקב תיק- סיכום סטטיסטי של יומן המסחר ומעקב אחרי גודל התיק
8
🔸 סטטיסטיקות - תצוגת הסטטיסטיקות של יומן המסחר בצורת גרפים קלים לקריאה
9
ניתן לשנות את הקריטריונים בלשונית זאת כאשר יוצרים עותק ליומן המסחר בצורה הבאה: בסרגל הכלים בראש העמוד ללחוץ על "קובץ" ו-"צור עותק"
10
🔸 נתוני עזר - ניתוח עומק סטטיסטי על כל חודש בנפרד
11
12
13
היילייטס של שנת 2018
14
תשואה של 8184.04% על התיק
15
רווח של $327,362
16
587 עסקאות
17
מעל 80% הצלחה
18
יחס רווח הפסד של מעל 50:1
19
12 ימים אדומים בלבד
20
21
22
23
סיכום מתחילת מעקב נובמבר 2017 עד סוף 2018
וקישור ליומן המסחר ופירוט העסקאות המלא:
24
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wei8D57wrAYR7cEHz-y4IbjauoCzOGYFZJIh2j98Jow/edit#gid=950049099
Loading...