ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBA
1
04/03/2021 6:47
Ano po ang inyong kasarian?
Kailan po kayo ipinanganak (birthday)?
Hanggang saan po ang inyong natapos sa pag-aaral?
Ilagay sa patlang kung anong level ang iyong natapos. Ex. 4th year high school, College graduate, Graduate school, etc.
Kayo po ba ay may asawa?
Kayo po ba ay may trabaho o regular na gawa?
Ano po ang inyong trabaho o regular na Gawain ?
Saan po kayo kumukuha ng inyong panggastos?
Kayo po ba ay miyembro ng grupo ng Senior Citizen?
Pangalan ng Grupo ng Senior Citizen
Kayo po ba ay may Senior Citizen Card?
May sakit / karamdaman po ba kayo ngayon?
Kung masama ang inyong pakiramdam, ano kaya ito sa inyong palagay?
Nakukuha niyo ba mula sa ibang tao ang tulong o suporta na kailangan ninyo?
Gaano kayo ka kontento sa kalidad ng inyong buhay?
Gaano po kayo kakontento sa inyong kalusugan?
Gaano mo naranasan na ang pananakit ng katawan ay naging sagabal sa iyong mga pang araw-araw na gawain
Gaano niyo kinailangan ang magpagamot, upang inyong magampanan ang pang-araw-araw na gawain?
Gaano niyo naranasan ang kasiyahan (enjoy) sa inyong buhay?
Gaano niyo naranasan na may saysay o kabuluhan ang inyong buhay?
Gaano ang iyong kakayahang mag concentrate?
Gaano niyo naramdaman na ikaw ay ligtas sa anumang kapahamakan sa inyong pang araw-araw na buhay?
Gaano kalusog at ligtas sa sakit ang inyong paligid?
May sapat ka bang lakas para sa pang araw-araw na gawain?
Tanggap ba ninyo ang iyong pisikal na anyo o pangangatawan?
May sapat ka bang pera para sa iyong mga pangangailangan?
Gaano mo kadaling makuha ang mga kailangan niyong impormasyon mula sa radio, tv, diyario atbp.,sa iyong pang-araw-araw na buhay?
Gaano kadalas ang inyong pagkakataon at oras para sa paglilibang o kasiyahan?
Gaano ang iyong kakayahang magpunta sa mga lugar na gusto mong puntahan?
Gaano kayo kakontento sa inyong pagtulog?
Gaano kayo kakontento sa iyong kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw mong gawain?
Gaano ka kakontento sa iyong kakayahang gumawa o magtrabaho ?
Gaano ka ka kontento sa iyong sarili?
Gaano ka kakontento sa iyong mga personal na relasyon(halimbawa, sa Diyos, sa pamilya at kaibigan?
Gaano ka kakontento sa iyong sekswal na buhay?
Gaano ka kakontento sa suporta na nakukuha mo mula sa iyong mga kaibigan?
Gaano ka kakontento sa kalagayan ng iyong tirahan?
Gaano ka kakontento sa iyong kakayahang makakuha ng serbisyong pangkalusugan mula sa gubyerno o sa pribadong serbisyo?
Kontento ka ba sa iyong kakayahan upang makamit ang paraan ng transportasyon
Gaano niyo kadalas naranasan ang mga hindi magagandang damdamin tulad ng pagsumpong,pagkabigo, pagkabahala at sobrang kalungkutan at lumbay?
Gaano kayo ka kontento sa ganda ng iyong buhay?
Anu-ano ang mga bagay na makakadagdag ng kalidad sa inyong buhay?
Paano sa inyong palagay, maitataas ang kalidad ng inyong buhay?
Mayroon po bang tumulong sa iyo sa pag-sagot ng mga katanungang ito?
Gaano katagal mong natapos ang pagsagot sa mga katanungan? _______minuto
Mayroon po ba kayong katanungan o mungkahi tungkol sa mga katanungang ito?
2
3/3/2021 6:48:25Babae12/25/1995KolehiyoCollege GraduateWalang asawaooPanel EngrSa inipon na perang pansariliHINDIWALAHINDI/Walang sakit1433232433334432222221431222HouseWorkHINDI5Wala
3
3/3/2021 7:00:42Babae2/21/1972High School2nd year HSMay asawa pero hindi kasalooNannySa inipon na perang pansariliHINDIHINDI/Walang sakit1332145554444444444445443324
mapayapang kapaligiran
malinis na paligidHINDI10 minuto
pakilagyan ng mabilis na pagsulat sa taon ng kapanganakan, nakakaubos ng oras sa pagpindot pabalik sa nakaraan
4
3/3/2021 7:30:26Babae3/3/1995High School4th yearKasal/May asawawalaMagbasaSa inipon na perang pansariliHINDIHindi ako senior citizenWALAHINDI/Walang sakit434423323435353343444453223CellphoneMagbasaHINDI10minsBakit tagalog
5
3/3/2021 7:36:40Babae4/26/1998KolehiyoCollege graduateWalang asawaooOJTSa inipon na perang pansariliHINDIWALAHINDI/Walang sakit4324243333341242323554521235Pera, saya. Work smart, not hard. HINDI2Wala
6
3/3/2021 7:52:15Lalaki6/15/1991KolehiyoCollege GraduateKasal/May asawaoo
Taga hatid ng mga bilihin
Sa inipon na perang pansariliHINDIWALAHINDI/Walang sakit4442144443333433433334343524
Pagkakaroon ulit ng trabaho
Sapat na kakayahang mag-ipon
HINDILimaWala
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100