Stundu saraksts 2017./2018.m.g. MARTS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCK
1
ATJAUNOTSSIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS STUNDU SARAKSTS 2017./2018. MĀCĪBU GADAM10.-12.kl.
stundu laiki
SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS STUNDU SARAKSTS 2017./2018. MĀCĪBU GADAM
2
04.06.2018. 8:597.a7.b7.c8.a8.b8.c9.a9.b9.c10.a04.06.2018. 8:5910.b10.c10.d11.a11.b11.c11.d12.a12.b12.c
3
P
I
R
M
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Bērziņa Santa23-26 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Millere Anita
20-07/20-03
Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 f|Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Ķīmija Eglīte Zane23-18P
I
R
M
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Programmēšanas pamati-1 Zariņš Pēteris23-15 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Vēsture Romanovska Inta21-26 Angļu valoda-2 Dvinska InetaFranču valoda-1 Zvaigzne Linda
21-19/21-18
Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Vēsture Berga Inese21-22 s|Ķīmija Brakovska Ilona23-22Apine Kristīne
4
29:00-9:40 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Bērziņa Santa23-26 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Millere Anita
20-07/20-03
Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Janule Inta23-2929:00-9:40 Programmēšanas pamati-1 Zariņš Pēteris23-15 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Bukins Jānis22-24 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Angļu valoda-2 Dvinska InetaFranču valoda-1 Zvaigzne Linda
21-19/21-18
Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Šulte Normunds Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Angļu valoda-1 Bērziņa DainaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
23-31/22-18
Berga Inese
5
39:45-10:25 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne
20-07/20-03
Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Angļu valoda Ivanova Irēna22-1839:45-10:25 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Vēsture Berga Inese21-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Franču valoda-2 Zvaigzne LindaAngļu valoda-1 Bērziņa Daina
21-18/23-31
Latviešu valoda Janule Inta23-29 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Ekonomika Saušs Alfons23-28Bērziņa Daina
6
410:30-11:10 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne
20-07/20-03
Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Bioloģija Ulāne Dace22-14 Matemātika Zariņš Pēteris23-26410:30-11:10 Sports Vīksna Anda Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Franču valoda-2 Zvaigzne LindaAngļu valoda-1 Bērziņa Daina
21-18/23-31
Latviešu valoda Janule Inta23-29 Fizika Bukins Jānis22-24 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Vēsture Berga Inese21-22 Sports-1 Šulte NormundsSports-2 Lapacinska InetaBrakovska Ilona
7
511:20-12:00 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Sports Vīksna Anda Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Fizika Bukins Jānis22-24511:20-12:00 Angļu valoda Bērziņa Daina23-31 Krievu valoda Vilka Lāse23-33 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Filozofija Ūdre Anita22-35 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Franču valoda Zvaigzne LindaBioloģija Ulāne Dace
21-18/22-14
Bukins Jānis
8
612:30-13:10 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Pasaules vēsture Berga Inese21-22 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Ķīmija Eglīte Zane23-22 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira22-17/21-15 Vēsture Romanovska Inta21-26612:10-12:50 Angļu valoda Bērziņa Daina23-31 Sports Vīksna Anda Franču valoda Zvaigzne Linda21-18 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaProgrammēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris
22-18/23-15
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sports Lapacinska Ineta Latviešu valoda Janule Inta23-29 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32Celmiņa Iveta
9
713:20-14:00 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Bioloģija Ulāne Dace22-20 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
22-17/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03713:20-14:00 Vēsture Berga Inese21-22 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Fizika Bukins Jānis22-24 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-18/23-31
Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Ekonomika Saušs Alfons23-28 Sports Šulte Normunds Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Franču valoda Zvaigzne Linda21-18 Vēsture Romanovska Inta21-26Krimans Daniels
10
814:05-14:45 Audzināšana Ivanova Irēna22-18 Audzināšana Upīte-Dambīte Indra21-42 Audzināšana Dvinska Ineta21-19 Audzināšana Apine Kristīne20-03 Audzināšana Jēkabsone Daiga21-41 Audzināšana Kursīte Inta22-20 Audzināšana Millere Anita20-07 Audzināšana Koļesnikova Ilze22-14 Audzināšana Celmiņa Iveta22-33 Sports Vīksna Anda814:05-14:45 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Fizika Bukins Jānis22-24 Programmēšanas pamati-1 Zariņš PēterisAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
23-15/23-31
Vēsture Berga IneseBioloģija Ulāne Dace
21-22/23-18
Vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Franču valoda Zvaigzne Linda21-18 Politika Ūdre Anita22-35Dvinska Ineta
11
914:50-15:30 Audzināšana Romanovska Inta21-26914:50-15:30 Audzināšana Vīksna Anda21-43 Audzināšana Brakovska Ilona23-22 Audzināšana Vilka Lāse23-33 Audzināšana Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Audzināšana Langenfelde Aira21-15 Audzināšana Vārpiņa Iveta22-17 Audzināšana Janule Inta23-29 Audzināšana Berga Inese21-22 Audzināšana Ūdre Anita22-35 Audzināšana Saušs Alfons23-28Ivanova Irēna
12
O
T
R
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Latviešu valoda Bērziņa Santa23-33 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Angļu valoda-1 Vārpiņa Ivetaf|Datorika-2 Kanbergs Gunārs
22-17/23-12
Ķīmija Brakovska Ilona23-22 f|Matemātika Viļuma Ārija22-34 f|Datorika Zariņš Pēteris23-15 Vēsture Romanovska Inta21-26O
T
R
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Franču valoda Zvaigzne Linda21-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Politika Ūdre AnitaFizika Bukins Jānis
22-35/22-24
s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Siliņa Vaira22-14 Ekonomika Saušs Alfons23-28 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Langenfelde Aira
21-16/21-15
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Langenfelde Aira
21-18/21-15
Vācu valoda Langenfelde Aira21-15Janule Inta
13
29:00-9:40 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Bērziņa Santa23-33 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-32/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-32/21-18
Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Bioloģija Ulāne Dace23-18 Matemātika Viļuma Ārija22-34 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Sports Vīksna Anda29:00-9:40 Ekonomika Saušs Alfons23-28 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Franču valoda Zvaigzne Linda21-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Fizika Bukins Jānis22-24 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Dvinska Ineta
22-18/21-19
Vēsture (papild.) Romanovska IntaĶīmija Brakovska Ilona
21-26/23-22
Jēkabsone Daiga
14
39:45-10:25 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Mūzika Mudule Inga21-43 Matemātika Zariņš Pēteris23-2639:45-10:25 Sports Vīksna Anda Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Angļu valoda-2 Dvinska InetaFranču valoda-1 Zvaigzne Linda
21-19/21-22
Matemātika Viļuma Ārija22-34 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Fizika Bukins Jānis22-24 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Filozofija Ūdre Anita22-35
Kanbergs Gunārs
15
410:30-11:10 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne
20-07/20-03
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Vizuālā māksla Tikums Raits23-35 Sports Vīksna Anda Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 f|Datorika-1 Kanbergs GunārsAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
23-12/21-15
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-32/23-33
Mūzika Mudule Inga21-43 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla23-32/21-18 Latviešu valoda Janule Inta23-29410:30-11:10 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Matemātika Viļuma Ārija22-34 Politika Ūdre Anita22-35 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
21-19/22-18
Fizika Bukins Jānis22-24 Franču valoda Zvaigzne LindaBioloģija Ulāne Dace
21-22/23-18
Koļesnikova Ilze
16
511:20-12:00 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne
20-07/20-03
Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Angļu valoda-1 Vārpiņa Ivetaf|Datorika-2 Kanbergs Gunārs
22-17/23-12
Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra21-16/23-32511:20-12:00 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-32
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
23-33/23-32
Ķīmija Eglīte Zane23-18 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Latviešu valoda Janule Inta23-29 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Matemātika Viļuma Ārija22-34
Komorkoviča Alla
17
612:30-13:10 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-32/21-18
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-32/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-32/23-33
Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Bioloģija Ulāne Dace22-20 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18612:10-12:50 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Fizika Bukins Jānis22-24 Dabaszinības Brakovska IlonaĶīmija Eglīte Zane
23-18/23-22
Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze23-29 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Vēsture Romanovska Inta21-26
Langenfelde Aira
18
713:20-14:00 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze23-29 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 f|Ķīmija Eglīte Zane23-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18713:20-14:00 Programmēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris23-15 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-32
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-32
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
23-33/23-32
Informātika-2 Kanbergs Gunārs23-12 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Franču valoda Zvaigzne Linda21-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32
Lapacinska Ineta
19
814:05-14:45 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārs23-12 Bioloģija Ulāne Dace22-14 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28814:05-14:45 Programmēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris23-15 Krievu valoda Vilka Lāse23-33 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Vēsture Romanovska Inta21-26 Ģeogrāfija Koļesnikova IlzeFizika Bukins Jānis
