ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพและคุณวุฒิ
2
ประเภทบุคลากรวิทยฐานะวุฒิการศึกษารวมทั้งสิ้น
3
ปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาตรีกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกกำลังศึกษาต่อปริญญาโท
4
ต่างประเทศ
ในประเทศต่างประเทศในประเทศ
5
1. ผู้บริหาร
6
1.1 ผู้อำนวยการชำนาญการ
7
ชำนาญการพิเศษ
8
เชี่ยวชาญ
9
เชี่ยวชาญพิเศษ
10
1.2 รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
11
ชำนาญการพิเศษ
12
เชี่ยวชาญ
13
2. ครูครูผู้ช่วย
14
ครู คศ.1
15
ชำนาญการ
16
ชำนาญการพิเศษ
17
เชี่ยวชาญ
18
เชี่ยวชาญพิเศษ
19
3. เจ้าหน้าที่
20
21
22
4. ลูกจ้าง
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...