แบบสำรวจพิกัดหมู่บ้าน277หมู่บ้านในอำเภอขุขันธ์ ปี 2556
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
รหัสหมู่ชื่ออำเภอหมู่ที่พิกัด ชื่อตำบลจังหวัดเขตรหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการตรวจสอบรายงาน
2
33050913ขุขันธ์13ตาปิ่นห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
3
33050902ขุขันธ์2หาดห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
4
33050901ขุขันธ์1สนวนห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
5
33050912ขุขันธ์12บกห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
6
33050914ขุขันธ์14ลุมพุกห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
7
33050903ขุขันธ์3พรานห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
8
33050911ขุขันธ์11สะอางค์ห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
9
33050910ขุขันธ์10ชำแระเหนือห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
10
33050909ขุขันธ์9ชำแระกลางห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
11
33050908ขุขันธ์8ชำแระตะวันตกห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
12
33050907ขุขันธ์7ตะแบกห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
13
33050906ขุขันธ์6เจ็กห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
14
33050904ขุขันธ์4เรียมห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
15
33050905ขุขันธ์5ภูมิห้วยเหนือศรีสะเกษ710930รพช.ขุขันธ์NOT OK
16
33052704ขุขันธ์414.647472,104.283897ละเบิกศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
17
33052702ขุขันธ์214.642427,104.295827สนวนตะวันตกศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
18
33052701ขุขันธ์114.632753,104.293982เคาะศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
19
33052705ขุขันธ์514.637019,104.277708ตาฮีงศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
20
33052703ขุขันธ์314.648022,104.305759สนวนตะวันออกศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
21
33052706ขุขันธ์614.659679,104.283523โนนศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
22
33052707ขุขันธ์714.634019,104.295076หนองทับศรีตระกูลศรีสะเกษ703374สอ.ต.ศรีตระกูล โนน หมู่ที่ 06OK
23
33052610ขุขันธ์1014.678424,104.217031หนองโพธิ์หนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
24
33052606ขุขันธ์614.667837,104.223983นิคมซอยกลางหนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
25
33052602ขุขันธ์214.687391,104.214628นิคมซอย 2หนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
26
33052601ขุขันธ์114.693451,104.206603นิคมซอย 1หนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
27
33052609ขุขันธ์914.679378,104.208834นิคมหนองฉลองหนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
28
33052607ขุขันธ์714.665014,104.217718นิคมสายเอกหนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
29
33052604ขุขันธ์414.670619,104.221752นิคมซอย 4หนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
30
33052603ขุขันธ์314.676929,104.214327นิคมซอย 3หนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
31
33052608ขุขันธ์814.703871,104.206989นิคมซอยศูนย์หนองฉลองศรีสะเกษ703373สอ.ต.หนองฉลอง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 06OK
32
33051510ขุขันธ์1014.653451,104.24283หนองปลาดุกนิคมพัฒนาศรีสะเกษ703372สอ.ต.หนองฉลอง ตรอย หมู่ที่ 05OK
33
33051502ขุขันธ์214.623783,104.244329สวายเพ็งนิคมพัฒนาศรีสะเกษ703372สอ.ต.หนองฉลอง ตรอย หมู่ที่ 05OK
34
33051509ขุขันธ์914.665533,104.232827ทุ่งตาลนิคมพัฒนาศรีสะเกษ703372สอ.ต.หนองฉลอง ตรอย หมู่ที่ 05OK
35
33051506ขุขันธ์614.639043,104.238292นิคมเขต 7นิคมพัฒนาศรีสะเกษ703372สอ.ต.หนองฉลอง ตรอย หมู่ที่ 05OK
36
33051505ขุขันธ์514.658163,104.237423นิคมซอย 6นิคมพัฒนาศรีสะเกษ703372สอ.ต.หนองฉลอง ตรอย หมู่ที่ 05OK
37
33052605ขุขันธ์514.662575,104.249579ตรอยหนองฉลองศรีสะเกษ703372สอ.ต.หนองฉลอง ตรอย หมู่ที่ 05OK
38
33052505ขุขันธ์514.750025,104.299025หนองกาดลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
39
33052504ขุขันธ์414.758242,104.297415กลางลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
40
33052503ขุขันธ์314.770048,104.300956กะเจาลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
41
33052507ขุขันธ์714.761603,104.293789ยางลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
42
33052509ขุขันธ์914.763512,104.283382วิทย์ลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
43
33052511ขุขันธ์1114.761354,104.285141ลมศักดิ์ลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
44
33052506ขุขันธ์614.748178,104.297844หนองกาดน้้อยลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
45
33052502ขุขันธ์214.780318,104.294282อาทิิลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
46
33052501ขุขันธ์114.771501,104.290227ทุ่งศัักดิ์ลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
47
33052508ขุขันธ์814.76152,104.283618จันลมลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
48
33052510ขุขันธ์1014.765836,104.26701บกลมศักดิ์ศรีสะเกษ703371สอ.ต.ลมศักดิ์ วิทย์ หมู่ที่ 02OK
49
33052408ขุขันธ์814.872735,104.225288ฮ่่องธาตุกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
50
33052402ขุขันธ์214.868665,104.266357กฤษณาตะวันตกกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
51
33052401ขุขันธ์114.864019,104.269297กฤษณากฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
52
