ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ลำดับคำนำหน้าชือ- นามสกุลหน่วยงาน/สังกัดจังหวัดชื่อผลงานลิงค์ส่งงานหมดเวลาส่งงาน 17.00 น.(ตรวงงาน) วิทยากรประกาศรางวัล 3 รางวัล ส่งที่อยู่ที่ https://www.facebook.com/comed50ลิงค์ไฟล์ประกอบการอบรม@
2
1นายกิตติทัช สืบธรรมกูรสช.ลำปางสัตว์โลกหรรษา GEG Thailandhttps://edu.cospaces.io/ZWT-QZJhttps://cospaces.io/edu/ เว็บไซต์ cospces
3
2นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์สพฐ.พังงานู๋ปุ่นกะเฉินหลงhttps://edu.cospaces.io/YJL-UUWhttps://drive.google.com/drive/folders/10DaMO41D2xcjcSF-8LMxTwBW7oCg8CMO?usp=sharing
4
3นางขาณิภา ใจหาญอปท.ระนองgoogle drive ไฟล์ทั้งหมด ประกอบการอบรม
5
4นายพัทยา จันโทกุลสอศ.กรุงเทพมหานคร--https://www.findsounds.com/ เว็บไซต์ โหลดเสียงสัตว์ต่างๆ
6
5นายพิษณุกร แก้วนาคสพฐ.เชียงราย--https://mp3cut.net/th/ เว็บไซต์ตัดเสียง MP3
7
6นางสาวปัทมปาณี แวงวรรณสพฐยโสธรWinter is cominghttps://edu.cospaces.io/LED-GDEdddhttps://www.tinkercad.com เว็บไซต์ออกแบบ 3D
8
7นางสาวเฌอมาลย์ คำหล้าสพฐ https://docs.google.com/presentation/d/1AUhv5I7p9EWG1jXdDs5l5ScHYePg_xdY26LERRfgVWE/edit?usp=sharing ไฟล์ประกอบการอบรม ***
9
8นายธัญยรัตน์ พลเดชสพฐเชียงใหม่อวกาศhttps://edu.cospaces.io/PMH-WLAhttps://youtube.com/playlist?list=PLwVby6khJkrpdQ107slpx5qCmfyXidshc วิดีโอแนะนำการสร้างสรรค์ผลงาน 50 ตอน *****
10
9นายคุณากร สุวรรณ์สพฐ.ตากanimal funny GEG Thailandhttps://edu.cospaces.io/HGH-XDVลิงค์ลงทะเบียน และรับเกียรติบัตร เปิดลงทะเบียน เวลา 15.00 น. - 16.00 น.
11
10นางสาวชนิตา ผิวดีสพฐกระบี่สัตว์โลกหรรษาGEGhttps://edu.cospaces.io/STD-JRZ
12
11นางเบญจมาศ เสคะสูตรสชชลบุรี
13
12นายชัยวุฒิ กระวีพันธ์สศศ.นครศรีธรรมราชhttps://sites.google.com/view/gegapacthailand/2022-geg-thailand-live-event-2022?authuser=0
14
13นางพรีรัตน์ เพชรแก้วอปท.https://edu.cospaces.io/RLD-EXQ
15
14นางสาวชนากาญจน์ สินชูสพฐสระบุรีลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S6
16
15นางสาวรัตน์นรี วโรสุขสพม.นศนครศรีธรรมราช
17
16นางเรวดี เอ้งฉ้วนสช.สงขลาI ❤️ WInter!https://edu.cospaces.io/SLF-YDJรับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S6
18
17ว่าที่ ร.ต.หญิงเกตุกัญจภรณ์ นวลคำสพฐ.สระเเก้ว
19
18นางกาญจนา ประสาทศิลป์สพฐ.ตาก
20
19นายนราชัยสพฐ.ยโสธรเมืองมหัศจรรย์https://edu.cospaces.io/QAG-LYU
21
20นายภูสิทธิ เกิดศิริสพฐสระบุุรี
22
21
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
รัตน์ชนีพร ถาน้อยสพฐ.ลำปาง
23
22นางสาวนิภาพรรณ ต่อสติสพฐ.ลำปางสัตว์โลกน่ารักhttps://edu.cospaces.io/GRZ-RVR