23-29/22-24
Ķīmija Eglīte Zane23-18 s|Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Krievu valoda Komorkoviča Alla21-18Meldere Dzintra
20
914:50-15:30 f|Franču valoda Zvaigzne Linda21-22914:50-15:30 Millere Anita
21
T
R
E
Š
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze23-26 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-32/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-32/21-18
Fizika Lapiņa Solvita22-20 Mūzika Mudule Inga21-43 Matemātika Viļuma Ārija22-34 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Programmēšanas pamati-1 Zariņš Pēteris23-15T
R
E
Š
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Angļu valoda Bērziņa Daina23-31 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Informātika-1 Kanbergs Gunārs23-12 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Siliņa Vaira22-14 Fizika Bukins Jānis22-24 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32Mudule Inga
22
29:00-9:40 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze23-26 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Mūzika Mudule Inga21-43 f|Angļu valoda-1 Dvinska Inetaf|Angļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Fizika Krimans Daniels23-22 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Programmēšanas pamati-1 Zariņš Pēteris23-1529:00-9:40 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Rampāne Baiba21-40 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Bukins Jānis22-24 s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Siliņa Vaira22-14 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Vēsture Berga Inese21-22 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Angļu valoda-1 Bērziņa DainaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
23-31/22-18
Rampāne Baiba
23
39:45-10:25 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-32/21-18
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-32/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-32/23-33
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Sports Vīksna Anda Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira22-17/21-15 Fizika Bukins Jānis22-2439:45-10:25 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Vēsture Romanovska Inta21-26 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-15/23-12
Latviešu valoda Janule Inta23-29 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze23-28 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Angļu valoda-1 Bērziņa DainaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
23-31/22-18
Rišē Valentīna
24
410:30-11:10 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Mūzika Mudule Inga21-43 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Fizika Krimans Daniels22-20 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira22-17/21-15 Matemātika Zariņš Pēteris23-26410:30-11:10 Fizika Bukins Jānis22-24 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-32
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-32
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
23-33/23-32
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Informātika-1 Lapiņa SolvitaInformātika-2 Kanbergs Gunārs
23-12/23-15
Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Matemātika Viļuma Ārija22-34
Romanovska Inta
25
511:20-12:00 Mūzika Mudule Inga21-43 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-32/23-33
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla23-32/21-18 Matemātika Zariņš Pēteris23-26511:20-12:00 Fizika Bukins Jānis22-24 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Ģeogrāfija Koļesnikova IlzeĢeogrāfija Saušs Alfons
22-14/23-28
Matemātika Viļuma Ārija22-34 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Vēsture Berga Inese21-22 Dabaszinības Brakovska IlonaFizika Krimans Daniels
23-22/22-20
Sausiņa Līga
26
612:30-13:10 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Sports Vīksna Anda Krievu valoda-1 Rišē ValentīnaKrievu valoda-2 Komorkoviča Alla
21-16/21-18
Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Fizika Krimans Daniels22-20 Latviešu valoda Janule Inta23-29612:10-12:50 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Bioloģija Ulāne Dace23-18 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-18/23-31
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sports Lapacinska Ineta Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Ekonomika Saušs Alfons23-28 Fizika Bukins Jānis22-24 Filozofija Ūdre Anita22-35Saušs Alfons
27
713:20-14:00 Datorika-1 Kanbergs GunārsDatorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Sports Šulte Normunds Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Vēsture Romanovska Inta21-26713:20-14:00 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Sports Vīksna Anda Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Politika Ūdre Anita22-35 Fizika Krimans Daniels22-20 Fizika Bukins Jānis22-24 Vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Dvinska Ineta
22-18/21-19
Krievu valoda Komorkoviča Alla21-18Siliņa Vaira
28
814:05-14:45 Fizika Lapiņa Solvita22-20 f|Matemātika Rampāne Baiba21-40 f|Datorika Zariņš Pēteris23-15 Sports Vīksna Anda814:05-14:45 Vēsture Berga Inese21-22 s|Angļu valoda-1 (speckurss) Vārpiņa Ivetas|Angļu valoda-2 (speckurss) Bērziņa Daina
22-17/23-31
Informātika-1 Kanbergs Gunārs23-12 Sports Šulte Normunds Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Langenfelde Aira
21-16/21-15
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Langenfelde Aira
21-18/21-15
