L3mons & Bellas Tauschbörse
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Pokemon ist in diesem Ball verfügbar
Pokemon ist in diesem Ball bald verfügbar
Pokemon sind in dieser Kombination nicht möglich
2
Name:
Pokemon:
3
Abra
VFVF
4
Absol
VFVF
5
Alola-Kleinstein
6
Alola-Mauzi
VF
7
Alola-Rattfratz
VFVFVFVFVF
8
Alola-Sandan
VFVF
9
Alola-Vulpix
VF
10
Araqua
11
Bamelin
VFVF
12
Barschwa
VF
13
Bisasam
VF
14
Bronzel
VF
15
Chaneira
VF
16
Choreogel
17
Curelei
VF
18
Damhirplex
19
Dartiri
VF
20
Dodu
21
Dratini
VFVF
22
Driftlon
VF
23
Emolga
VF
24
Endivie
VF
25
Enton
26
Evoli
VFVFVFVFVFVFVFVFVF
27
Feurigel
VF
28
Fiffyen
VF
29
Flegmon
VF
30
Flemmli
VF
31
Fluffeluff
32
Flunkifer
33
Frubberl
34
Fukano
VF
35
Furnifraß
VF
36
Girafarig
37
Glumanda
VF
38
Habitak
VFVF
39
Hoothoot
VFVFVFVFVF
40
Hydropi
VF
41
Kangama
42
Kanivanha
43
Karpador
44
Kaumalat
VFVF
45
Kikugi
46
Kindwurm
47
Knofensa
48
Koalelu
49
Kommandutan
50
Kramurx
VF
51
Kryppuk
VF
52
Lapras
53
Lichtel
54
Magby
55
Magnetilo
56
Mähikel
57
Marill
VFVF
58
Menki
59
Mimigma
60
Miniras
61
Myrapla
62
Nebulak
63
Nidoran (m)
64
Ottaro
VF
65
Palimpalim
66
Pampuli
67
Plinfa
VF
68
Porygon
VF
69
Pottrott
VF
70
Quiekel
VF
71
Reißlaus
72
Rettan
73
Riolu
VF
74
Rotom
75
Schiggy
VF
76
Schlurp
VF
77
Schnuthelm
78
Skaraborn
79
Smogon
80
Somniam
VF
81
Sonnkern
82
Sterndu
VF
83
Symvolara
VF
84
Tarnpignon
85
Taubsi
VF
86
Togepi
VF
87
Tragosso
VF
88
Trasla
VF
89
Traunfugil
90
Voltilamm
91
Wablu
VF
92
Waumboll
93
Webarak
VF
94
Wiesor
95
Zobiris
VF
96
Zubat
97
98
99
100
Loading...