რეგიონები 2017-2 : რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2017