קהילת אחוה - שיבוץ קריאות, דבר תורה, פתיחה
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
תאריךפרשההערותראשוןשנישלישירביעיחמישישישישביעימפטירמפטיר מיוחדדבר תורהפותחיםקידושמוז
2
22-Feb-20משפטיםשבת מברכין (אדר), שקליםיובל הרפזאיתן ברטשי בירןניתאי אופירספי הרשנהורןשמחה ארונסוןערן אגמוןערן אגמוןשקליםיוסי פרידאפרים וולפרטספי הרשנהורן
3
29-Feb-20תרומהאוהד תמריאוהד תמריאוהד תמריאוהד תמריאוהד תמריאוהד תמריאוהד תמריאוהד תמריארז ברטארז ברטניתאי ולנשטיין
4
7-Mar-20תצוהזכוראביתר הכהןדניאל וולפרטזכריה וולפרטסער הר-חןאפרים וולפרטסער הר-חןנתנאל וולפרטנתנאל וולפרטזכורמיכאל איפרגןגיל דיזנדרוקספי מי-זהב
5
14-Mar-20כי תשאפרהאביתר הכהןדרור הר-חןערן אגמוןערן אגמוןערן אגמוןערן אגמוןערן אגמוןשקד פלרפרהישי קוםדגן זינגבויםעופר קלאוזנר
6
21-Mar-20ויקהל-פקודישבת מברכין (ניסן), החודשליגד סיימוןליגד סיימוןליגד סיימוןליגד סיימוןליגד סיימוןליגד סיימוןליגד סיימוןאביתר הכהןהחודשמשה בסולדניאל וילרערן אגמון
7
28-Mar-20ויקראאביתר הכהןשמוליק תמרידרור הר-חןיוסי פרידערן אגמוןשי בירןשמחה ארונסוןדרור הר-חןרועי אופירדרור הר-חןעשי קרפיול
8
4-Apr-20צושבת הגדולאיתן אברמיכאל איפרגןאפרים וולפרטשמוליק תמריעידו אילוביץדרור הר-חןדרור הר-חןדרור הר-חןרועי אופירספי הרשנהורןרון חן
9
9-Apr-20פסחפסחעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןשי הרפזפסחחיים אילוביץרועי אופיר
10
11-Apr-20שבת חוהמ"ע פסחפסחעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןעדו אגמוןשי הרפזשבת חוהמ"ע פסחיובל הרפזשמחה ארונסון
11
15-Apr-20שביעי של פסחשקד פלרשקד פלרשקד פלרשקד פלרשקד פלר00שי הרפזשביעי של פסחיוסי פרידשמואל פישמן
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100