DANH SACH CHUYEN DIEM 2016-2017 (1).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MÃ SVHỌ TÊNLỚPĐÃ HỌC NGÀNHTRƯỜNGĐANG
HỌC NGÀNH
HP ĐÃ HỌCĐiểmHP XIN CHUYỂNĐiểm
2
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC DượcPháp luật đại cương8Pháp Luật8
3
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC DượcNLCB của CNMLN 18,4Chính Trị7,7
4
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC DượcNLCB của CNMLN 26,1
5
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC DượcĐLCM của ĐCSVN7,7
6
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC DượcTT HCM8,4TT HCM
7
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC Dượcav17,6av17,6
8
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC Dượcav27,4av27,4
9
163236Văn Thị NhưQuíDS14Công Nghệ Sinh HọcCĐ Công NghệTC Dượctin7,6tin7,6
10
151343Nguyễn Thị MinhThùyYT18TC DượcCĐ Y Tế QNY sĩ cổ truyềnGiáo dục Pháp Luật8,5Giáo dục Pháp Luật8,5
11
151343Nguyễn Thị MinhThùyYT18TC DượcCĐ Y Tế QNY sĩ cổ truyềnTổ chức QLYT9,8Tổ chức QLYT9,8
12
151343Nguyễn Thị MinhThùyYT18TC DượcCĐ Y Tế QNY sĩ cổ truyềnGiáo dục quốc phòng7,7Giáo dục quốc phòng7,7
13
151343Nguyễn Thị MinhThùyYT18Dược sĩCĐ Y Tế QNY sĩ cổ truyềnTin học8,3Tin học8,3
14
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnGD Thể chấtC.chỉGD Thể chấtMiễn
15
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnGD quốc phòngC.chỉGD quốc phòngMiễn
16
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnNLCB của CNMLN 6Chính Trị6
17
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnlịch sử ĐCSVN5
18
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnTT HCM7TT HCM
19
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnAV19AV19
20
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnAv27Av27
21
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnHóa đại cương6Hóa đại cương
22
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnxác suất thống kê6xác suất thống kê
23
163250Trần Đình TrungYT18Cn sinh-môi trườngĐH SP Đà NẵngY sĩ cổ truyềnHóa phân tích5Hóa phân tích
24
140425Trần Thị PhụngDS13ĐH Quảng NamTC DượcGD quốc phòngC.chỉGD quốc phòngMiễn
25
151519Hồ ThịLiêmYK18BTC DượcCĐ Y Tế QNY SĨ ĐA KHOATổ chức QLYT7,2Tổ chức QLYT7,2
26
151519Hồ ThịLiêmYK18BTC DượcCĐ Y Tế QNY SĨ ĐA KHOAGDTC7,9GDTC7,9
27
151519Hồ ThịLiêmYK18BTC DượcCĐ Y Tế QNY SĨ ĐA KHOAGDQP8,7GDQP8,7
28
151519Hồ ThịLiêmYK18BTC DượcCĐ Y Tế QNY SĨ ĐA KHOAtin học6,8tin học6,8
29
151483Nguyễn Thị ThuDânDS13Ađiều DưỡngCĐ Y Tế QNTC DượcGiáo dục sức khỏe8Giáo dục sức khỏe8
30
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC DượcNLCB của CNMLN 4,3Chính trị6,3
31
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC Dượclịch sử ĐCSVN7,3lịch sử ĐCSVN
32
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC DượcTT HCM7,3TT HCM
33
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC DượcAV17AV17
34
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC DượcAv27,3Av27,3
35
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC Dượctin học 9,6tin học 9,6
36
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC Dượcxác suất thống kê8,2xác suất thống kê
37
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC DượcGiáo dục quốc phòngC.chỉGiáo dục quốc phòngMiễn
38
163128Lê Thị Tuyết SươngDS14Toán- tinĐH SP Đà NẵngTC DượcGD Thể chấtC.chỉGD Thể chấtMiễn
39
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcGiáo dục quốc phòngC.chỉGiáo dục quốc phòngMiễn
40
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcGD Thể chấtC.chỉGD Thể chấtMiễn
41
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcNLCB của CNMLN 17Giáo dục Chính Trị6,8
42
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcNLCB của CNMLN 27
43
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcĐLCM của ĐCSVN6
44
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcTT HCM7TT HCM
45
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcPháp luật đại cương6Pháp luật 6
46
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcAV17AV17
47
163216Phan Thị Lệ HuyềnDS14sp Vật LýĐH Quảng NamTC DượcAV26AV26
48
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC DượcAV16,8AV16,8
49
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC DượcAv26,4Av26,4
50
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC DượcPháp luật đại cương5,5Pháp luật 5,5
