รายงานSD EQ คัดกรอง 4-2 ปี 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจักราชวิทยา
2
ข้อแนะนำในการใช้โปรแกรม
3
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมไปยังชีสอื่นๆ
แก้ไขข้อมูลเฉพาะชีสที่เป็นสีเขียว ข้อมูลจะแปลผลและเชื่อมไปยังชีสอื่นๆ
4
หากไม่จำเป็นอย่าลบหรือเพิ่มแถว
5
ปีการศึกษา2561
ข้อมูลรายชื่อจะเชื่อมจากชีส คะแนนsdq
6
ระดับชั้น6/9
หากพบความพิดพลาดกรุณาแจ้งผู้พัฒนาโปรแกรม
7
ครูที่ปรึกษา1นายวินัย หนุนกระโทก
หากพบปัญหาเรื่อง Font กรุณาติดตั้ง Font TH SarabunPSK
8
ครูที่ปรึกษา2นางสาวสุกัญญา สุนทร
ผู้พัฒนาโปรแกรม นายวินัย หนุนกระโทก
9
พฤติกรรมโดยภาพรวม SDQมีพฤติกรรมเรียบร้อยดี
<<สรุปในบันทึกข้อความ sdq
ครู โรงเรียนจักราชวิทยา
10
พฤติกรรมโดยภาพรวม EQ
สามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
<<สรุปในบันทึกข้อความ eq
winaicomputer18@gmail.com
11
พฤติกรรมโดยภาพรวม คัดกรอง
เรียบร้อยดี
<<สรุปในบันทึกข้อความ คัดกรอง
12
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
ชื่อหัวหน้าระดับ
นายสถิต ถูระพี
13
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสมศรี ตวยกระโทก
14
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายบุญเรือง นวลใส
15
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงษ์มิตร สิทธินอก
16
เวอร์ชั้นนี้เป็น เวอร์ชั้นสำหรับ Google Sheets
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด 45 แถว ห้ามลบหรือเพิ่ม
17
ขั้นตอนการใช้งาน
หากข้อมูล ไม่ถึง 45 แถวให้ซ่อนแถวห้ามลบแถว
18
1. login เข้า Google Drive ของท่าน
19
2. คลิก ไฟล์ ---> ทำสำเนา ลง Google Drive ของตนเอง
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับกรุณาเปลี่ยนด้วยครับ
20
3. กรอกข้อมูลเฉพาะ Sheets ที่เป็นสีเขียวอยู่ด้านล่าง ส่วน Sheet คัดกรอง ต้องบันทึกข้อมูลเอง อัตโนมัติแค่บางส่วน
ปกและบันทึกข้อความแนะนำให้ทำใหม่เองนะครับ
21
4. สั่ง พิมพ์ ไปที่ ไฟล์ -->> พิมพ์
22
5. หากเซลล์เกินให้ซ่อนเซลล์
23
6. กำหนดการพิมพ์ คล้าย Excel (ค่าเริ่มต้นกำหนดมาแล้วปรับบางส่วน)
24
7. สามารถดาวน์โหลดใช้งานเป็นไฟล์ Excel ได้ แต่ต้องไปปรับการพิมพ์เองนะครับ ไปที่ เมนูไฟล์----->>ดาวน์โหลดเป็น ---->> MS - Excel
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu