לוח מבחנים מחצית ב' - בית י'
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
לוח מבחנים בית י' - מחצית ב'
2
תאריך לועזיתאריך עברייום בשבועי'1י'2י'3י'4י'5אירועיםהערות
3
25.1.2019י"ט שבטו
4
26.1.2019כ' שבטש
5
שבוע מועדי ב - תחילת רבעון ג'
6
27.1.2019כ"א שבטאאנגלית ב'אנגלית ב'אנגלית ב'אנגלית ב'אנגלית ב'יום השואה הבינלאומי
7
28.1.2019כ"ב שבטבמ. חובה ב'מ. חובה ב'מ. חובה ב'מ.חובה ב'מ.חובה ב'בגרות חורף בעברית
8
29.1.2019כ"ג שבטגיום שדה לניצנים - גשר עד הלוםאקדמיה בתיכון שעות 5+6 מצוינות / נחשון
9
30.1.2019כ"ד שבטדמקצועות בחירה מועד ב'
10
31.1.2019כ"ה שבטהמתמטיקה מועד ב'מתמטיקה מועד ב'מתמטיקה מועד ב'מתמטיקה מועד ב'מתמטיקה מועד ב'בגרות חורף באזרחות לבית י"ב
11
1.2.2019כ"ו שבטו
12
2.2.2019כ"ז שבטשבת
13
3.2.2019כ"ח שבטאפרולוג/ סייברפרולוג/ סייברפרולוג סייברפרולוג/ סייברפרולוג/ סייברטורניר כדורשת עירוני - י-יב בקלעי
14
4.2.2019כ"ט שבטבביקור בבית ווהלין
15
5.2.2019ל' שבטגספרותספרותספרות
16
6.2.2019א' אדר א'דיום שדה לניצנים - גשר עד הלוםמגמת אמנות - סיור במוזיאון
17
7.2.2019ב' אדר א'הבגרות חורף בהיסטוריה בית י"א יום שיא בית י"ב, הרצאה בנושא ההליך הפלילי וחוק הנוער בית ט, בית י'
18
8.2.2019ג' אדר א'ו
19
9.2.2019ד' אדר א'שבת
20
10.2.2019ה' אדר א'אספרות ספרות
21
11.2.2019ו' אדר א'ב
22
12.2.2019ז' אדר א'גיום עיון בתל השומריום שדה לניצנים - גשר עד הלוםאקדמיה בתיכון שעות 5+6 מצוינות + נחשון
23
13.2.2019ח' אדר א'ד
24
14.2.2019ט' אדר א'היום חלוקת תעודות מחצית א'
25
15.2.2019י' אדר א'ו
26
16.2.2019יא' אדר א' שבת
27
17.2.2019יב' אדר א'א
28
18.2.2019יג' אדר א'באשכול ב- ביולוגיה, ספרות, צרפתית, ערבית, מדעי המחשב, היסטוריה
29
19.2.2019יד' אדר א'גאגיהל
30
20.2.2019ט"ו אדר א'דיום שיא בנושא "פריזמה של אהבה"
31
21.2.2019ט"ז אדר א'הביקור מגמת אמנות במדרשה לאמנות בית ברל
32
22.2.2019י"ז אדר א'ו
33
23.2.2019י"ח אדר א'שבת
34
24.2.2019י"ט אדר א'א
35
25.2.2019כ' אדר א'ב
36
26.2.2019כ"א אדר א'געבריתאגיהל
37
27.2.2019כ"ב אדר א'ד
38
28.2.2019כ"ג אדר א'המבוא אדן- ביולוגיה. עידית- כימיהערב מגמת מוסיקה
39
1.3.2019כ"ד אדר א'ו
40
2.3.2019כ"ה אדר א'שבת
41
3.3.2019כ"ו אדר א'אאנגליתשבוע החינוך
42