24
23นายกนิษนันทร์ ใจบุญสพฐ.เชียงใหม่
25
24นางเยาวนาฏ เริ่มศรีสพฐ.สกลนครดินแดนสัตว์โลกhttps://edu.cospaces.io/APB-XUA
26
25นางสาวธนภร บุตรดีสพฐพระนครศรีอยุธยา
27
26นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์สพฐ.บุรีรัมย์
28
27นางสาวจุฑามาส ไชยโยสพฐระยองสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์น่ารักhttps://edu.cospaces.io/ESL-QMDhttps://edu.cospaces.io/KEK-YHF
29
28เด็กชายณพิชญ์ อนุกูลพรีเมียร์นนทุบรีพรีเมียร์คนหล่อhttps://edu.cospaces.io/TTJ-BPBhttps://edu.cospaces.io/SGS-UTA
30
29นางกัลยารัตน์สพฐ.บุรีรัมย์พิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช picharat29@gmail.com ส่งงานค่ะ
31
30นางสาวชฎาพร เตชะนอกสพฐ.ชลบุรี
32
31นางสุชีรา ศศิวรเดชสพฐ.ระยองหิมะhttps://edu.cospaces.io/GNQ-UMW
33
32นางสาวพรฉวี นาครินทร์สพฐ.ศรีสะเกษโลกคิงคองhttps://edu.cospaces.io/WND-UEGขั้นตอนการโหลดเกียรติบัตร
34
33นางวิรมณ หาญสุวรรณสพมบุรีรัมย์
35
34นายจิรพล ศศิวรเดชสพฐ.ระยอง
36
35นายธีรพล พรหมจันทร์สพฐ.ระยอง
37
36นางสาวชนิตา วันสวัสดิ์สพฐ.ชลบุรี
38
37นายอัษฎา ปราศัยสพฐ.ระยอง
39
38นางสาวสุภาวดี อุตมะสพฐ.ชลบุรี
40
39นางสาวเมษา สามนนท์เชียงใหม่--
41
40นางสาวนางสาวสุทธิกานต์ พันชนะสพม.สระบุรี
42
41นายทรงพล ต่วนเทศกทมกทมhttps://edu.cospaces.io/NKS-LWK
43
42นายอำนวย ทวีสพม.นครราชสีมาสัตว์โลกหรรษา GEG THAILANDhttps://edu.cospaces.io/BMQ-NLT
44
43นางสาว
45
44นางสาวพิมพ์ใจ จ่ามูสพฐ.
46
45นางสาววรรณพร เลี่ยมสกุลสพฐ.กำแพงเพชรสัตว์โลกหรรษา https://edu.cospaces.io/SYG-RSN
47
46นางสาวฑิมพิกา ชมพงษ์สพฐ.ระยอง
48
47นางสาวอิสริยะภรณ์ เลารัตน์สพฐ.อุดรธานี
49
48นางสาว
50
49นางสาววันวิสา​ พืชผลสพฐ.ุสุราษฎร์​ธานี​ตัวอย่างผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2
51
50นางสาวรัตติกร สวาทชาติสพฐปทุมธานีhttps://edu.cospaces.io/MSP-XHN
52
51นางสาววิลาสินี เสมอสพฐพะเยาไดโนเสาร์หรรษาhttps://edu.cospaces.io/Studio/Space/rrxEMEuI3f6PwCrIhttps://edu.cospaces.io/VMF-FKC โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ผลงานของ ด.ช. นิติภัทร ศรีสวัสดิ์ ชั้น ม.2
53
52นางนิสา รัตนวงค์สพฐมุกดาหาร
54
53นางสาววศินา บุตรหล่อสพฐ.เชียงรายสัตว์โลกของเราhttps://edu.cospaces.io/SRE-DNAhttps://edu.cospaces.io/XGU-EJQ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ผลงานของ ด.ญ. กนิษฐา หัวข้อ ชั้น ม.2
55
54นางสาวดวงกมล ปาปะเขสพฐ.ปราจีนบุรี
56
55นางสาวมัสยา เรืองนาราบสพฐ.ชลบุรีhttps://edu.cospaces.io/LTC-DAK สวนสัตว์โลกยุคไดโนเสาร์ ผลงานของ ด.ญ. สุธาสินี พิศนอก ชั้น ม.2
57
56นางสาวมณัสวี มรกตสพฐ.ชุมพร
58