33052412ขุขันธ์1214.890357,104.236735หนองเข็งน้อยตะวันตกกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
53
33052411ขุขันธ์1114.88763,104.289295อะลางกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
54
33052410ขุขันธ์1014.889952,104.237829หนองเข็งน้อยกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
55
33052413ขุขันธ์1314.883316,104.271056บุตาดกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
56
33052407ขุขันธ์714.880424,104.239621หนองเข็งกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
57
33052409ขุขันธ์914.85717,104.22724ตารงค์กฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
58
33052406ขุขันธ์614.876908,104.29157ธาตุจังเกากฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
59
33052405ขุขันธ์514.889413,104.260756พอกกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
60
33052404ขุขันธ์414.88959,104.274446สวัสดีกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
61
33052403ขุขันธ์314.878464,104.261271พรมแสงกฤษณาศรีสะเกษ703370สอ.ต.กฤษณา กฤษณา หมู่ที่ 02OK
62
33052201ขุขันธ์114.717600,104.180142แทรงห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
63
33052202ขุขันธ์214.711539,104.171687ราษีพัฒนาห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
64
33052203ขุขันธ์314.694116,104.152204บุตาฮีห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
65
33052204ขุขันธ์414.705573,104.139887คะนาสามัคคีห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
66
33052205ขุขันธ์514.715929,104.125392เสลาห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
67
33052206ขุขันธ์614.722487,104.121552นาก๊อกห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
68
33052207ขุขันธ์714.725154,104.132870นาก๊อกตะวันออกห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
69
33052208ขุขันธ์814.704421,104.103806ยางชุมภูมิตำรวจห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
70
33052209ขุขันธ์914.714507,104.130210ขนุนตาหวังห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
71
33052210ขุขันธ์1014.714870,104.179991หนองก๊อกห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
72
33052211ขุขันธ์1114.719654,104.181515แทรงเหนือห้วยสำราญศรีสะเกษ703369สอ.ต.ห้วยสำราญ นาก๊อก หมู่ที่ 06OK
73
33052107ขุขันธ์714.868934,104.149593เศวตสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
74
33052106ขุขันธ์614.862547,104.159786หว้าสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
75
33052105ขุขันธ์514.864786,104.207078สระบานสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
76
33052104ขุขันธ์414.869619,104.186265ศาลาสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
77
330521010ขุขันธ์1014.868934,104.149593เริงรมย์สำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
78
33052108ขุขันธ์814.850123,104.14204กระโพธิ์สำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
79
33052117ขุขันธ์1714.871506,104.187316ศาลาเหนือสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
80
33052116ขุขันธ์1614.886666,104.147898สำโรงสามัคคีสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
81
33052103ขุขันธ์314.871796,104.165343โนนดู่สำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
82
33052113ขุขันธ์1314.886935,104.147126สำโรงเหนือสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
83
33052115ขุขันธ์1514.884903,104.147147หนองคลองสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
84
33052114ขุขันธ์1414.878868,104.199139นาทุ่งพัฒนาสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
85
33052101ขุขันธ์114.884716,104.148027สำโรงตาเจ็นสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
86
33052112ขุขันธ์1214.87049,104.207443สนวนสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
87
33052111ขุขันธ์1114.86012,104.170042อำนาจเจริญสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
88
33052102ขุขันธ์214.895354,104.145109ทะลุโนนม่วงสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
89
33052109ขุขันธ์914.880299,104.165408โนนสายสำโรงตาเจ็นศรีสะเกษ703368สอ.ต.สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01OK
90
33050107ขุขันธ์714.6794225480764,104.059525430202บ่อทองปราสาทศรีสะเกษ703367สอ.ต.ปราสาท บ่อทอง หมู่ที่ 07OK
91
33051808ขุขันธ์814.6589627088443,104.05454725027สะพานปราสาทศรีสะเกษ703367สอ.ต.ปราสาท บ่อทอง หมู่ที่ 07OK
92
33051807ขุขันธ์714.6858234770751,104.04602587223หนองไฮปราสาทศรีสะเกษ703367สอ.ต.ปราสาท บ่อทอง หมู่ที่ 07OK
93
33051809ขุขันธ์914.723961,104.017353เสรีปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
94
33051802ขุขันธ์214.722466,104.024734มะขามปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
95
33051801ขุขันธ์114.729356,104.019327ปราสาทปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
96
33051805ขุขันธ์514.736121,104.029284หนองสะแกสนปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
97
33051804ขุขันธ์414.740708,104.029284โคกเพร็กปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
98
33051803ขุขันธ์314.726368,104.007783กันโทรกปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
99
33051806ขุขันธ์614.706756,104.029026สกุลปราสาทศรีสะเกษ703366สอ.ต.ปราสาท ปราสาท หมู่ที่ 01OK
100
33051709ขุขันธ์914.807081,104.128715โนนสำราญโคกเพชรศรีสะเกษ703365สอ.ต.โคกเพชรพัฒนา โคกเพชร หมู่ที่ 01OK
Loading...