REISEREGNING2021
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
REISEREGNING TIL ARBEIDSSAMVIRKENES LANDSFORENING
2
3
Navn
4
5
Reisens formål
Fra dato
6
7
Til dato:tid:
8
9
Reisekostnads art
BeløpBelast
Notater/opplysninger
10
kronerørekto.nr.
11
Flybillett714Bilag
12
Tog/båtbillet
714Bilag
13
Buss/drosje etc.
714Bilag
14
Egen bil revidert 1. januar 2021
15
<10.000 km .........km x kr. 3,90
160 kmkr 4,03714
./. se baksiden pkt. 1
16
>10.000 km .........km x kr. 3,45
714
./. se baksiden pkt. 1
17
Passasjer ............km x kr. 1,00
714
./. se baksiden pkt. 2
18
Parkerings-/bomavgift
714Bilag
19
Kostgodtgjørelse:
714
20
6-12 timerkr 315
u/overnat.
714
./. se baksiden pkt 5
21
> 12 timer = kr. 510,-
kr 585
u/overnat.
714
./. se baksiden pkt 5
22
> 12 timer = kr. 690,-
kr 801
m/overnat.
714
./. se baksiden pkt. 5
23
Nattillegg = kr. 420,-
kr. 435714
./. se baksiden pkt. 3
24
Hotelregn.714
Bilag ./. se baksiden pkt. 4
25
Møtegodtgjørelse
26
Møtende varamedl/ Utvalgsmedl/
531
27
Styremedlem som møter
531
28
på møter utenom
531
29
styremøter gis 2500.- pr dag
+531
30
Skattegrunnlag
=
31
Sum total
32
Forskudd/skattetrekk
./. se baksiden
33
Tilgode/skyldig
34
Beløp tilgode krediteres kto.nr.:
35
Andre opplysninger,
36
notater & merknader
37
Regningsutsteder
Godkjennelse
38
39
40
Dato
Underskrift
Dato
Underskrift
41
Pkt. 1) Bilgodtgjørelse
42
Tur:
Avreise kl.:
Ankomst kl.:Strekning:km.
43
Fra - til:80km
44
Retur:
Avreise kl.:
Ankomst kl.:Strekning:km.
45
Fra - til:80km
46
Strekning totalt:
km (føres inn i skjemaet)
47
48
Pkt. 2) Passasjer
49
Tur:
Avreise kl.:
Ankomst kl.:Strekning:km.
50
Fra - til:
51
Retur:
Avreise kl.:
Ankomst kl.:Strekning:km.
52
Fra - til:
53
Strekning totalt:
km (føres inn i skjemaet)
54
55
Pkt. 3) NATTILLEGG - overnattingssted (sett kryss):
56
Priv.:Buss:
Tog med sovekupé
Tog uten sovekupé
57
58
Pkt. 4) Overnatting på hotell (navn og adresse):
59
60
Kostgodtgjørelse: Foreningen dekker kostgodtgjørelse etter statens satser, som regnes fra avreise hjemmefra
61
til man er hjemme igjen.
62
63
64
Baguetter/rundstykker som serveres i møtet, trekkes ikke fra på dietten.
65
66
Føres inn
67
Ved reise med eller uten overnatting gjelder følgende takster ***:
i skjemaet
68
Pkt. 5) Diett-fratrekk for måltid
FrokostLunsjMiddagSum
69
6-12 timerx385
70
> 12 timerx585
71
>12 t m/ov
801160240400
72
Nødvendige opplysninger:
73
Personnummer:
Dersom det er foretatt feil utbetaling på en
74
Skattekommune:
reiseregning, forbeholder vi oss retten til å justere
75
Skatteprosent:
tilsvarende på neste/senere reiseregning.
76
77
***
78
Trekk for frokost - 20 prosent av diettgodtgjørelsen
79
Trekk for lunsj - 30 prosent av diettgodtgjørelsen
80
Trekk for middag - 50 prosent av diettgodtgjørelsen
81
Ved beregning av trekkfri diettgodtgjørelse, skal det for reiser uten overnatting foretas et måltidstrekk i aktuelle
trekkfrie dagdiettsats fastsatt av Skattedirektoratet (6-12 t: 200kr / over 12t: 400).
For reiser med overnatting, skal måltidstrekk foretas etter Skattedirektoratets trekkfrie døgndiettsats for
type overnattingssted.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100