Vācu valoda Langenfelde Aira21-15Šulte Normunds
29
914:50-15:30 914:50-15:30 Tikums Raits
30
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-32/21-18
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-32/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-32/23-33
Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Bukins Jānis22-24C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Ekonomika Zlaugotne Inese23-15 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Dabaszinības Brakovska IlonaĶīmija Eglīte Zane
23-22/23-18
Informātika-2 Kanbergs Gunārs23-12 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Dvinska Ineta
22-18/21-19
Politika Ūdre Anita22-35Ulāne Dace
31
29:00-9:40 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Mūzika Mudule Inga21-43 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne20-07/20-03 Ķīmija Eglīte Zane23-1829:00-9:40 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-15/23-12
Vēsture Romanovska Inta21-26 Vēsture Berga Inese21-22 Matemātika Viļuma Ārija22-34 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Šulte Normunds Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Dvinska Ineta
22-18/21-19
Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32
Upīte-Dambīte Indra
32
39:45-10:25 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Mūzika Mudule Inga21-43 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Krievu valoda-1 Rišē ValentīnaKrievu valoda-2 Komorkoviča Alla
21-16/21-18
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne20-07/20-03 Bioloģija Sausiņa Līga22-1439:45-10:25 Fizika Bukins Jānis22-24 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-15/23-12
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Ķīmija Eglīte Zane23-18 Filozofija Ūdre Anita22-35 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32Ūdre Anita
33
410:30-11:10 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Datorika-1 Kanbergs GunārsDatorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Matemātika Rampāne Baiba21-40 Mūzika Mudule Inga21-43 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Pasaules vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra21-16/23-32410:30-11:10 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-32
Fizika Bukins Jānis22-24 Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
23-33/23-32
Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Ekonomika Saušs Alfons23-28 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Matemātika Viļuma Ārija22-34Vārpiņa Iveta
34
511:20-12:00 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Zariņš Pēteris23-26511:20-12:00 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Fizika Bukins Jānis22-24 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-32
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-32
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
23-33/23-32
Sports Šulte Normunds Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
21-19/22-18
Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Matemātika Viļuma Ārija22-34Vilka Lāse
35
612:30-13:10 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne
20-07/20-03
Ķīmija Eglīte Zane23-18 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Sports Lapacinska Ineta Matemātika Rampāne Baiba21-40 Matemātika Viļuma Ārija22-34 Sports Šulte Normunds Matemātika Zariņš Pēteris23-26612:10-12:50 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Lapiņa Solvita
23-15/23-12
Filozofija Ūdre AnitaFizika Bukins Jānis
22-35/22-24
Vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
21-19/22-18
Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Krievu valoda Komorkoviča Alla21-18Viļuma Ārija
36
713:20-14:00 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Mājturība un tehnoloģijas-1 Millere AnitaMājturība un tehnoloģijas-2 Apine Kristīne
20-07/20-03
Fizika Lapiņa Solvita22-20 Angļu valoda-1 Dvinska Inetaf|Datorika-2 Kanbergs Gunārs
21-19/23-12
Pasaules vēsture Berga Inese21-22 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-32/23-33
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla23-32/21-18 Programmēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris23-15713:20-14:00 Angļu valoda Bērziņa Daina23-31 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Ekonomika Saušs Alfons23-28 Matemātika Rampāne Baiba21-40 Politika Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Vēsture Romanovska Inta21-26Vīksna Anda
37
814:05-14:45 f|Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 f|Matemātika Viļuma Ārija22-34 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Programmēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris23-15814:05-14:45 Politika Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Informātika-1 Kanbergs Gunārs23-12 s|Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Sports-1 Šulte NormundsSports-2 Lapacinska InetaLapiņa Solvita
38
914:50-15:30 914:50-15:30 Vuškāne Inguna
39
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Sports Lapacinska Ineta Latviešu valoda Bērziņa Santa21-40 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-32/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-32/21-18
f|Datorika-1 Kanbergs GunārsAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
23-12/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 f|Datorika Zariņš Pēteris23-15 Ekonomika Saušs Alfons23-28P
I
E
K
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Bukins Jānis22-24 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vēsture Berga Ineses|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Ulāne Dace