4.3.2019כ"ז אדר א'בשבוע החינוך
43
5.3.2019כ"ח אדר א'גהיסטוריההיסטוריההיסטוריהיום דמוקרטיה בית ספרי - בחירות
44
6.3.2019כ"ט אדר א'דיום שיא מחוץ לקופסה
45
7.3.2019ל' אדר א'ההיסטוריהשבוע החינוך אירוע בנושא מעורבות וזהות בית י' - אחה"צ ערב - הורים ותלמידים
46
8.3.2019א' אדר ב'ו
47
9.3.2019ב' אדר ב'שבת
48
10.3.2019ג' אדר ב'אמבוא לכימיה אוקסנה
49
11.3.2019ד' אדר ב'ב
50
12.3.2019ה' אדר ב'גיום התגוננות ארצי - אין מבחנים ואירועים
51
13.3.2019ו' אדר ב'דסיור מגמת מוסיקה+אומנות
52
14.3.2019ז' אדר ב'היימי הדרכה מחלק קלתנ"ךתנ"ך
53
15.3.2019ח' אדר ב'ו
54
16.3.2019ט' אדר ב'שבת
55
17.3.2019י' אדר ב'אתנ"ךתנ"ךימי הדרכה מחלק קל = תנ"ך
56
18.3.2019י"א אדר ב'בימי הדרכה - מחלץ קל
57
19.3.2019י"ב אדר ב'גהפנינג פורים בית ספרי
58
20.3.2019י"ג אדר ב'דחופשת פורים
59
21.3.2019י"ד אדר ב'ה
60
22.3.2019ט"ו אדר ב'ו
61
23.3.2019ט"ז אדר ב'שבת
62
24.3.2019י"ז אדר ב'איום שיא אנגלית
63
25.3.2019י"ח אדר ב'באשכול א- אמנות, פסיכולוגיה, מנהל, כימיה, מוסיקה
64
26.3.2019י"ט אדר ב'גקורס עזרה ראשונה של מד"א
65
27.3.2019כ' אדר ב'ד
66
28.3.2019כ"א אדר ב'המתמטיקה
67
29.3.2019כ"ב אדר ב'ו
68
30.3.2019כ"ג אדר ב'שבת
69
31.3.2019כ"ד אדר ב'אהיסטוריההיסטוריה
70
1.4.2019כ"ה אדר ב'ב
71
2.4.2019כ"ו אדר ב'געברית
72
3.4.2019כ"ז אדר ב'ד
73
4.4.2019כ"ח אדר ב'הספרותספרותספרות ספרותספרות
74
סוף רבעון ג'
75
5.4.2019כ"ט אדר ב'ו
76
6.4.2019א' ניסן שבת
77
7.4.2019ב' ניסןא
78
8.4.2019ג' ניסןבערב הורים רבעון ג'
79
9.4.2019ד' ניסןג7-18.4.2019 - משלחת לסין ט+י+יא 7-14.4.2019 - ביקור משלחת מגרמניה בקלעי
80
10.4.2019ה' ניסןד
81
11.4.2019ו' ניסןהחופשת פסח
82
12.4.2019ז' ניסןו
83
13.4.2019ח' ניסןשבת
84
14.4.2019ט' ניסןא
85
15.4.2019י' ניסןב
86
16.4.2019י"א ניסןג
87
17.4.2019י"ב ניסןד
88
18.4.2019י"ג ניסןה
89
19.4.2019י"ד ניסןו
90
20.4.2019ט"ו ניסןשבת
91
21.4.2019ט"ז ניסןא
92
22.4.2019י"ז ניסןב
93
23.4.2019י"ח ניסןג
94
24.4.2019י"ט ניסןד
95
25.4.2019כ' ניסןה
96
26.4.2019כ"א ניסןו
97
27.4.2019כ"ב ניסןשבת
98
28.4.2019כ"ג ניסןא
99
29.4.2019כ"ד ניסןבאשכול ב- ביולוגיה, ספרות,צרפתית,ערבית, מדעי המחשב, היסטוריה
100
30.4.2019כ"ה ניסןג
Loading...