רשימת דוקטורנטים + תיזות
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
עבודות המחקר של דוקטורנטים בנתיב מחקרי
2
שם הסטודנטשם עבודה בעבריתשם המנחהשנת הגשה וסיום
3
עידית גליקוהתמודדות מורים בחינוך הרגיל עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתתם: השוואה בין מורים המלמדים בחינוך הממלכתי, בחינוך הממלכתי-דתי ובחינוך החרדיפרופ' ארנה בראון לבינסון2018
4
אריאל כדוריהקשר בין מאפייני הפרט, המשפחה והקהילה לקורבנות לבריונות בהסעות בתי ספר בראייה אקולוגיתפרופ' ארנה בראון לבינסון2018
5
נירית פורטוגזThe integration of Academic Minority Women into the Israeli Workforce: Ultraorthodox and Bedouin Womenפרופ' ארנה בראון לבינסון2018
6
פרגאי אולסוונג גילימשאבים אישיים ודפוסי התמודדות של נערות בסיכון, השוהות במעון סגורפרופ' ארנה בראון לבינסון2018
7
צינגלאוב אפרתהכרה בנרטיב של ה"אחר" ונכונות לפיוס בין קבוצות בקונפליקט: מחקר השוואתי בין קבוצות דיאלוג חד-לאומית ודו-לאומיתפרופ' שפרה שגיא2018
8
שטרנברג מיכאלסטודנטים יהודים ישראלים נפגשים עם נרטיבים פלסטיניים של הסכסוךפרופ' שפרה שגיא ופרופ' אפרת הוס2017
9
מג'לי כנאנה סיריןמצב סוציואקונומי, רמת מגע, תחושת קוהרנטיות ואסטרטגיות זהות ואקולטורציה: המקרה של מוסלמים ונוצרים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל.פרופ' שפרה שגיא ופרופ' גיא רוט2016
10
אלסייד חאלדתגובות רגשיות ללחץ ומשאבי התמודדות בקרב מתבגרים בדואים מיישובי קבע ומכפרים בלתי מוכרים בעקבות הריסת בתיםפרופ' שפרה שגיא ופרופ' ארנה בראון לבינסון2015
11
חדד נוימן ארנהתפקידם של דפוס ויסות רגשות וסגנון ניהול קונפליקט בניבוי מתירנות הוריתפרופ' שפרה שגיא ופרופ' גיא רוט2015
12
שרה הלרנשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית: הקשר בין משתנים אישיים ומוסדיים להישגים בלימודים ולעמדות ערכיותפרופ' שפרה שגיא ופרופ' יוסי יונה2015
13
ענאן סרורתחושת קוהרנטיות קהילתית, תפיסות הנרטיב הקולקטיבי ופתיחות לקבוצה "האחרת": המקרה של יחסי מוסלמים-נוצרים בישראלפרופ' שפרה שגיא2014
14
אלון אלדלמןתחושת קוהרנטיות ותקווה כמסבירות תגובות לחץ בקרב מתבגרים החשופים לירי טילים: מצב לחץ כרוני לעומת מצב לחץ כרוני-אקוטיפרופ' שפרה שגיא ופרופ' ארנה בראון לבינסון2013
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...