BSP PLK 2k
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
LU JF BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" (20208)
2
PILNA LAIKA KLĀTIENES NODAĻAS NODARBĪBU GRAFIKS
3
2019./2020. akad. g. rudens semestris
4
DienaLaiks 2.kurss
5
Pirmdiena8 30 S Lietu tiesības S Administratīvās tiesības
6
10 00 S J-1 doc.E.Kalniņš 9.(264.) S J-3 lekt.L.Rasnačs 7.(258.) S J-5 lekt.A.Kovaļevska 42.(460.)
7
10 30L Saistību tiesības. Sevišķā daļaS Lietu tiesības
8
12 00J-1,2,3 prof.K.Torgāns/lekt.A.Bitāns/ asoc.prof.J.Kārkliņš 30.(363.) S J-4 lekt.L.Rasnačs 7.(258.) S J-5 prof.J.Rozenfelds 19.(355.)
9
12 30L Saistību tiesības. Sevišķā daļa
10
14 00J-4,5 prof.K.Torgāns/lekt.A.Bitāns/ asoc.prof.J.Kārkliņš 30.(363.)
11
16 30S Lietu tiesības S Administratīvās tiesības
12
18 00S J-2 doc.E.Kalniņš 42.(460.) S J-4 doc.E.Danovskis 7.(258.)
13
Otrdiena10 30S Krimināltiesības.Vispārīgā daļaL/S Krimināltiesības.Vispārīgā daļa
14
12 00S J-1 (seminārs sākot no 01.10.2019.-20.12.2019.) prof.U.Krastiņš 19.(355.) L J-4,5 (lekcijas no 03.09.2019.-30.09.2019.) lekt.E.Vīnkalna 30.(363.)
15
S J-4 (seminārs sākot no 01.10.2019.-20.12.2019.) lekt.E.Vīnkalna 30.(363.)
16
12 30L/S Krimināltiesības.Vispārīgā daļa
17
14 00L J-1,2,3 (lekcijas no 03.09.2019.-30.09.2019.) lekt.E.Vīnkalna 30.(363.)
18
S J-2 (seminārs sākot no 01.10.2019.-20.12.2019.) prof.U.Krastiņš 19.(355.);
19
S J-3 (seminārs sākot no 01.10.2019.-20.12.2019.) lekt.E.Vīnkalna 30.(363.)
20
14 30 L/S Patērētāju aizsardzības tiesības
21
16 00doc.V.Mantrovs 30.(363.)
22
16 30S Administratīvās tiesībasS Krimināltiesības.Vispārīgā daļa
23
18 00S J-2 doc.E.Danovskis 7.(258.) S J-5 (seminārs sākot no 01.10.2019.-20.12.2019.) lekt.E.Vīnkalna 42.(460.)
24
Trešdiena8 30 L Lietu tiesības (Jp1-Jp5)
25
10 00 prof.J.Rozenfelds 21.(353.)
26
10 30L Krimināltiesības.Vispārīgā daļa
27
12 00J-1,2,3 lekt.E.Vīnkalna 21.(353.)
28
12 30S Administratīvās tiesībasL Krimināltiesības.Vispārīgā daļa
29
14 00S J-1 doc.E.Danovskis 7.(258.) J-4,5 lekt.E.Vīnkalna 21.(353.)
30
14 30 L/S Tiesu medicīna
31
16 00pasn.D.Bērziņa 30.(363.)
32
16 30L Administratīvās tiesības
33
18 00J-4,5 prof. J.Briede/doc.E.Danovskis / lekt.A.Kovaļevska 7.(258.)
34
Ceturtdiena8 30 S Saistību tiesības. Sevišķā daļa
35
10 00 S J-1 lekt.A.Bitāns 42.(460.) S J-2 lekt.A.Zalpēteris 19.(355.) S J-3 asoc.prof.J.Kārkliņš 9.(264.)
36
10 30S Saistību tiesības. Sevišķā daļa
37
12 00S J-4 prof.K.Torgāns 19.(355.) S J-5 lekt.A.Bitāns 42.(460.)
38
12 30 L/S Nodokļu tiesības
39
14 00 prof.J.Lazdiņš 9.(264.)
40
14 30L Administratīvās tiesības
41
16 00J-1,2,3 prof.J.Briede/doc.E.Danovskis / lekt.A.Kovaļevska 9. (264.)
42
16 30S Administratīvās tiesības
43
18 00S J-3 doc.E.Danovskis 9.(264.)
44
L - lekcija
45
S - seminārs
46
L/S - lekcija vai seminārs
47
- B grupas studiju kursi
Loading...