ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ 2560
3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอ
4
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
5
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
6
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
7
ต.ค.601,0354,367.9847946.95208.655,523.58
8
พ.ย.601,0434,430.62401,012.22208.655,442.84
9
ธ.ค.609554,043.31401,012.22263.545,319.07
10
ม.ค.608443,527.64631,299.52251.345,078.50
11
ก.พ.609073,769.1830856.00245.244,870.42
12
มี.ค.601,1574,864.7838963.00251.346,079.12
13
เม.ย601,2355,227.82411,212.85260.496,701.16
14
พ.ค.601,3645,968.13421,143.83342.837,454.79
15
มิ.ย.601,3295,791.7221668.82214.006,674.54
16
ก.ค.601,2115,223.2918730.81107.006,061.10
17
ส.ค.601,0594,585.8829771.47107.005,464.35
18
ก.ย.601,3195,878.5422813.20
19
รวม13,45857,678.6943110,617.69
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1