LICH CHI TIET HK I-2019-2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Các lớp Điều dưỡng 12A, 12B, 13, 14 liên hệ Khoa Điều dưỡng để có lịch chi tiết (trừ các buổi thi, sinh hoạt lớp, nghỉ lễ là chung toàn trường
2
Giảng đường lý thuyết được phân theo thứ tự ưu tiên: máy chiếu, tầng thấp trước... theo số lượng từng buổi
3
Các lớp Điều dưỡng học lý thuyết ở các GĐ D11, D12, D13 và D21.
4
Các buổi thực hành sinh viên theo hướng dẫn của Khoa
5
Tên các học phần xem ở sheet Ten hoc phan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...