21-22/23-18
Fizika Krimans Daniels22-20 Latviešu valoda Janule Inta23-29 s|Literatūra Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Angļu valoda-1 Bērziņa DainaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
23-31/22-18
Zariņš Pēteris
40
29:00-9:40 Sports Lapacinska Ineta Sports Šulte Normunds Latviešu valoda Bērziņa Santa21-40 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-03/20-04
Sports Vīksna Anda Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Matemātika Viļuma Ārija22-34 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda Ivanova Irēna22-1829:00-9:40 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vēsture Berga Inese21-22 Fizika Krimans Daniels22-20 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Franču valoda Zvaigzne LindaĶīmija Brakovska Ilona
21-18/23-22
Zīriņa-Eglīte Ilze
41
39:45-10:25 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Sports Šulte Normunds Sports Lapacinska Ineta Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-03/20-04
Bioloģija Ulāne Dace23-18 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Fizika Krimans Daniels22-20 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra21-16/23-3239:45-10:25 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-32
Sports Vīksna Anda Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
23-33/23-32
Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Angļu valoda-2 Dvinska InetaAngļu valoda-1 Bērziņa Daina
21-19/23-31
Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Fizika Bukins Jānis22-24 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Matemātika Viļuma Ārija22-34Zvaigzne Linda
42
410:30-11:10 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Latviešu valoda Bērziņa Santa21-40 Sports Lapacinska Ineta Sports Vīksna Anda f|Datorika-1 Kanbergs GunārsAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
23-12/21-15
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Fizika Krimans Daniels22-20 Matemātika Viļuma Ārija22-34 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Latviešu valoda Janule Inta23-29410:30-11:10 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Bioloģija Ulāne Dace23-18 Fizika Bukins Jānis22-24 Franču valoda-2 Zvaigzne LindaAngļu valoda-1 Bērziņa Daina
21-18/23-31
Vēsture Romanovska Inta21-26 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Vēsture Berga Inese21-22 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32Zlaugotne Inese
43
511:20-12:00 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Bērziņa Santa21-40 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Latviešu valoda Vilka Lāse23-33 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Ģeogrāfija Saušs Alfons23-28 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Millere Anita
20-07/20-03
Fizika Krimans Daniels22-20 Latviešu valoda Janule Inta23-29511:20-12:00 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
Fizika Bukins Jānis22-24 Dabaszinības Brakovska IlonaBioloģija Ulāne Dace
23-22/23-18
Matemātika Viļuma Ārija22-34 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Ivanova Irēna
21-19/22-18
Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Sports-1 Šulte NormundsSports-2 Lapacinska InetaBērziņa Santa
44
612:30-13:10 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze21-42 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Latviešu valoda Bērziņa Santa21-40 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Krievu valoda-1 Rišē ValentīnaKrievu valoda-2 Komorkoviča Alla
21-16/21-18
Bioloģija Ulāne Dace23-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Millere Anita
20-07/20-03
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Fizika Bukins Jānis22-24612:10-12:50 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Krievu valoda Vilka Lāse23-33 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Sports Lapacinska Ineta Vēsture Berga Inese21-22 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Šulte Normunds Ekonomika Saušs Alfons23-28 Dabaszinības Brakovska IlonaFizika Krimans Daniels
23-22/22-34
Eglīte Zane
45
713:20-14:00 Latviešu valoda Bērziņa Santa21-40 f|Angļu valoda-1 Dvinska Inetaf|Angļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Fizika Lapiņa Solvita22-20 Sports Lapacinska Ineta Sports Šulte Normunds Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Bioloģija Sausiņa Līga22-14713:20-14:00 Vēsture Berga Inese21-22 Ekonomika Saušs Alfons23-28 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-18/23-31
Informātika-2 Kanbergs Gunārs23-12 Latviešu valoda Janule Inta23-29 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze21-42 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Fizika Bukins Jānis22-24 Dabaszinības Brakovska IlonaFizika Krimans Daniels
23-22/22-34
Kursīte Inta-
46
814:05-14:45 f|Datorika-2 Kanbergs Gunārs23-12 f|Datorika Zariņš Pēteris23-15 Sports Šulte Normunds 814:05-14:45 Sports Vīksna Anda Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Langenfelde Aira
21-16/21-15
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Langenfelde Aira
21-18/21-15
Vācu valoda Langenfelde Aira21-15
47
914:50-15:30 914:50-15:30
48
Saraksts ir elektroniski pieejams skolas mājaslapā - sadaļā "mācības"
49
ATJAUNOTS
50
2018.4.6 08:59:24
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2018.15.6 18:20:04
62
2018.15.6 18:20:04
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...