ตารางการใช้ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครนายก (ออนไลน์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการใช้ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครนายก (ออนไลน์)
2
ประจำสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
3
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:57 น.
4
5
ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5
6
วันเวลาเรื่องจำนวนหน่วยงานชื่อผู้จองหมายเหตุ
7
วันจันทร์ | 10 10.00 น.รับคณะดูงาน นอ. รุ่น 76100ปกครอง
8
9
วันอังคาร | 11 8.30 - 16.30ปรับปรุงห้องประชุม-สื่อสาร นย.
10
ปรับปรุงห้องประชุม
11
วันพุธ | 12 8.30 - 16.30ปรับปรุงห้องประชุม-สื่อสาร นย.
12
ปรับปรุงห้องประชุม
13
วันพฤหัสบดี | 13 10.00 น.ประชุมมอบทุนการศึกษา ปตท.50พช.เชิดศักดิ์
14
13.00 - 16.30ปรับปรุงห้องประชุม-สื่อสาร นย.
15
วันศุกร์ | 14 9.00 - 12.00ประชุุมชี้แจง GFMIS สิ้นปีงบประมาณ136คลังจังหวัดณัฐณิชา
16
13.00 - 17.00
ประชุุุมคณะอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการบุกทำลายป่า ครั้งที่ 1/2561
50ทสจ.นย.ไชยา
17
18
ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5
19
วันเวลาเรื่องจำนวนหน่วยงานชื่อผู้จองหมายเหตุ
20
วันจันทร์ | 10 9.00 น.คกก เงินสงเคราะห์ ครั้ง 8 / 256120พม.
21
14.00 - 15.00คกก. คุ้มครองเด็ก 1 / 6125พม.วีรภา
22
วันอังคาร | 11 10.00 - 12.00
ประชุมอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์
20สนจ.นย.
23
13.30 - 15.30
ประชุุมคณะทำงานขับเคลื่อนแบบพัฒนากำลัง คบจ.นย.
25สนพ.นย.
24
วันพุธ | 12
25
26
วันพฤหัสบดี | 13 9.30 - 12.00ประชุุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จ.นย.30วัฒนธรรม
27
13.30 - 16.00ประชุมการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี15พช.
28
วันศุกร์ | 14
29
13.00 - 16.30ประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน กันยายน40แรงงาน
30
31
ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3
32
วันเวลาเรื่องจำนวนหน่วยงานชื่อผู้จองหมายเหตุ
33
วันจันทร์ | 10 9.00 น.ประชุมบริหารจัดการน้ำ-ปภ.
34
35
วันอังคาร | 11 9.00 น.ประชุมบริหารจัดการน้ำ-ปภ.
36
37
วันพุธ | 12
38
39
วันพฤหัสบดี | 13 9.00 น.ประชุมบริหารจัดการน้ำ-ปภ.
40
13.00 - 16.30ปรับปรุงห้องประชุม-สื่อสาร นย.
41
วันศุกร์ | 14
42
15.00 น.โครงการสานใจไทยสู่แดนใต้-ปกครอง
43
44
ห้องประชุมวังตระไคร้ ชั้น 5
45
วันเวลาเรื่องจำนวนหน่วยงานชื่อผู้จองหมายเหตุ
46
วันจันทร์ | 10
47
48
วันอังคาร | 11
49
50
วันพุธ | 12
51
52
วันพฤหัสบดี | 13
53
54
วันศุกร์ | 14
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...