ข้อมูล MDS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากร หมู่บ้าน หลังคาเรือน ปี พ.ศ. 2555
2
3
สถานบริการประชากรจำนวน
4
ชายหญิงรวมรพ.สต.หลังคาเรือนหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลเทศบาลอบต.
5
จานลาน0
6
อุ่มยาง0
7
โพนเมือง0
8
ถ่อน
9
นาสะแบง0
10
รพ.พนา14,59114,37928,97066,85656423
11
รวม14,59114,37928,970
12
ที่มา :
13
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Loading...
 
 
 
ครัวเรือน
เพศอายุ
สิทธิบัตร
บุคลากร
สัดส่วนบุคลากร
เกิดตาย
สถิติชีพ
สาเหตุตาย
อัตราป่วยนอก
อัตราป่วยใน
ผู้ป่วยนอก-ใน
ผู้ป่วยPCU
ผปทางระบาดวิทยา
โรงเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ทันต1
ทันต2
โภชนาการ
ภาวะสุขภาพ
วิธีคุมกำเนิด
อัตราคุมกำเนิด
จิตเวช
ฆ่าตัวตาย
ผู้พิการ
ออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ
โรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อ
EPI
ANC
pap
ร้านอาหาร
แผงลอย
ตลาด
สารปนเปื้อน
ตารางแพทย์แผนไทย
สมาชิก TO BE 1
ครอบครัว TO BE 1
ชมรม TO BE 1
ยาเสพติด
Sheet42
Sheet41
 
 
Main menu