57นางสาวสมปรารถนา แจ่มถาวรสพฐ.https://edu.cospaces.io/TFU-HBN ท่องเที่ยวสระแก้ว ผลงานของ ด.ช. พนา ขันโมลี ชั้น ม.2
59
58นายชโลทร ปราบวงษาสพฐ.จันทบุรี
60
59นายณััฏฐ์ ปรางค์น้อยเทศบาลเมืองพัทลุง (อปท.)พัทลุงhttps://edu.cospaces.io/LRT-YQK ท่องจักวาล ผลงานของ ด.ช.พัฒน์ สงเสพ และด.ช. ธนชาติ ใจงาม ชั้น ม.2
61
60นางสาวฐิติรัตน์ สะเตียงบนสพฐ.สุรินทร์
62
61นางทัศนีย์ มะปะโมสพฐนครราชสีมา
63
62นางสาวศิลาพร นะมะหุตสพฐเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสนุกๆ
64
63นางสาวปัทมาวดี คูณสวัสดิ์สพฐอำนาจเจริญhttps://padlet.com/chaipornd/gegthailand กิจกรรมสนุกๆ
65
64นางสาวเนตรนภา เข็มพิลาสอศ.เชียงราย
66
65นางสาวชนิตา มลิวัลย์สพฐพััทลุงการแบ่งเซลล์ Mitosishttps://edu.cospaces.io/AAR-BLSddd
67
66สร้าง VR (Google Cardboard template)
68
67นางสาวนันธิญา กุลเรืองสพฐประจวบคีรีขันธ์
69
68นางสาวสุดารัตน์ เผ่าพันธ์สพฐมุกดาหารhttps://drive.google.com/file/d/0B1LtQQO3eKRfV0E1SjZHa3V6ME0/view?resourcekey=0-Z9JXvZZoxhV51o4NAjk3Cw
70
69นางสาวสิรวดี วิชิตสพฐสระบุรีGoogle Cardboard template
71
70นางสาวปุณยวีร์ ชูปานกลีบสพฐ.เพชรบุรี
72
71
73
72
74
73
75
74พระจักรพันธ์ จกฺกพนฺโธสกอสมุทรสาคร
76
75นางสาวสุภัสสร ก๊กรัมย์สพฐบุรีรัมย์
77
76นางสาวอัญชลี มัดถารักษ์เทศบาลโคกกลอยพังงา
78
77นางกาญจนา จิตถาสพฐ.เชียงราย
79
78นางสาวเยาวเรศ ซีแพงสพฐ.ปทุมธานี
80
79ทวีศักดิ์ ภู่ชัย
81
80นายทวีศักดิ์ ภู่ชัยสระแก้วสระแก้ว
82
81นางชลิตา ตวนบุตรสพฐ.ศรีสะเกษ
83
82นางสาวชลนิชา เมืองเกิดสพฐ.พังงาโลกของฉันhttps://edu.cospaces.io/WKG-KUD
84
83นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโตสพฐ.นนทบุรีเพื่อนกัน ฉันและสัตว์ป่าhttps://edu.cospaces.io/HEG-WSXdddddd
85
84นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทรสพฐ.ตราดDance funhttps://edu.cospaces.io/ASX-KMS
86
85นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์สพฐ.เลยสัตรว์โลกหรรษาhttps://edu.cospaces.io/SYM-KQV
87
86นางสาวณุจรี ผงประเสริฐสกุลสพฐ.สมุทรปราการ Jurassic World GEG Thailandhttps://edu.cospaces.io/YNE-ZTJ
88
87
89
88นายยงยุทธ ธวัชวงษ์สพฐ.นครสวรรค์Dream Townhttps://edu.cospaces.io/KZC-MSE
90
89
91
90นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุลสพฐ.บึงกาฬHappy Dayhttps://edu.cospaces.io/NMD-ELV
92
91
93
92
94
93
95
94นางสาวฐานิสร์ษา กิรัมย์สอศ.นครราชสีมาhimahttps://edu.cospaces.io/NKT-QTR
96
95
97
96
98
97นายรัฐพล แสนเมืองสพป.ร้อยเอ็ด 2ร้อยเอ็ดสวนสัตว์โลกอนาคตhttps://edu.cospaces.io/ERE-PEM
99
98
100
99นางสาวอัญชัน แซ่เตียวสพมชลบุรี ระยองเพิ่งเรียนรู้https://edu.cospaces.io/LBQ-TJT