51
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC Dượcchính trị 15,8chính trị 5,6
52
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC Dượcchính trị 25,4
53
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC DượcThể dục 15Thể dục 6,3
54
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC DượcThể dục 27,5
55
163243Châu Thị yếnLoanDS14kế toánĐH Quảng NamTC DượcGiáo dục quốc phòng7,2Giáo dục quốc phòng7,2
56
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcGD Thể chấtC.chỉGD Thể chấtMiễn
57
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcGiáo dục quốc phòngC.chỉGiáo dục quốc phòngMiễn
58
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcNLCB của CNMLN 6,4Giáo dục chính trị7
59
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC Dượclịch sử ĐCSVN7,6
60
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcTT HCM7
61
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcAV17,5AV17,5
62
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcAv27,2Av27,2
63
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC Dượctin học 7,5tin học 7,5
64
163080Hồ Thị ThụcNiDS14kế toánCĐ CKN Đông ÁTC DượcPháp luật đại cương6,5Pháp luật đại cương6,5
65
163010Huỳnh Thị DiệpUyểnDS14Văn thưCĐKTKT QNTC DượcAnh Văn6Anh Văn 16
66
163010Huỳnh Thị DiệpUyểnDS14Văn thưCĐKTKT QNTC Dượctin học 7,7tin học 7,7
67
163010Huỳnh Thị DiệpUyểnDS14Văn thưCĐKTKT QNTC Dượcchính trị7,7chính trị7,7
68
163010Huỳnh Thị DiệpUyểnDS14Văn thưCĐKTKT QNTC DượcGiáo dục thể chất8,2Giáo dục thể chất8,2
69
163148Trịnh thị KiềutrinhDS14báo chíĐH SP Đà NẵngTC Dượctin học 4,9tin học 5
70
163148Trịnh thị KiềutrinhDS14báo chíĐH SP Đà NẵngTC DượcAv5,5Av15,5
71
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAAV16,2AV16,2
72
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAAV25AV25
73
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAChính trị5,2Chính trị5,2
74
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAPháp luật đại cương6,9Pháp luật đại cương6,9
75
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAtin học 5tin học 5
76
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAthể dục 15Thể dục 5,6
77
163179Lê Thanh Hoàngyk19XD Dân dụngCĐ Công NghệY SĨ ĐA KHOAthể dục 26,2
78
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC Dượcchính trị7,8chính trị7,8
79
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC Dượctin học 6,6tin học 6,6
80
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC DượcGiáo dục Pháp Luật6,9Giáo dục Pháp Luật6,9
81
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC DượcAV16,1AV16,1
82
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC DượcAV27,5AV27,5
83
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC DượcGiáo dục thể chất7,2Giáo dục thể chất7,2
84
163211Phạm Thị NgọcLinhDS14Lễ TânCĐ CKN Đông ÁTC DượcGiáo dục quốc phòng6,9Giáo dục quốc phòng6,9
85
151542Nguyễn thị TrùnguyểnDS13BTC DượcGiáo dục quốc phòngC.chỉGiáo dục quốc phòngMiễn
86
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC DượcNLCB của CNMLN 5Giáo dục Chính Trị7
87
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC Dượclịch sử ĐCSVN8
88
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC DượcTT HCM8
89
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC DượcAV18AV18
90
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC DượcAv27Av27
91
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC Dượctin học 8tin học 8
92
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC DượcPháp luật&TCYT8Pháp luật&TCYT
93
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC Dượcvi sinh ký sinh7vi sinh ký sinh7
94
163170Nguyễn Thị Hồng vânDS14diều dưỡngCĐ Phương đông TC Dượcđiều dưỡng cơ sở8điều dưỡng cơ sở8
95
160541đặng Thị Thúy DS4XÉT NGHIỆMCĐ Y Tế QNCĐ DƯỢChóa học9hóa học9
96
160541đặng Thị Thúy DS4XÉT NGHIỆMCĐ Y Tế QNCĐ DƯỢCsinh học và di truyền9sinh học và di truyền9
97
160541đặng Thị Thúy DS4XÉT NGHIỆMCĐ Y Tế QNCĐ DƯỢCGiải phẩu sinh lý8Giải phẩu sinh lý8
98
160541đặng Thị Thúy DS4XÉT NGHIỆMCĐ Y Tế QNCĐ DƯỢCNgoại ngữ 110Ngoại ngữ 110
99
160541đặng Thị Thúy DS4XÉT NGHIỆMCĐ Y Tế QNCĐ DƯỢCNgoại ngữ 29Ngoại ngữ 29
100
160541đặng Thị Thúy DS4XÉT NGHIỆMCĐ Y Tế QNCĐ DƯỢCNLCB của CN mác LN18NLCB của CN mác LN18
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu