ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Instruktioner för krysslistan
Regler för Johannisbergslistan
3
- Gå till fliken Krysslista
4
På Jobergslistan gäller tomtkryssarregler. Dvs att du eller fågeln måste
5
Befinna dig inom gränsen för listan.
6
1. I kolumnen A hittar du alla arter rapporterade på Artportalen på Vattenparken
Exempelvis får du kryssa fåglar som rastar på fälten mellan flygfältet och Vattenparken
7
2. I kolumnen B finns utrymme för kommentarer från administratör
Även fåglar som flyger förbi får kryssas bara du befinner dig på lokalen,
8
3. Därefter följer våra personliga krysslistor
9
4. I den första raden, den vertikala, kan man fylla i sitt namn i första lediga
10
kolumn. När man klickar på ett fält blir texten horisontell och när man trycker
I övrigt följer vi Club300:s kryssregeler och kryssar bara godkända observationer
11
enter blir den vertikal.
i BirdLife Sveriges Raritetskommites fågellista över spontant förekommande
12
5. Den andra raden går inte att redigera. Den räknar ihop dina kryss.
fåglar i Sverige.
13
6. Scrolla nedåt och sätt ett kryss för varje art du sett på Frövisjön.
https://birdlife.se/rk/kategorier/
14
15
Gränser
16
I fliken 2020 kan man fylla i en årslista på samma sätt
17
Söder
18
När man kommer över 200 bjuder man på tårta vid plattformen :)
I söder följer gränsen den häck mot flygfältet och sedan bäcken efter utloppet söder
19
om dungen.
20
Öster
21
Flikar
I Öster går gränsen längs Barkarövägen
22
Instruktioner - Denna flik
Norr
23
Krysslista - Fliken där vi fyller i kryssen
I norr är gränsen den strut vid inloppet som börjar vid infarten till Fallskärmsklubben
24
2020 - Samma som Krysslistan, men för 2020
25
Skådarlista - En sammanställning av våra kryss
Väster
26
I väster utgör dungen mot fallskärmsklubben och fallskärmsklubbens område gräns.
27
Karta
28
Toplista
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1KkDAV6nwlX3kPBx1D0nvfhO8e4ARl2s&usp=sharing
29
Johan Karlsson93
30
Benjamin Rodling1
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0
37
0
38
0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100